Bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo (BFSI)

Inovatívne finančné technológie v praxi

Čo ponúkame

Digitálne riešenia v oblasti bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva (BFSI) prinášajú firmám jedinečnú príležitosť inovovať, rýchlo vstupovať na nové trhy, účinnejšie zmierňovať riziká a poskytovať zákazníkom služby očakávané zákazníkmi. Spolupracujeme s mnohými poprednými svetovými organizáciami z oblasti BFSI na modernizácii ich produktov a služieb pre čoraz viac digitálne orientovaných klientov, či už to znamená presun ich ponuky na cloud, optimalizáciu pracovných postupov vďaka softvérovým riešeniam alebo vytvorenie omnikanálového zákazníckeho prostredia. Zároveň pomáhame digitálne zbehlým FinTech spoločnostiam vyvíjať nové produkty, služby a platformy schopné narúšať zavedené trhové postupy prostredníctvom inovatívnych obchodných modelov.

Služby

Digitálna transformácia, technické poradenstvo a prototyping/vývoj MVP

Modernizácia a migrácia starších verzií produktov na nové

Vývoj omnikanálových zákazníckych skúseností

Podniková / dátová analytika

AI / ML / AR / cloudové platformy

Poradenstvo v oblasti cloudu / SOA / API mikroslužieb

Zabezpečená infraštruktúra a transformácia

Expertíza

Viac než 15 rokov skúseností v oblasti BFSI

Viac než 1200 odborníkov na vývoj riešení v oblasti BFSI

Zákazníci z rebríčka Fortune 500 (vrátane 4 z 5 najväčších bánk v UK)

Expertíza v oblasti dodržiavania predpisov a kontroly

Zameranie na UX / UI prostredníctvom špecializovanej divízie spoločnosti, Method

Kompetencie v oblasti finančných služieb certifikované Amazon Web Services

Partnerstvá s Google Cloud a Microsoft Azure v oblasti cloudových služieb

Digitálne akcelerátory

Cloudwave Portfolio Assessment Tool

Proces na báze prieskumu a inteligentný kategorizačný mechanizmus, ktorý firmám umožňuje rýchlo posúdiť a prioritizovať portfólio aplikácií pre migráciu do cloudu

> Zistite viac 

GlobalLogic Data Platform

Dátová platforma umožňujúca firmám promptne vyvíjať analytické riešenia na zhromažďovanie, transformáciu a obohacovanie údajov v rámci celej organizácie

> Zistite viac

GlobalLogic Microservices Accelerator

Komplexný rámec mikroslužieb poskytujúci vývojový sandbox na urýchlenie škálovateľných natívnych cloudových mikroslužieb s podporou PaaS

> Zistite viac

Ako vám môžeme pomôcť

Bankové služby

 • Základný bankový softvér
 • Mobilné bankové aplikácie
 • Cloudové digitálne kontaktné centrá
 • Úverové a lízingové systémy
 • Technológie na odhaľovanie podvodov
 • Riadenie rizík a súlad

Finančné služby

 • Front a middle office automatizácia Systémy
 • obchodovania a riadenia objednávok Dátová
 • analytika na báze AI / ML
 • Bezpečná verifikácia zákazníka
 • Správa a súlad
 • Správa a zabezpečenie údajov
 • Bezpečné platby a ochrana osobných údajov

Poistné služby

 • Riešenia pre životné poistenie, poistenie majetku a úrazu (P&C), poistenie domácich zvierat a poistenie v oblasti poisťovníctva (InsurTech)
 • Upisovací softvér
 • Správa zamestnaneckých výhod
 • Front-end a cloudové riešenia
 • Automatizácia robotických procesov (RPA)
 • Správa, transformácia a sledovanie dát

FinTech

 • Riešenia pre platby / fakturáciu
 • Regulačné technológie (RegTech)
 • Systémy na správu majetku
 • Riešenia pre kapitálové trhy
 • Blockchain pre finančné služby
 • Platformy kontaktných centier využívajúce AWS Connect

Vďaka skúsenostiam v odvetviach BFSI a finančných technológií (FinTech) vám môžeme pomôcť identifikovať nové zdroje príjmov, prilákať (a udržať si) zákazníkov vďaka bezproblémovým omnikanálovým skúsenostiam, zlepšiť rozhodovacie procesy prostredníctvom efektívnej dátovej analytike i zmierniť riziká pomocou riešení na odhaľovanie podvodov a zabezpečenie súladu s predpismi.

Prečo GlobalLogic

Spoločnosť GlobalLogic má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti vývoja digitálnych riešení a ponúka partnerstvo pre komplexný end-to-end návrh, vývoj, testovanie a nepretržité poskytovanie riešení prostredníctvom agilných a CI/CD metodík. Vďaka systémom zapojenia, využívaniu sily dát a vývoju bezchybných omnikanálových zážitkov pomáhame zákazníkom z oblasti BFSI a FinTech vytvárať nové obchodné modely a rozvíjať ich konkurenčné výhody.

Financial min

Často kladené otázky

BFSI je skratka anglických výrazov pre bankovníctvo, finančné služby a poisťovníctvo (banking, financial services, insurance). Profesionáli ňou označujú produkty a služby spadajúce do týchto odvetví.

Odvetvie bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva (BFSI) má zásadný význam, pretože je základom každej dobre fungujúcej a rastúcej ekonomiky. Je preto nevyhnutné nájsť metódy optimalizácie a zabezpečenia tohto sektora.

Bankové a finančné služby zahŕňajú produkty ako sú poistky, sporiace účty, hypotéky, kreditné karty, pôžičky, investície a ďalšie ekonomické služby.

Spoznajte našich odborníkov

 • URL copied!