GlobalLogic OpeNgine

Odpoveď na volanie našich zákazníkov po „hotovom“ a modernom DevOps toolchaine ponúkajúcom komplexné a integrované riešenie urýchľujúce vývoj produktov

share

O riešení

Akcelerátor OpeNgine spoločnosti GlobalLogic je komplexným a integrovaným DevOps riešením, ktoré pomáha automatizovať nastavenie cloudovej infraštruktúry, inštaláciu nástrojov i naštartovať procesy CI/CD. Osvedčené technológie a dlhodobé skúsenosti GlobalLogic umožňujú akcelerátoru OpeNgine výrazne skrátiť čas potrebný na implementáciu riešení – z mesiacov na týždne.

Podporované platformy

Odvetvia

Všetky odvetvia

Odporúčané technológie/Funguje s

Kubernetes, Istio, Helm, Git, Jenkins, KMS, Nexus, Prometheus, Grafana, Kibana, AWS CloudWatch, Azure DevOps, Google CloudBuild, GitHub, BitBucket, DockerHub, Artifactory

Rieši potrebu:

Modernizácie aplikácií alebo vývoja nových platforiem na báze kontajnerových aplikácií

Vývoja a odskúšania testovacieho prostredia (sandboxu) na technické zhodnotenie porovnateľných platforiem

Urýchlenia prijímania verejných cloudov aj s malými skúsenosťami v oblasti infraštruktúry

Multicloudové riešenie fungujúce na všetkých troch hlavných cloudových službách, ktoré ponúka zrýchlený vývoj a nasadenie produktu

Výhodné pre zákazníkov s najmodernejšou platformovou stratégiou

Ponúkaná hodnota

OpeNgine dokáže výrazne skrátiť čas potrebný na implementáciu riešení CI/CD z približne 4 osobomesiacov na 2 týždne.

Overené postupy sú nasadené od prvého dňa.

Jednoduchá integrácia s existujúcimi štandardnými CI/CD nástrojmi (t.j. primárne s nástrojmi vychádzajúcimi z Kubernetes a Jenkins) a ľahké rozšírenie o nové nástroje a technológie.

Zabraňuje vzniku závislosti od poskytovateľov tým, že umožňuje bezproblémovú integráciu s riešeniami všetkých troch hlavných poskytovateľov cloudových služieb(t.j. AWS, Azure a GCP)

Základné prvky

Zabezpečenie a konfigurácia zdrojov

 • Klaster Kubernetes s CI/CD serverom a agentmi
 • Zásobník artefaktov (artefaktov zo súboru, Docker image)
 • Konfigurovateľný súbor prostredí na báze Kubernetes (t.j. vývoj/pracovná verzia/produkcia)
 • Monitoring, správa denníkov a upozornenia
 • Nemenná infraštruktúra ako kód (IaC)

CI/CD

 • Koordinácia vydávania verzií
 • Automatizácia testovania
 • Integrácia Kubernetes
 • Zásobníky CI/CD

DevSecOps

 • Statické testovanie bezpečnosti aplikácií (SAST)
 • Open source bezpečnostné skenovanie
 • Integrácia s natívnymi riešeniami KMS pre každú platformu
 • Mikrosegmentácia založená na sieti služieb Istio