GlobalLogic Data Platform

Dátová platforma spoločnosti GlobalLogic umožňuje podnikom okamžite ukázať riešenia schopné zhromažďovať, transformovať a obohacovať dátové toky medzi rôznymi oblasťami firmy

share

O riešení

Hoci vyťažovanie dát zo všetkých oblastí podnikania je dnes pre firmy doslova nevyhnutnosťou, mnoho podnikov sa trápi so zvládaním výziev architektúry veľkých dát, technologických zásobníkov či s hosťovacími možnosťami potrebnými pre nárast množstva dát. GlobalLogic Data Platform Accelerator umožňuje firmám implementovať v rádoch dní (namiesto mesiacov) plne funkčné end-to-end dátové platformy v cieľových alebo nových, od základov budovaných cloudových účtoch. Naša platforma využíva natívne cloudové PaaS technológie, pomáha firmám zbierať údaje zo všetkých oblastí ich činnosti, transformovať ich, obohacovať a poskytovať analytikom, ktorí z nich dokážu vyťažiť hodnotné informácie.

Podporované platformy

Odvetvia

Všetky odvetvia

Odporúčané technológie/Funguje s

Azure, DataBricks, Data Lake, Blob Storage, Data Factory, Spark, Hive

Rieši potrebu:

Eliminácie dátových síl vytvárajúcich prekážky v generovaní informácií a hodnôt

Zabezpečenia konzistencie infraštruktúr, technológií, zásobníkov a procesov používaných pri práci na dátových projektoch

Zaistenia transparentnosti v oblasti dostupných dát/adaptérov/zásobníkov na elimináciu nekonzistencií a duplikácií

Umožnenia riadenia prístupu na základe rolí naprieč dátami, spracovaním dát, konfiguráciami platforiem a API

Zrýchlenia spracovania dát a ich zosúladenia s potrebami podniku

Naštartovania schopnosti dátového tímu vytvárať a experimentovať s modelmi umelej inteligencie/strojového učenia

Vytvorenia najmodernejšej dátovej platformy a stratégie ďalšieho fungovania pri obmedzenej expertíze

Ponúkaná hodnota

Tvorba centralizovaných a jednotných dátových platforiem

Urýchlenie uvedenia riešení na trh a vytvárania hodnôt

Zaistenie jednotného zdroja faktických údajov pre rôzne zainteresované subjekty a tímy

Zabezpečenie štandardnej architektúry využívajúcej najlepšie postupy v odvetví a natívne cloudové PaaS technológie

Úspora času, prostriedkov a práce vďaka lepšej konzistentnosti, štandardizácii a opakovanému využívaniu dátových projektov/úloh

Zabezpečenie centralizovaného riadenia prístupu na základe rolí naprieč všetkými dátami, komponentmi a užívateľskými rozhraniami (vrátane CLI a API)

Zaistenie efektívneho zisťovania údajov a dátových zdrojov v rámci platformy

Základné prvky

Základné vlastnosti platformy

 • Podporuje rôzne vzory dátovej integrácie (štruktúrovaný batch-push, štruktúrovaný batch-pull)
 • Štandardné zóny dátovej integrácie (surové dáta, pracovná verzia, očistené dáta)
 • Vhodne nastavené hot a cold (archívne) dátové zóny umožňujúce DLM/ILM riešenia šité na mieru
 • Sofistikovaná nekonvenčná dátová analytika a funkcie umelej inteligencie/strojového učenia vychádzajúce z platformy Databricks
 • Prispôsobiteľné riešenie pre dátový sklad používajúce Hive Metastore a platformu Databricks
 • Automatizovaná inštalácia

Konfigurácia dátovej platformy

 • Riadenie dátových zdrojov
  • manuálna a automatizovaná registrácia schém
  • plne automatizované poskytovanie zdrojov
  • kontrola vlastníctva a prístupu
 • Riadenie projektov
  • špecifikácia zdrojov zdrojových dát
  • plne automatizované poskytovanie zdrojov
  • kontrola vlastníctva a prístupu

Administračné vlastnosti

 • Registrácia užívateľa
 • Priradzovanie užívateľských rolí
 • Flexibilné riadenie prístupu na základe rolí
 • Monitorovanie a riadenie pozícií
  • Vyhľadávanie a monitorovanie vysokoprofilových pozícií
  • Samoobslužné funkcie analýzy a riešenia problémov
 • Vstupné a výstupné koncové body (API,J/ODBC) umožňujúce príjem a využívanie údajov pomocou riešení externej analytiky