Imprivata a GlobalLogic

Platforma vašich možností

Spoločnosť Imprivata sa zaoberá digitálnou identitou pre odvetvia s kriticky dôležitým významom pre ochranu života a fungovanie firiem a nanovo definuje spôsob, akým organizácie riešia komplexné výzvy v oblasti toku práce, bezpečnosti či dodržiavania predpisov prostredníctvom riešení chrániacich kritické údaje a aplikácie bez narušenia aktivít užívateľov. GlobalLogic spolupracuje s partnermi v troch oblastiach:

  • Bezpečnostné riešenie umožňujúce prístup do všetkých nemocničných systémov pomocou čítačky kariet
  • Webová aplikácia sledujúca protokoly o audite elektronických lekárskych záznamov z hľadiska porušenia ochrany osobných údajov, dodržiavania predpisov a bezpečnosti
  • Riešenie na správu overovania poskytujúce vhodný prístup k aplikáciám pre užívateľov

Projekt využíva neustále aktualizovaný moderný stack projektov. Pridajte sa k nám!

Kľúčové informácie o partnerovi

Počet zamestnancov spoločnosti Imprivata sa od októbra 2020 zvýšil viac než 2,5‑násobne a naďalej rastie

V projektovom tíme sa stretáva viac než 70 odborníkov z rôznych úrovní vrátane senior expertov

Úzka spolupráca s pobočkami firmy v USA

Kľúčové technológie

Od základu vybudovaná platforma SaaS

OS: Linux/Windows

Testovanie: manuálne a automatizované (Java)

Architektúra mikroslužieb

Cloudové riešenie – AWS

Nastavenie systému SonarQube – pokrytie by malo byť 95 %

Vysoké pokrytie dev testami (Unit Tests a CITs)

Programovací stack

 

Java 15

MySQL

Spring Web Services

API (REST)

React v17

JavaScript/Typescript v4.2

Projekt Imprivata ponúka developerom množstvo možností:

Distribuované tímy

Každodenná spoluprácu s tímom klienta

Kvalitne nastavené Scrum procesy

Interné školenia bezpečnostného kódovania

Intenzívnu spoluprácu s architektmi (viac než 15-ročné skúsenosti)

Pridajte sa k nám!

  • URL copied!