Komunikačné služby

Vývoj softvéru pre základné komponenty globálnych komunikačných služieb

Čo ponúkame

GlobalLogic spolupracuje s poprednými svetovými poskytovateľmi komunikačných služieb (CSP) a s poskytovateľmi sieťového zariadenia (NEP) s cieľom urýchliť ich digitálnu transformáciu, prinášať inovatívne produkty a nachádzať nové zdroje príjmov. V snahe prichádzať s novými nápadmi a riešeniami pre telekomunikačnú sféru využívame aj naše schopnosti z iných odvetví ako je napr. automobilový priemysel, výrobný priemysel či zdravotníctvo.

Ponuka pre poskytovateľov komunikačných služieb (CSP)

GL_Icon_Chevron

Vývoj digitálnych riešení

GL_Icon_Chevron

UI / UX dizajn

GL_Icon_Chevron

IoT / Connected-X

GL_Icon_Chevron

Video & broadband

GL_Icon_Chevron

Sieťové, fakturačné a prevádzkové riešenia

GL_Icon_Chevron

Unified communications

Ponuka pre C29

GL_Icon_Chevron

Vývoj OSS a BSS systémov

GL_Icon_Chevron

Vývoj sieťových systémov a aplikácií

GL_Icon_Chevron

5G Test Lab (Orchestrácia, testovanie a automatizácia)

GL_Icon_Chevron

Vývoj end-to-end IoT platforiem

GL_Icon_Chevron

Embedded platformy a certifikácia

GL_Icon_Chevron

Unified communications

Expertíza v odvetví

GL_Icon_Chevron

Spolupracujeme s 3 najväčšími poskytovateľmi komunikačných služieb (CSP), 3 najväčšími poskytovateľmi sieťových zariadení (NEP) a 3 najväčšími predajcami telekomunikačného softvéru

GL_Icon_Chevron

Viac než 350 telekomunikačných produktov pre viac než 100 klientov a ich nasadzovanie pre viac než 100 nosičov

GL_Icon_Chevron

Expertíza na úrovni aplikácií, platforiem i sietí

GL_Icon_Chevron

Partnerstvá so spoločnosťami ako Ericsson, Telecom Infra, Viavi, Vidyo či ARM

Digitálne akcelerátory

GlobalLogic Test Lab

Komplexné multiplatformné riešenie na automatizáciu testov v širokej škále aplikácií a zariadení

> Zistite viac

GlobalLogic OpeNgine

Hotový DevOps toolchain ponúkajúci komplexné a integrované riešenie, ktoré urýchli vývoj produktov

> Zistite viac

GlobalLogic Data Platform

Rýchla implementácia komplexných end-to-end dátových platforiem na zhromažďovanie, transformáciu a obohacovanie údajov v rámci celej organizácie

> Zistite viac

Kde vám môžeme pomôcť

Naše portfólio zahŕňa telekomunikačné riešenia OSS/BSS, Smart City, Connected Car či Connected Home, vďaka ktorým môžu poskytovatelia sieťových zariadení a komunikačných služieb prinášať na trh lepšie a efektívnejšie inovatívne produkty.

Bezdrôtové komunikačné služby

 • Modernizácia fakturačných systémov
 • Cloudové IoT platformy
 • Telematické systémy / Connected Car
 • Unified communication

Kábloví operátori (MSO)

 • OTT a omnikanálové mediálne
 • skúsenosti Domáce brány
 • Cloudové platformy
 • Personalizácia / CX služby
 • Samoobslužné modely

Poskytovatelia sieťového zariadenia (NEP)

 • Natívne cloudové platformy
 • SDN / NFV / RAN
 • Dátové inžinierstvo
 • Udržiavanie starších verzií produktov
 • Zabezpečenie služieb

NEP pre firmy

 • Lokálne kontextové služby a konektivita
 • Vertikalizované riešenia
 • Edge computing
 • Bezpečnosť
 • Unified communication

NEP pre spotrebiteľov

 • IoT platformy
 • Wireless testovacie laboratóriá
 • Testovanie a prístrojové vybavenie
 • AR / VR / XR služby

Prečo GlobalLogic?

Spojenie strategického dizajnu, komplexného vývoja a odborných znalostí s expertízou spoločnosti Hitachi v oblasti prevádzkových a informačných technológií nám umožňuje ukázať zákazníkom najnovšie možnosti a urýchliť ich prerod na digitálnu spoločnosť budúcnosti.
Telekomunikačné riešenia predstavujú až tretinu nášho portfólia a navyše máme viac než 100 000 osôb s rokmi skúseností v oblasti vývoja riešení na úrovni operátora. Spolupracujeme s najväčšími telekomunikačnými hráčmi a vďaka našim skúsenostiam v odvetviach ako je automobilový priemysel, zdravotníctvo či médiá a zábavný priemysel ponúkame perspektívu, ktorá vám pomôže rozšíriť ponuku vašich služieb.

Často kladené otázky

Komunikačné služby ponúkajú multiplatformové riešenia pre rôzne aplikácie, čím urýchľujú vývoj produktov vychádzajúci z výsledkov založených na dátach.

Najbežnejším typom komunikačných služieb sú CSP a NEP. CSP možno použiť pre siete, fakturáciu a prevádzku, zatiaľ čo služby NEP sa dajú použiť s OSS a BSS.

Komunikačné služby sú dôležité, pretože prinášajú inovatívne produkty a prístup k novým zdrojom príjmov. Zároveň môžu byť v mnohých odvetviach využité na integráciu nových digitálnych nápadov a riešení.

Spoznajte našich odborníkov

 • URL copied!