Embedded projekty

Kľúčové informácie

Viac ako 100 vývojárov

Viac ako 30 projektov

Viac ako 20 produktov

3 centrá zamerané na vývoj riešení: Košice, Žilina, Banská Bystrica

Zameranie projektov

Medicína

Spolupracujeme s mnohými poprednými zdravotníckymi a medicínskymi spoločnosťami na vývoji riešení, ktoré menia život ľudí aj zvierat k lepšiemu.

Priemysel

Pomocou plne digitalizovanej výroby, smart logistiky a robotizovanej automatizácie pomáhame zákazníkom vstúpiť do éry Priemyslu 4.0.

Automobilový priemysel

Prispievame k transformácii automobilového priemyslu. Naše tímy sa podieľajú na budovaní plne digitalizovaných klastrov, vytváraní ADAS a telematických riešení či monitorovacích systémov v automobiloch.

Súkromný kapitál

Vďaka nositeľným zariadeniam komunikujúcim s ľudským telom pomáhame zachraňovať životy. Monitorovanie srdcového tepu či hladiny cukru v krvi môže zlepšiť zdravotný stav pacientov, či dokonca im aj zachrániť život.

Technologické zameranie

Low Level C/Embedded

Zavádzacie programy ◆ Dôveryhodné prostredie TEE (trusted execution environment) ◆ Mikrokontroléry ◆ DSP (digitálne signálne procesory) ◆ Grafické procesory GPU ◆ Realtime operačný systém (RTOS)

Linux Development

C ++ (STL, Boost, atď.) ◆ Qt Framework ◆ Python ◆ Yocto/OE

Linux Kernel

Ovládače (USB, I2C, Storage) ◆ Grafické procesory GPU ◆ Audio ◆ Sieťovanie ◆ Wi-Fi, Bluetooth ◆ New Platforms Bring-Up

BLE komunikácia

Vývoj a prispôsobovanie BlueZ ◆ Štandardy GATT a špecifické rozhrania závislé od dodávateľa ◆ BLE signál ◆ Estimote, iBeacon, Eddystone ◆ BLE to IP ◆ SSL/TLS cez BLE

Sieťovanie

Wireless ◆ PHY OSI Layer ◆ MAC ◆ APP protokoly ◆ Sockets ◆ TCP/IP

Výskum

MATLAB ◆ Computer Vision ◆ Dátová veda ◆ Strojové učenie

Android OS

C++ Middleware, Services, HAL ◆ Android Framework: Java, JNI, AIDL ◆ Vývoj aplikácií (SDK/NDK)

RTOS

Programovací jazyk C ◆ HAL, PAL ◆ Multithreading ◆ UI knižnice pre farebné LCD ◆ ThreadX ◆ ARM, STM32

Hlasová komunikácia a videokomunikácia

VoIP, SIP, RTP ◆ Mobilné technológie (CS, PS, VoLTE) ◆ WebRTC ◆ Audio a video kodeky, hodnotenie kvality

Vývoj obmedzujúcich zariadení

Akcelerátory Edge UI ◆ VPU, GPU, TPU ◆ MediaPipe lib

Iné

Integrácia ◆ DevOps ◆ QA (Android) ◆ QA (siete) ◆ FPGA

Profily špecialistov

Linux Kernel Engineer

Naši špecialisti pracujú s Linuxom na novom hardvéri, píšu ovládače pre nové periférie a dokonale poznajú operačný systém i nízkoúrovňový hardvér. Okrem toho výborne ovládajú Embedded C a skvelo sa orientujú aj v digitálnej elektronike a assembleroch.

Embedded Test Engineer

Úlohou špecialistov na testovanie je v rámci našich projektov testovať samotné aplikácie, ich integráciu s operačným systémom, interakciu so zariadením a s prostredím. Samostatne pracujú s konzolou a dôverne poznajú systémovú architektúru.

Embedded Engineer

Pozícia v sebe spája schopnosť tvoriť softvér so základnými znalosťami a zručnosťami v oblasti vývoja digitálnych riešení. Títo odborníci dokonale poznajú fyzikálne procesy prebiehajúce v rôznych elektrických súčiastkach, dokážu premieňať jeden druh energie na iný a dokážu aj mnoho ďalších vecí.

Python Developer

Vývojári sa zaoberajú výskumom, hodnotením a analýzou nových funkcií produktov. Podieľajte sa na vývoji nových funkcií a opravách chýb, vytvárajte aplikácie a nástroje určené na podporu a optimalizáciu vývojových procesov a spolupracujte s tímom kontroly kvality.

Naše embedded riešenia a koncepty

Systém autonómnych vozidiel V2X

 • Základným prvkom tohto projektu sú kontrolované vozidlá simulujúce štandardné autá v bežnej premávke.
 • Vozidlo obsahuje riadiacu jednotku Raspberry Pi, snímače a aktívne časti zabezpečujúce pohyb vozidla.
 • Pre lepšiu simuláciu prostredia sme vytvorili zariadenie „FakeGPS“, ktoré pomocou kamery sníma prostredie, definuje polohu vozidiel, prepočítava ju a následne informácie posiela ďalším vozidlám.
 • Naše vozidlá sa riadia nami zadefinovaným protokolom na báze protokolu V2X.
 • Ten nastavuje rozhodovanie vozidiel a pri prijímaní alebo odosielaní aj jednotlivé parametre správ v systéme V2X.

Detekcia živých organizmov vo vozidle a monitoring život ohrozujúcich situácií

 • Technológie využívajúce rôzne snímače menia bezpečnostné funkcie, ale aj úroveň komfortu vo vozidlách.
 • Okrem toho je v súčasnosti čoraz dôležitejšie presne určiť, kde niekto vo vozidle sedí, resp. či na danom mieste pasažier vôbec sedel.
 • Cieľom tohto konceptu je chrániť život detí v autách pomocou detekcie prítomnosti živého organizmu vo vozidle, monitorovania život ohrozujúcich situácií a prípadnej aktivácie alarmu či odosielania tzv. „push“ notifikácií na vybrané telefónne čísla.
 • Systém určený na detekciu prítomnosti živých organizmov v nejakom uzavretom priestore pracuje s jemu dostupnými technológiami.

Bezdrôtový displej pre konferenčné miestnosti

 • Čakáte pred konferenčnou miestnosťou, v ktorej máte mať krátky pracovný míting a neviete, či si tú miestnosť objednal aj niekto iný, alebo nie.
 • Riešením tohto problému je umiestnenie jednoduchého displeja pred každú konferenčnú miestnosť, kde nájdete rozvrh obsadenia danej miestnosti.
 • Jednotka SBC (napr. RPI 3) je napojená na internet a má prístup ku kalendárom spoločnosti GlobalLogic na Google.
 • Informácie o rozvrhu obsadenia miestnosti sa vzduchom (pomocou BLE) dostanú k displeju pred každou miestnosťou.
 • URL copied!