Automobilový priemysel

Od technológií vyvinutých pre dodávateľov kategórie Tier 1 po priamo dodávané produkty, riešenia GlobalLogic pre automobilový priemysel pomáhajú pretvárať užívateľský zážitok zo skutočne prepojených automobilových systémov.

Meníme zážitok zo šoférovania pomocou dizajnu a softvéru

Automobil ako nová softvérová platforma GlobalLogic mení interiér i vonkajšie prostredie automobilov. Využívame najnovšie technológie, aby sme prinášali špičkové digitálne riešenia v oblasti zabudovanej elektroniky, systémov podpory riadenia vozidla, systémov aktívnej bezpečnosti či moderných cloudových platforiem, vďaka ktorým majú vodiči neopakovateľný zážitok z jazdy.

Ako vám môžeme pomôcť

GlobalLogic počas spolupráce s poprednými dodávateľmi a výrobcami automobilovej techniky získal odborné skúsenosti v oblasti vývoja softvéru, ktorý dáva zážitku z jazdy nový rozmer.

Digitálny kokpit

Telematika a konektivita

Elektronické ovládacie jednotky

Pokročilé systémy podpory riadenia vozidla

Virtuálny tréning obsluhy

Priemyselný dizajn

FAQs

Automobilové technológie sú softvérové systémy umožňujúce nový pohľad na zážitok vodiča. Zahŕňajú počítačové videnie pre autonómne vozidlá, digitálne palubné dosky, elektronické riadiace jednotky, virtuálne školenia údržby, konektivitu a telematiku, ale aj pokročilé asistenčné systémy pre vodiča a softvér pre oblasť dizajnu a stylingu.

Automobilový priemysel čelí veľkým výzvam spojeným s integráciou nových technológií do existujúcich výrobných procesov a výrobkov. Maximálne využitie potenciálu dostupných automatizovaných a elektronických technológií si vyžaduje mnoho krokov a prispôsobení.

Najnovšie IT riešenia pre automobily využívame na zlepšenie automobilového odvetvia tým, že prinášame digitálne riešenia pre oblasť elektronického vybavenia vozidla, asistenčných systémov vodiča, aktívnych bezpečnostných prvkov či moderných cloudových platforiem. Ďalšie zlepšenia UX možno dosiahnuť neustálym technologickým pokrokom a inovatívnymi riešeniami na poli automobilového softvéru.

Spoznajte našich odborníkov

  • URL copied!