Nahliadnutie do Bielej knihy: cloudová infraštruktúra SDV pre OEM a Tier 1

Categories: CloudDigitálna transformáciaMobilitaTechnický článokAutomotiveTechnology

Odvetvie mobility prechádza v ére inovácií, trvalej udržateľnosti a spoločenského pokroku hlbokou transformáciou. Okrem konvenčnej dopravy sa mobilita mení na komplexný ekosystém, ktorý je úzko prepojený s každodenným životom, hospodárstvom a zdravím našej planéty.

Cloudový rámec SDV (Software Defined Vehicle) od spoločnosti GlobalLogic je výkonným riešením pre CIO, ktorí musia čeliť týmto výzvam. Prináša možnosť znížiť náklady až o 30 %, až 1,6‑krát zrýchliť čas vývoja a uvoľniť nový obchodný potenciál, vďaka čomu je možné optimalizovať návratnosť investícií.

Tento blogový príspevok poskytuje stručný prehľad Bielej knihy „Cloudová infraštruktúra SDV pre výrobcov OEM a dodávateľov úrovne Tier 1“, v ktorej sa zdôrazňuje najdôležitejší vývoj v oblasti SDV a výhody cloudového rámca SDV. Celú Bielu knihu nájdete tu.

Meniaca sa mobilita

Keďže odvetvie mobility sa neustále mení, výrobcovia originálneho vybavenia (OEM – Original Equipment Manufacturers) a dodávatelia úrovne Tier 1 čelia náročným výzvam, ktoré si vyžadujú prehodnotenie ich doterajších obchodných modelov a prevádzkových metód. Tradičný prístup „predať a zabudnúť“ ustupuje dynamickejšiemu modelu „kontinuálna interakcia a vytváranie hodnôt“, ktorý sa zameriava na vytvorenie trvalého vzťahu s používateľmi.

Softvérovo definované vozidlá: komplexná vízia

Ústrednou témou tohto vývoja je koncepcia softvérovo definovaných vozidiel (Software Defined Vehicles – SDV), v rámci ktorej sa vozidlá menia na digitálne platformy, ktoré používateľom poskytujú personalizované zážitky a služby. SDV zahŕňa rôzne komponenty, od mechatroniky a snímačov po softvérové systémy na báze cloudov, a to všetko je súčasťou jedného ekosystému. Tento prechod umožňuje výrobcom OEM poskytovať používateľom počas celého obdobia využívania vozidla vždy aktuálne a prispôsobiteľné funkcie, a tak im otvárať možnosti na generovanie príjmov prostredníctvom obsahu a služieb s pridanou hodnotou.

Nástupom SDV vznikol trh v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, ktorý inšpiruje výrobcov OEM, aby expandovali do rozličných oblastí, ako je zábava, zdravotná starostlivosť, integrácia Smart Home a ďalšie. Základy pre tieto ponuky budúcnosti však už dnes položila architektúra orientovaná na služby a škálovateľné automobilové platformy.

Výzvy pri vývoji SDV

Vývoj SDV so sebou napriek obrovskému potenciálu prináša aj celý rad výziev. Patria medzi ne:

  • Neefektívny manažment kvality: zastarané procesy manažmentu kvality dokážu len ťažko udržať krok s komplexnosťou SDV, a to má za následok fragmentáciu riešení a brzdenie pokroku.
  • Neskorá identifikácia problémov: problémy, ktoré sa identifikujú v procese vývoja neskoro v dôsledku nedostatočných požiadaviek alebo problémov s integráciou, môžu viesť k finančným stratám a časovým sklzom.
  • Integrovaný vývoj softvéru: vývoj plne zosieťovaného vozidla s distribuovanou výpočtovou technikou si vyžaduje jednotný prístup k softvéru, pri ktorom sa predpokladá použitie agilných metód a nástrojov.
  • Globálna spolupráca v tímoch: rozšírenie vývoja na globálne tímy predstavuje výzvy z hľadiska odborných znalostí, škálovateľnosti a hardvérových obmedzení.

Výhody SDV Cloud Framework

SDV Cloud Framework predstavený v tejto Bielej knihe je efektívnym riešením, ktoré priamo adresuje tieto výzvy a otvára všetkým CIO jasnú cestu k využitiu plného potenciálu revolúcie SDV. Tento mimoriadne flexibilný a škálovateľný rámec poskytuje CIO komplexný súbor nástrojov a služieb prispôsobených ich individuálnym potrebám. Vďaka možnosti vybudovať infraštruktúru orientovanú na zákazníka a cloudové vývojové prostredie optimalizované na vývoj softvéru pre automobilový priemysel môžu CIO aktívne optimalizovať procesy a zosúladiť vývoj softvéru so zásadami SDV.

SDV Cloud Framework ponúka nasledujúce výhody:

  • Vývojové prostredie na mieru: OEM a dodávatelia Tier 1 môžu vytvárať vývojové prostredia na mieru.
  • Komplexný manažment kvality: včasná spätná väzba a zosúladenie s existujúcimi nástrojmi vedú k zlepšeniu kvality produktov.
  • Zosúladené vývojové cykly: všetky tímy komponentov spolupracujú na podpore rozšíreného, agilného prístupu k vývoju.

Globálna spolupráca: Prístup založený na cloude uľahčuje rýchle zapojenie globálnych tímov.

Zhrnutie

Budúcnosť mobility spočíva v softvérovo definovaných vozidlách a vývojových rámcoch na báze cloudu. Vďaka synergii inovatívnych technológií, trvalo udržateľných postupov a holistických metodík je odvetvie mobility pripravené poskytnúť bezprecedentné skúsenosti, efektívnosť a pokrok. Cloudový rámec SDV od spoločnosti GlobalLogic je majákom, ktorý vedie výrobcov OEM a výrobcov Tier 1 na tejto ceste transformácie, otvára nové príležitosti a nastoľuje novú éru mobility.

Ak sa o rámci SDV Cloud Framework chcete dozvedieť viac, prečítajte si celú Bielu knihu tu alebo nás kontaktujte priamo.

Author

Autor

GlobalLogic Marketing Germany

Pozrieť všetky články

Top Insights

Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom projekte

Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom...

AgileProjektový manažmentWork-life
Automatizované testovanie mobilných a webových aplikácií

Automatizované testovanie mobilných a webových aplikácií

Technický článokTesting a QATechnology
Bezpečný softvér agilným vývojom

Bezpečný softvér agilným vývojom

AgileArchitektúraTechnický článokNezaradené

Populárni autori

Jozef Mikulašik

Jozef Mikulašik

Project Manager

Zuzana Kravecová

Zuzana Kravecová

Lead Specialist, People Development

Ján Kall

Ján Kall

Project Manager, GlobalLogic Slovakia

Igor Šandrej

Igor Šandrej

Project Manager

Ďalšie kategórie článkov

  • URL copied!