Služby pre kontaktné centrá

Vytvárajte proaktívnejšie, predvídavejšie, osobnejšie a ziskovejšie zákaznícke služby založené na údajoch

Čo ponúkame

Keď sa dnešní digitálne zbehlí zákazníci obrátia na kontaktné centrá firiem, očakávajú rýchle a personalizované služby. GlobalLogic ako AWS Service Delivery Partner pre Amazon Connect vám pomôže pre vašich klientov vytvoriť proaktívnu a prediktívnu zákaznícku skúsenosť využívajúcu tie pravé kanály, ktorá sa dokáže rýchlo prispôsobiť potrebám zákazníkov, či už to znamená obnovu zmluvných vzťahov, efektívnejší spôsob spracovania požiadaviek alebo lepšie využitie dát pri predaji personalizovaných produktov a služieb.

Hodnotenie hodnotového reťazca CX

Využite našu službu vychádzajúcu z hodnotenia zákazníckej skúsenosti, aby ste svojim cieľovým klientom ponúkli požadovaný zážitok.

Služby pre kontaktné centrá

Prekonajte komplikovanosť existujúcich systémov a pristupujte k vytváraniu lepších zákazníckych skúseností holisticky.

Implementácia Amazon Connect

Zaistite svojim zákazníkom bezproblémovú skúsenosť pomocou jednotného riešenia pre riadenie hlasových, chatových a iných služieb kontaktného centra.

Kde vám môžeme pomôcť

Zlepšenie zákazníckej skúsenosti si vyžaduje viac než len technologickú zmenu. Pomôžeme vám vytvoriť digitálne prostredie potrebné na rýchlu, udržateľnú a bezpečnú transformáciu. Dosiahneme to v troch krokoch: (1) Amazon Connect vytvorí základ systému. (2) Poskytneme vám nástroje a procesy potrebné na integráciu služieb AI, ML a automatizácie do vašich kontaktných tokov. (3) Umožníme vám extrahovať a analyzovať rich data z hľadiska ich skutočnej obchodnej hodnoty a informatívnosti.

Hodnotenie hodnotového reťazca CX

 • Vyhodnoťte svoju značku, trh, zákazníkov, obchodné ciele a kľúčové programy
 • Vyhodnoťte kľúčové prvky zákazníckej skúsenosti s omnikanálovými riešeniami
 • Posúďte svoje všeobecné schopnosti v oblasti údajov a analytiky, agilných, inovačných a iteračných služieb
 • Vytvorte plán transformácie na základe odporúčaní a máp zákazníckej skúsenosti

Služby pre kontaktné centrá

 • Riešenie / technické poradenstvo a realizácia
 • AWS Well-Architected Review ako benchmark vášho existujúceho cloudového riešenia
 • Vývoj platformy kontaktného centra
 • Spravované služby kontaktného centra
 • Kontaktné centrum ako služba

Implementácia Amazon Connect

 • Kvalitné zvukové funkcie, prirodzená interaktívna hlasová odozva (IVR) a interaktívne chatboty
 • Oprávnenie AI / ML na automatizáciu interakcií, autentifikáciu volajúcich a rýchle vyhľadávanie odpovedí
 • Jednotné nástroje na správu zákazníckych údajov a úloh, ktoré agentom pomáhajú poskytovať personalizovanejšie a efektívnejšie služby

Prečo GlobalLogic

Vďaka svojim viac než dvadsaťročným skúsenostiam s vývojom digitálnych riešení je spoločnosť GlobalLogic tým pravým partnerom, ktorý vám zaistí komplexný návrh, vývoj, testovanie a nepretržité poskytovanie produktov prostredníctvom agilných metodík a metodík CI/CD. Ppomáhame vám vytvárať stratégiu, plán realizácie i potrebnú architektúru, a zároveň vám prinášame zdroje a zručnosti nevyhnutné pre nastolenie zmeny naprieč celou vašou organizáciou. Spolu vytvoríme platformu a procesy, vďaka ktorým svojim klientom ponúknete skúsenosť vskutku zameranú na zákazníka pri minimálnom riziku a maximálnej pridanej hodnote.

Často kladené otázky

Služba kontaktného centra pomáha zákazníkom organizovať a riadiť interakciu so zákazníkmi naprieč kanálmi. Hlavnou úlohou kontaktného centra je ponúknuť zákazníkom efektívnu technickú podporu, zákaznícky servis a pomoc pri predaji.

Najlepšie riešenia pre kontaktné centrá zvyčajne zahŕňajú personalizované služby, pri ktorých sú zákazníci vypočutí a ich problémy sa riešia efektívne a včas. Kľúčovými aspektmi sú preto efektívna komunikácia, jasné odporúčania a rýchla reakcia.

Kontaktné centrum komunikuje priamo so zákazníkmi. Ako také má teda vplyv na zákaznícky zážitok a skúsenosť so spoločnosťou. Zaistenie bezproblémovej zákazníckej skúsenosti je tak životne dôležité pre firmy, ktoré si chcú udržať alebo aj rozširovať svoju klientskú základňu pomocou vynikajúcej starostlivosti o zákazníka.

K hlavným znakom riešení pre kontaktné centrá patrí efektívna komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom telefónu, e-mailov, live chat, SMS či podporných lístkov pre firmy.

Spoznajte našich odborníkov

 • URL copied!