Finančné služby

Prinášame inovatívne finančné technológie

Na ceste k digitálnej transformácii podporujeme mnohých popredných poskytovateľov bankových a finančných služieb a zároveň pomáhame mladým FinTech startupom budovať platformy, ktoré pomocou inovatívnych biznis modelov narúšajú zaužívané postupy na trhu.

Ako vám môžeme pomôcť

GlobalLogic pomáha poskytovateľom finančných služieb a FinTech spoločnostiam pri prechode z tradičných na moderné systémy. Vo svete rastúcich očakávaní na strane zákazníkov pomáha GlobalLogic finančným inštitúciám vytvárať systémy posilňujúce zapojenie klientov, využívať silu dát a vyvíjať bezchybné zážitky sprostredkované všetkými dostupnými komunikačnými kanálmi.

FinTech riešenia pre celé spoločnosti

Aplikácie osobného bankovníctva

Základný bankový softvér

Transformácia na cloudové riešenia

Spoznajte našich odborníkov

  • URL copied!