Požiadavky


Na to, aby bol náhlavný displej počas operácie užitočný, musí zobrazovať citlivo diferencované a kontextuálne závislé údaje o stave pacienta získané z ďalších zariadení. Navyše, lekár musí mať k týmto informáciám prístup vždy, keď to potrebuje, a musí sa k nim dostať aj bez použitia rúk.

Náhlavný displej nesmie byť fyzicky rušivý ani počas dlhotrvajúceho nasadenia a vysokého zaťaženia a musí byť schopný fungovať dlhý čas bez toho, aby ho bolo potrebné nabiť. Kľúčová je aj kognitívna ergonómia a fyziologické faktory, pretože náhlavná súprava prináša mnoho praktických problémov spojených s používaním optického hardvérového vybavenia v prostredí operačnej sály.

Navyše, cesta medicínskych elektronických zariadení (a zvlášť takých, ktoré využívajú rádiové vlny) do praxe je nielen dlhá, ale aj nákladná. GlobalLogic a Method museli teda prísť s takým dizajnom medicínskeho zariadenia a takou výrobnou stratégiou, ktoré by minimalizovali riziká spojené s vývojom Vivi a jeho uvedením na trh.

Z obchodného hľadiska tak GlobalLogic a Method potrebovali ponúknuť (1) IP hodnotu dostatočnú na to, aby zaistila potrebné financovanie projektu, a (2) funkčný prototyp zariadenia, s ktorým bude možné začať klinické skúšanie.

bay-innovation06


Proces


V spolupráci s GlobalLogic a konzultantmi – anestéziológmi z Bay Innovations navrhla spoločnosť Method unikátny integrovaný prístup k nastaveniu užívateľskej skúsenosti, ktorý bol zameraný na užívateľa a zároveň zohľadňoval technologickú a obchodnú náročnosť projektu.

Projektový tím sa cez vytváranie prototypov, experimentovanie, rozhovory s užívateľmi a výskum vplyvu ľudského faktora rýchlo prepracoval k softvérovým a hardvérovým riešeniam, ktoré preverili požadovaný štandard, a poskytli odpovede na niektoré otázky vyplývajúce z projektu, cieľom ktorého bolo predstaviť nové a originálne zariadenie.

Pri vývoji produktu projektový tím využil celú škálu rôznych nástrojov a postupov. Dizajn GUI sa navrhoval i realizoval pomocou softvéru pripraveného „na mieru“ tomuto projektu a na vytvorenie prototypov sa využilo snáď všetko, od Lego kociek až po špičkové CAD softvéry a laserom sintrované polyméry.

Spoločný tím GlobalLogic a Method naprojektoval optiku, elektronickú stránku a firmvér, vyvinul sprievodnú aplikáciu pre smartfóny, vytvoril pre zariadenie unikátny GUI dizajn a poskytol svoje schopnosti v oblasti priemyselného dizajnu a výroby modelov.

bay-innovation04


Produkt


Náhlavný displej Vivi využíva bránu, ktorá spolupracuje s vybavením operačnej sály určeným na monitoring pacienta. Z tohto vstupného zariadenia sa údaje vysielajú prostredníctvom zabezpečeného Bluetooth spojenia do malej nastaviteľnej bezdrôtovej optickej náhlavnej súpravy.

Správanie zariadenia a špeciálne navrhnuté GUI sa dá ľahko nakonfigurovať pomocou sprievodnej aplikácie pre smartfóny tak, aby spĺňalo špecifické požiadavky lekára pre konkrétneho pacienta.

Vďaka našim spoločným vedomostiam a skúsenostiam v oblasti softvérového vývoja a UX dizajnu sa spoločnostiam GlobalLogic a Method podarilo vytvoriť meno, identitu značky a stratégiu uvedenia na trh (route-to-market) a ponúknuť tak hotový vynález a príslušné marketingové riešenie, ktoré prekonalo očakávania klienta.

  • Bezpečne poskytuje údaje o vitálnych funkciách v náročnom pracovnom prostredí

  • Má dlhú výdrž

  • Využíva nízkonákladovú technológiu

  • Anestéziológom poskytuje informácie okamžite a bez potreby využívania kamery, akcelerometra, mikrofónu alebo reproduktora


Aj keď Bay Innovations pôvodne vyvinuli Vivi pre klinickú prax, toto zariadenie nájde uplatnenie aj v iných odvetviach zdravotníctva a možno aj v iných oblastiach, napr. vo fitness alebo v bezpečnostných službách.

bay-innovation02