Zdravotníctvo

Meníme starostlivosť o pacienta

Od integrujúcich systémov zdravotnej starostlivosti (tzv. connected health systems) po riešenia pre riadenie klinického výskumu, GlobalLogic spája svoje sily so špičkovými výrobcami zdravotníckych pomôcok a zariadení i s biotechnologickými spoločnosťami v snahe vytvoriť bezkonkurenčnú digitálnu skúsenosť pre pacienta a transformovať riadenie poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ako vám môžeme pomôcť

Zapojenie pacienta, interoperabilita dát a technológie UI významnou mierou prispievajú k transformácii zdravotníctva, znižovaniu nákladov a zlepšovaniu dostupnosti i kvality zdravotníckych služieb. Vďaka citlivému používaniu najnovších technológií v kombinácii s robustným systémom riadenia kvality pomáha spoločnosť GlobalLogic riešiť problémy, ktoré sprevádzajú zavádzanie moderných technológií do tohto prísne regulovaného prostredia. V jednotlivých zastúpeniach firmy navyše prevádzkujeme virtuálny „Innovation Lab“, v ktorom vytvárame pôsobivé a relevantné príklady využitia zdravotníckych pomôcok, navrhujeme zmysluplné prototypy prístrojov, či podieľame sa na aktivitách priamo ovplyvňujúcich tzv. product roadmaps našich zákazníkov.

Prepojené zariadenia

Riadenie zdravotnej starostlivosti

Digitálne platformy zapájajúce pacientov

Medicínske riešenia na báze umelej inteligencie/strojového učenia

Spoznajte našich odborníkov