Mentorovanie študentov je zodpovednosť. Mentorovanie učiteľov ešte väčšia

Vzdelávanie, stáže alebo mentoring. Takéto školenia sú súčasťou každej IT spoločnosti a majú efekt aj na samotných mentorov. Za tým, aký dopad majú vzdelávacie programy na mentorov sme sa už obzreli v článku Mentoring – symbióza študenta, učiteľa a mentora

Posledná skúsenosť našich mentorov bola o niečo iná, nakoľko nevyučovali študentov, ako doposiaľ. Naši kolegovia, Daniel Demčák a Tibor Radačovský, viedli workshop pre Klub učiteľov informatiky na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 

Daniel, prezraď nám o tomto workshope viac.

Klub učiteľov informatiky na UPJŠ má bohatú históriu. Učitelia informatiky sa v ňom  stretávajú, vymieňajú si informácie o nových technológiách, postupoch, vzdelávajú sa, čím sa posúvajú vpred. Celé to má na svedomí Tibor Radačovský, vďaka ktorému sme dostali možnosť participovať na jednom z týchto stretnutí. Pripravili sme pre IT zanietencov workshop, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 20 učiteľov.

 

Čo bolo témou tohto workshopu?  

Ústrednou témou stretnutia bolo poukázať na produktový prístup pri riešení študentských projektov. Snažili sme sa naše skúsenosti z praxe posunúť ďalej, aby ich učitelia vedeli využiť v školách. Každý učiteľ informatiky ma bohaté teoretické programátorské znalosti. My sme ich chceli obohatiť predovšetkým o praktické skúsenosti. Nosnou témou workshopu bolo postavenie projektu na zelenej lúke, ktorý obsahoval viac častí. Či už sa jednalo o embedded časť, webstránku alebo samotný server.

 

Prečo ste si pre učiteľov informatiky vybrali práve takýto typ projektu?

Chceli sme možno zbúrať predstavy, že zložitý projekt nie je možné realizovať v školských podmienkach. So správnym prístupom a správne zvolenými strategickými krokmi je takýto projekt jednoducho zrealizovateľný. Obrovskou výhodou je to, že sa následne samotní žiaci stretnú so zložitejším projektom, rozdelením do tímov a hlavne projektom z reálneho IT sveta. Cieľom projektu bolo postaviť produkt na meranie, ukladanie a zobrazenie teploty vo webovom prehliadači. Nami navrhnutá webová stránka tieto dáta číta zo servera. Avšak workshop nebol len o samotnom programovaní. 

 

Čomu sa workshop okrem programovania venoval? Nie je pre učiteľov informatiky práve programovanie najpodstatnejšie?

Nie tak celkom. Snažíme sa na náš cieľ pozerať tak, ako by sme sa na neho pozerali v GlobalLogic. Hneď na začiatku sme sa zastavili na požiadavkách. Upriamili sme ich pozornosť na to, že učitelia sú tí, ktorí žiakom definujú požiadavky ich študentských projektov, a že tieto požiadavky musia spĺňať viacero kritérií. Musíme však priznať, že absencia dobrých požiadaviek nie je len v prípade škôl, ale veľakrát aj v štandardných IT projektoch. Taktiež sme neobišli ani plánovanie – rozdelenie do míľnikov. Až po týchto krokoch sme sa dostali k samotnému programovaniu. Učitelia si mohli chytiť, ako môj kolega Tibor hovorí, “železo” do rúk. Zapojenie senzora, nahriatie micropythona do ESP32 a následne jeho programovanie tvorili embedded časť. Keďže to bol workshop a nielen teoretická prednáška, už v tejto časti sme sa potýkali s prvými problémami a učitelia si na vlastnej koži vyskúšali riešenia v praxi. 

Samozrejme sme sa nevyhli ani testingu. Snažil som sa poukázať na jeho dôležitosť a na to, ako môže ovplyvniť produkt, jeho typy ako aj čas, kedy s ním môžeme začať. Keďže IT oblasť takýchto ľudí potrebuje ako soľ, potrebujeme tieto myšlienky u učiteľov podporovať. Po embedded časti nasledoval frontend a backend, Flask, Ngynx, Reverse proxy, Get a Post, IP a porty. Mnoho týchto slov učitelia počuli po prvýkrát, ale Tibor použil na vysvetlenie skvelé príklady, ktoré následne aplikoval aj v praxi. 

 

Ako hodnotíte samotný workshop? Podarilo sa vám splniť projektový cieľ?

Musím povedať, že čiastočne určite áno. Zariadenie meralo teplotu, komunikovalo s naším Flask serverom, webová stránka reagovala na eventy a zobrazovala, čo mala. Avšak myslím si, že sme nielen splnili projektový cieľ, ale hlavne náš cieľ, s ktorým sme išli na tento workshop. Chceli sme osloviť a niečo nové ukázať samotným učiteľom informatiky. Lebo jeden motivovaný učiteľ dokáže následne naučiť, usmerniť, ako aj motivovať viac, ako keby sme urobili prednášku pre celú triedu študentov. My s Tiborom pevne veríme, že aj učitelia to nebudú vnímať ako ukončenú misiu, ale ako zárodok, ktorý vie prerásť do niečoho veľkého. Možno už v lete posunieme tieto hranice míľovými krokmi vpred.

 

 

  • URL copied!