Médiá

Vytvárame svetové zážitky v oblasti médií a zábavného priemyslu

GlobalLogic pomáha mediálnym domom, firmám pôsobiacim v oblasti zábavy i technologickým spoločnostiam na celom svete uspokojiť aj tých najnáročnejších užívateľov pomocou sofistikovaných riešení, ktoré zaručujú bezchybný užívateľský zážitok.

Ako vám môžeme pomôcť

Mnohým popredným spoločnostiam z oblasti médií a zábavného priemyslu sme pomohli spojiť sa so svojimi užívateľmi, inovovať v rámci predvídateľných nákladov či priniesť na trh digitálne produkty a služby novej generácie.

Postprodukcia

Sprostredkovanie video obsahu

Monetizačné stratégie

Klientské aplikácie

FAQs

Úlohou technológií v médiách je riešiť problémy prostredníctvom znalostí a integrácie programov a platforiem. Technológie v médiách zahŕňajú vývoj mediálneho softvéru pre OTT prehrávače, vysielateľov, štúdiá, poskytovateľov reklamných technológií a ďalších.

Príkladom softvéru na vývoj médií sú napr. systémy na predkladanie ponúk v reálnom čase, nástroje využívané na postprodukciu a streamovanie videa či back-endové služby. Ide o široký pojem zahŕňajúci celú škálu softvérových programov pre rôzne mediálne roly.

Globálne médiá sa dnes boria s viacerými výzvami. Jednou z nich je zvládnutie kontinuálnej integrácie a vývoj intuitívnych technológií.

Spoznajte našich odborníkov

  • URL copied!