Na skúsenostiach záleží

Už 20 rokov pomáhame lídrom na svetovom trhu v čo najkratšom čase navrhovať, vyvíjať a prinášať produkty novej generácie a zintenzívňovať užívateľskú skúsenosť ich zákazníkov.

Naše služby

share

Digitálne služby

Či už patríte ku generácii „digitálnych domorodcov“ (digital natives) alebo „digitálnych sťahovavcov“ (digital migrators), naši experti vám dokážu pomôcť pri nastavovaní stratégií a plánovaní cesty k vašej digitálnej budúcnosti.

UX dizajn

Vďaka skúsenostiam s dizajnom vám pomôžeme vybudovať ten najlepší užívateľský zážitok a spätne zvoliť najlepšiu technológiu na jeho vytvorenie.

Služby digitálnej transformácie Služby digitálnej transformácie

Softvérové inžinierstvo

Náš rozsiahly tím odborníkov a ich odborné znalosti vám pomôžu vytvoriť špičkové digitálne produkty v najkratšom možnom čase.

Labs – dedikované tímy

Keď práve nemáte dostatok času alebo odborníkov, naše dedikované tímy expertov sú riešením, ktoré potrebujete na naplnenie svojich ambícií.

ERP Solutions Slovensko ERP Solutions Slovensko

Spracovanie obsahu

Moderné produkty stavajú na obsahu a dátach „na mieru“. Naše tímy dokážu urýchliť obohacovanie vášho obsahu i vašu dátovú analytiku či trénovanie modelov strojového učenia (ML).

Digitálne akcelerátory

Digitálne akcelerátory sú predpripravené technológie, umožňujúce spoločnosti GlobalLogic prinášať riešenia rýchlym a replikovateľným spôsobom. Naše akcelerátory využívajú osvedčené postupy a procesy na rýchlejšie uvedenie produktov na trh, čím vám pomôžu dosiahnuť kvalitu za kratší čas.