Medicínske projekty

Dôležité fakty

Viac ako 15 rokov skúseností v oblasti zdravotníctva

Viac ako 1000 inžinierov

Viac ako 70 projektov

Viac ako 100 vytvorených produktov

Naše riešenia sa používajú pod vodou, na zemi, vo vzduchu aj vo vesmíre

Viac ako 20 000 000 koncových používateľov z rôznych krajín

Celosvetové uznanie našich vývojárskych riešení

Systém riadenia a certifikácie kvality ISO

Technologické domény

Dátová veda

Strojové učenie

Umelá inteligencia

Technológie

Embedded

Systémy - RTOS, ThreadX, QNX, WxWorks, Linux, Android AOSP Jazyky - C/C++, Java

Podnikové riešenia

Java EE, Spring, .NET, C#, AWS, Azure

Automatizované testovanie

JavaScript, Selenium, Python, Appium, Perfecto Mobile

Mobilné technológie

iOS - Objective C/Swift, Android - Java, Kotlin; Flutter, Qt

Naše projekty

Nositeľné zariadenie, ktoré monitoruje život pacienta

 • Spoločnosť GlobalLogic sa intenzívne podieľala na vývoji nositeľného, život zachraňujúceho zariadenia triedy III schopného nepretržite monitorovať životné funkcie pacienta, snímať jeho EKG, vykonávať v reálnom čase diagnostiku a, v prípade potreby, aj poskytovať život zachraňujúcu liečbu.
 • Zariadenie pozostáva z mobilného zariadenia pre pacienta (nositeľné zariadenie na monitorovanie telesných funkcií pacienta) a programovateľného systému zariadenia pre lekára, ktorým sa nastavuje, využíva plne funkčné rozhranie mobilnej aplikácie (či aplikácií).
 • Spoločnosť GlobalLogic sa podieľala na vývoji softvérových elementov zariadenia.

Telemedicínska platforma

 • Klient si želal vytvoriť telemedicínsku platformu umožňujúcu pacientom komunikovať s lekárom bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Vytvorili sme preto produkt využívajúci systém kvality s certifikáciou ISO 13485 a ISO 62304 a zabezpečenie a ochranu údajov sme implementovali tak, aby spĺňali usmernenia FDA týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti.
 • Toto riešenie je navrhnuté tak, aby zabezpečovalo rýchlu a profesionálnu starostlivosť prostredníctvom audio a video komunikácie a možnosti zdieľania údajov o zdravotnom stave pacienta z integrovaného zariadenia v reálnom čase.

Digitálny zákaznícky portál novej generácie

 • Náš klient mal záujem o riešenie zákazníckeho portálu zameraného na zlepšenie digitálnej skúsenosti zákazníkov a na podporu predaja. Zámerom bolo zabezpečiť, aby mali koncoví zákazníci dobrý prehľad o časti dodávateľského reťazca, ktorú nášmu klientovi outsourcujú.
 • Hlavným cieľom projektu bolo výrazne rozšíriť web a spraviť z neho digitálny zákaznícky portál novej generácie pre klinických a komerčných zákazníkov, ktorý v reálnom čase ponúka prehľad a informácie o jednotlivých častiach dodávateľského reťazca od počiatočnej ponuky až po finalizáciu projektu.
 • Portál bude zároveň slúžiť ako nástroj spolupráce, či akási platforma pre zákazníkov a projektových manažérov (manažérov vzťahov) klienta na zdieľanie množstva súhrnných i podrobných informácií v elektronickej podobe. Tým sa výrazne zníži množstvo ich komunikácie a umožní im produktívnejšie a ä strategickejšie využívať čas osobných stretnutí.
 • Má ísť o produkt rovnaký pre klinický aj komerčný sektor, no jeho konečné riešenia by mali byť dostatočne flexibilné (konfigurovateľné) na to, aby dokázali tieto rozdiely zvládnuť bez dodatočného „programovania“.

Digitálny sprievodný program pri liečbe rán

 • GlobalLogic je partnerom globálnej spoločnosti zaoberajúcej sa pokročilou starostlivosťou o rany s cieľom rozšíriť jej digitálny plán. V rámci tejto zákazky sme vytvorili digitálny sprievodný program zameraný na pacienta k zariadeniu na terapiu vákuovým zatváraním (V.A.C.). Cieľom bolo zvýšiť celkovú účinnosť a úspešnosť ponuky klienta v oblasti liečby rán pre pacientov. Tri hlavné funkcie aplikácie sú: sledovanie pokroku v terapii, údaje o dodržiavaní používania zariadenia a zapojenie pacienta prostredníctvom každodenných úloh a gamifikácie.
 • V druhej fáze sme do existujúcej sady aplikácií vyvinutých spoločnosťou GlobalLogic zabudovali automatické meranie rán, ktoré slúži ako digitálny spoločník počas procesu hojenia pri používaní zariadenia V.A.C. Okrem toho sme implementovali portál, ktorý slúži na anotáciu snímok. To pomáha preškoliť a zlepšiť model, ktorý prinesie lepšiu presnosť a precíznosť pri identifikácii rany a v procese merania.

Maska pri liečbe porúch dýchania

 • Náš klient je lídrom na trhu v liečbe porúch dýchania počas spánku a iných respiračných ochorení. Ich vlajková loď, maska s kontinuálnym pozitívnym tlakom vzduchu vháňaného do dýchacích ciest (CPAP, continuous positive airway pressure), je dokázateľne veľmi účinná, ale len vtedy, keď je správne prispôsobená konkrétnemu užívateľovi. Klientov výskum odhalil, že ide o závažný problém s často náročnou úpravou nastavenia nasadenia.
 • Klient zapojil spoločnosti GlobalLogic a Method do vývoja riešenia, ktoré pacientom pomôže pri nastavovaní prístroja. Navrhli a implementovali sme natívnu aplikáciu pre iOS určenú pacientom, ktorí potrebujú nosiť dýchacie masky odo dňa prvého kontaktu do piateho dňa. Naším cieľom bolo efektívnym no nenúteným spôsobom úspešne nastaviť, pripraviť, nasadiť a používať masku počas prvých piatich dní terapie.
 • Využili sme pritom množstvo inovatívnych technológií: Rozšírená realita (AR) a strojové učenie (ML) pre rozpoznanie zariadenia a jeho prípravu, ML model na rozpoznávanie typu a veľkosti masky, AR alebo 3D virtuálna maska na prípravu pacienta na používanie skutočnej masky, trénovaný a integrovaný systém strojového učenia na rozpoznávanie typu masky, detektor úniku vzduchu – nástroj na meranie úniku vzduchu na základe tlaku na membránu mikrofónu, cloudové služby Google a OpenTok na podporu autorizácie a autentifikácie, video četu a četbota.

Monitorovanie vitálnych parametrov pacientov

 • Klientom GlobalLogic je významný výrobca medicínskych produktov so zameraním na monitorovanie vitálnych parametrov sledovaných pacientov.
 • GlobalLogic spolu s klientom vyvíja aplikáciu na neustále sledovanie ľudského zdravia. Centrálne monitorovacie systémy a systémy riadenia alarmov poskytujú detailné pohľady na každého pacienta v sieti vrátane lôžkových monitorov, telemetrických vysielačov a bezdrôtových transportných monitorov. Je navrhnutý tak, aby podporoval satelitné monitorovanie rozľahlej siete s viacerými meracími jednotkami.
 • Poskytuje vzdialené centralizované monitorovanie a správu alarmov až pre 48 pacientov. Pri použití jedného alebo až štyroch displejov s vysokým rozlíšením (4K) sa dosiahne podrobné zobrazenie vitálnych parametrov akéhokoľvek pacienta v sieti.
 • Vzhľadom na finálne využitie produktu tento podlieha prísnym normám USA (FDA), aby sa zabezpečila bezpečnosť pacientov. Na software sú kladené vysoké kritéria na kvalitu a spoľahlivosť kódu. Tá je zabezpečená použitím nástrojov na statickú analýzu kódu, review kódu, pokrytie všetkých požiadaviek testami a možnosťou spätnej sledovateľnosti od požiadavky na funkciu až na výsledok testu.
 • V GlobalLogic navrhujeme užívateľské rozhranie tohto produktu, podporujeme zákazníka analýzou požiadaviek, pracujeme na základnej architektúre a finalizujeme produkt z hľadiska samotného vývoja a testovania.
 • Technology stack: C, C++, Java, Qt, Linux, Jenkins, Git, Clang, McCabe, SonarQube.

Zariadenie na obnovu správnej srdcovej činnosti

 • GlobalLogic spolu s klientom vyvíja novú generáciu produktu. Tento produkt budú používať predklinické kardioterapeutické jednotky na záchranu životov.
 • Zariadenie dokáže pomocou elektrického výboja obnoviť správnu srdcovú činnosť, čo môže človeku zachrániť život. S jeho použitím sa šanca na prežitie zvýši až na 90%. Moderné zariadenia tohto typu dokážu s vysokou presnosťou identifikovať napr. typy infarktov a ušetriť cenný čas na poskytnutie správnej terapie.
 • V GlobalLogic navrhujeme užívateľské rozhranie tohto produktu, podporujeme zákazníka analýzou požiadaviek, pracujeme na základnej architektúre a finalizujeme produkt z hľadiska samotného vývoja a testovania.
 • Vzhľadom na finálne využitie produktu tento podlieha prísnym európskym normám, aby sa zabezpečila bezpečnosť pacientov. Na hardware ale aj software sú kladené vysoké kritéria na kvalitu a spoľahlivosť kódu. Tá je zabezpečená napr. použitím nástrojov na statickú analýzu kódu, review kódu, pokrytie všetkých požiadaviek testami a možnosťou spätnej sledovateľnosti od požiadavky na funkciu až na výsledok testu.
 • Technology stack: C, C++, Qt, Python, Linux, PyTest, Jenkins, Git, gcc, e2factory, Clang, McCabe, SonarQube.
 • URL copied!