Prompt Engineering pre generatívnu AI dostal svoju definíciu

Categories: AI a MLTechnology

V súvislosti s interakciami s ChatGPT, New Bing, Google Bard a inými rozhraniami pre veľké jazykové modely (LLM) vyvstalo za ostatných päť rokov mnoho nejasností nielen v oblasti komunikačného dizajnu („Conversation Design“), ale aj v prípade tzv. „Prompt Engineering-u“.

Jasne to rozoberá článok z Harvard Business Review s názvom „AI Prompt Engineering Isn’t the Future“ (Budúcnosť nie je AI Prompt Engineering).

Prompt engineering, to nie je len jednduché radenie slov za sebou – už len preto, že slová sa vyberajú podľa zamýšľaného významu či cieľov. V lingvistike a počítačovej lingvistike nejde len o syntax (alebo poradie slov), ale aj o sémantiku (významovú rovinu), pragmatiku (zámer, predpoklady, ciele či kontext), sociolingvistiku (profil recipienta) či dokonca psycholingvistiku (vzťah autor-prijímateľ).

Plne súhlasím s autorom v tom, že je potrebné identifikovať, definovať, vymedziť, rozdeliť, preformulovať a následne obmedziť problém a ciele. Problém však nemožno jasne definovať, vymedziť či sformulovať bez použitia jazyka alebo mimo jazyka (náš jazyk definuje svet, v ktorom žijeme, pričom viacjazyční ľudia sú najotvorenejší zo všetkých – napokon, skvelo to dokazujú naši kolegovia v GlobalLogic). Prompt engineering robí presne to, že nachádza spôsob, ako definovať problém v najmenšom možnom počte krokov: efektívne, účinne, dôsledne, predvídateľne a opakovane použiteľným/reprodukovateľným spôsobom.

Práve preto sa prompt engineering spája aj s mapovaním doménovej ontológie, teda s vymedzením problémovej oblasti sémantickými a často aj vizuálnymi spôsobmi.

Bez významu neexistuje „lingvistika“. To, čo autor (ako nelingvista) považuje za dve oddelené veci, je v skutočnosti jedno a to isté.

Preto si myslím, že (už 40 rokov) tradičný termín „language engineering“ (jazykové inžinierstvo) je vhodnejšou a trvalejšou alternatívou a s najväčšou pravdepodobnosťou prežije mňa aj autora pôvodného článku v Harward Business Report!

 

Prečítajte si viac:

Author

Autor

Dr Maria Aretoulaki

Lead Conversational & Generative AI Design

Pozrieť všetky články

Top Insights

Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom projekte

Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom...

AgileProjektový manažmentWork-life
Automatizované testovanie mobilných a webových aplikácií

Automatizované testovanie mobilných a webových aplikácií

Technický článokTesting a QATechnology
Bezpečný softvér agilným vývojom

Bezpečný softvér agilným vývojom

AgileArchitektúraTechnický článokNezaradené

Populárni autori

Dr Maria Aretoulaki

Dr Maria Aretoulaki

Lead Conversational & Generative AI Design

Abhishek Gedam

Abhishek Gedam

Principal Architect,Technology

Denys Balatsko

Denys Balatsko

Senior Vice President, Engineering GlobalLogic

Anna Grominová

Anna Grominová

HR Business Partner

Ďalšie kategórie článkov

  • URL copied!