Spolupráca


Partnerstvo medzi spoločnosťou Stellar a firmami Method a GlobalLogic malo podobu ročného projektu, v rámci ktorého vzniklo dvojstranné riešenie: MVP aplikácia, ktorá klientom umožňuje rýchlo vyhľadať a rezervovať súkromný let, a systém, prostredníctvom ktorého môžu poskytovatelia leteckých služieb a sprostredkovatelia prijímať žiadosti zákazníkov, automaticky generovať rôzne možnosti a ponuky letov či sledovať pohyb lietadiel.

GlobalLogic v spolupráci s firmou Stellar vyvinul MVP aplikáciu pre iOS a desktop systém a platobnú bránu pre prevádzkovateľov leteckých služieb. GlobalLogic poskytol technického konzultanta pre každý segment projektu, vďaka čomu umožnil spoločnosti Stellar hladký prechod k využívaniu postupov a najlepších praktík metodológie Agile.

Na to, aby spoločnosť Method vytvorila wireframes a vizuálny a interakčný dizajn projektu, musela pripraviť pre navrhované riešenie informačnú architektúru, tzv. zákaznícke cesty (customer journeys) a modely interakcie. Tímy spoločností Method a GlobalLogic spolupracovali aj na aktivitách týkajúcich sa systému zabezpečenia kvality (QA).

stellar01


Proces


Hoci sa potreby a očakávania spoločnosti Stellar v priebehu projektu vyvíjali, úzka spolupráca spoločných tímov GlobalLogic a Method nám umožnila pružne sa prispôsobiť novým pracovným tokom firmy Stellar a rýchlo reagovať na meniace sa potreby klienta či trhu.

Tím spoločnosti Stellar spolupracoval istý čas s našim tímom priamo v sídle spoločnosti Method v San Franciscu a tím developerov GlobalLogic z Buenos Aires sa na prvý mesiac implementácie projektu presťahoval k tímu Method, aby sa medzi nimi vytvorili dobré pracovné vzťahy a zosúladili sa jednotlivé pracovné toky.

„Tímy spoločností GlobalLogic a Method sa pridali k našim interným pracovníkom a vytvorili sme spolu naozaj kompaktný tím,“ hovorí Paul Touw, CEO spoločnosti Stellar.

Vďaka tomuto úzkemu prepojeniu klienta a tímov Method a GlobalLogic sme mohli navrhovať a vyvíjať rôzne zložky projektu zároveň, budujúc na dôkladnom poznaní súkromného leteckého odvetvia a potrieb jeho užívateľov.


Výsledky


Spoločnosti GlobalLogic a Method potrebovali na vývoj MVP iOS aplikácie len deväť mesiacov od začiatku projektu a čoskoro nato dokončili aj systém pre prevádzkovateľov leteckých služieb. Od spustenia MVP aplikácie v novembri 2015 sa prihlásili už traja prevádzkovatelia, ktorí majú záujem investovať do tohto projektu. Verejnosti bude riešenie sprístupnené začiatkom roka 2016.

stellar04