Dátové a analytické služby

Využite silu údajov na podporu inovácií a zrýchlenie dosiahnutia obchodných výsledkov

Čo ponúkame

Spoločnosť GlobalLogic vytvára komplexné riešenia umožňujúce firmám urýchľovanie inovácie produktov, optimalizáciu svojej prevádzky a zvyšovanie angažovanosti zákazníkov. Naši dátoví vedci, inžinieri a architektov sú tímom s jedinečnými odbornými znalosťami. Každé riešenie prispôsobia vášmu podnikateľskému prostrediu, aby vám pomohli rýchlejšie uviesť na trh produkty zamerané na zákazníka. Vaše dátové a analytické riešenia vám môžeme pomôcť urýchliť tiež prostredníctvom našich proprietárnych poznatkov, akcelerátora dátových platforiem, či konzultačných partnerstiev s AWS, Google Cloud, Microsoft, a Splunk®.

Modernizácia dátových platforiem

Náš skúsený tím zabezpečí, že dátové platformy budú vytvárané s ohľadom na náklady, výkon a škálovanie tak, aby vyhovovali meniacim sa obchodným potrebám firmy.

MLOps

Získajte prístup k rámcu pre vývojové a prevádzkové tímy výrazne urýchľujúci životný cyklus vývoja strojového učenia.

AIOps

Využite umelú inteligenciu pri prevádzke IT, skráťte čas potrebný na riešenie a predvívajte výpadky skôr, ako ovplyvnia vaše podnikanie.

Odhaľovanie podvodov

Implementujte plne integrovaný model AI/strojového učenia umožňujúci proaktívne odhaľovanie podvodných aktivít a reakciu na ne bez ohľadu na ich zložitosť.

Digitálni zákazníci

Využívajte moderné platformy a umelú inteligenciu/strojové učenie na predvídanie potrieb zákazníkov a poskytovanie personalizovaných multikanálových služieb.

Kde vám môžeme pomôcť

GlobalLogic vám pomôže vytvoriť firemný systém poskytujúci rýchlo dostupné a ľahko uchopiteľné informácie o vašej organizácii a jej zákazníkoch. Svojim zákazníkom umožňujeme urýchliť tempo zavádzania inovácií a skrátiť čas realizácie tvorby hodnôt.

Modernizácia dátových platforiem

 • Umožňujte prístup k úložisku a výpočtovému výkonu na požiadanie, ktorý sa prispôsobí vašim obchodným potrebám
 • Implementujte cloudové služby na vytvorenie agilných, responzívnych a ľahko použiteľných služieb
 • Maximalizujte podporovateľnosť svojich platforiem a integrujte prevádzkové funkcie IT hladko a bez problémov

MLOps

 • Vytvárajte, testujte, vydávajte a trénujte modely strojového učenia promptne pomocou automatizácie a štandardizovaných rámcov
 • Nasadzujte modely strojového učenia v priebehu hodín, nie mesiacov a optimalizujte pracovné postupy strojového učenia
 • Kontinuálne podporujte modely strojového učenia bez prerušovania iných firemných aplikácií

AIOps

 • Získajte úplný prehľad o stave a výkonnosti svojich IT systémov
 • Zhromažďujte oddelené IT systémy a prevádzkové údaje na jednom mieste
 • Zefektívnite prevádzkové upozornenia v reálnom čase a riešte potenciálne problémy proaktívne
 • Šetrite čas, peniaze a zdroje vďaka automatizácii, zrýchlenej analýze a náprave

Odhaľovanie podvodov

 • Využite naše proprietárne poznatky na vývoj modelu AI/strojového učenia na odhaľovanie podvodov schopného rýchlo sa učiť a prispôsobovať sa čoraz zložitejšiemu správaniu
 • Umožnite prostredníctvom podrobných ovládacích panelov výkonnostných modelov rozhodovanie v reálnom čase vo všetkých prípadoch použitia strojového učenia
 • Škálujte svoje riešenie a monitorujte miliardy transakcií v priebehu milisekúnd
 • Zabráňte v reálnom čase podvodným platbám prostredníctvom jednotnej priehľadnej tabuľky zobrazujúcej prehľad prihlásení a platobných transakcií

Digital Customer

 • Využite naše proprietárne poznatky na báze Amazon Connect na získanie rozsiahlych poznatkov a automatizáciu vo všetkých bodoch kontaktu so zákazníkmi
 • Identifikujte pomocou umelej inteligencie alebo strojového učenia nové trhové segmenty a predvídajte potreby svojich zákazníkov
 • Ponúkajte personalizované produkty a služby v súlade s požiadavkami zákazníkov

Prečo GlobalLogic?

Spoločnosť GlobalLogic je vďaka svojim viac než dvadsaťročným skúsenostiam s vývojom digitálnych riešení tým pravým partnerom, ktorý vám zaistí komplexný návrh, vývoj, testovanie a nepretržité poskytovanie produktov prostredníctvom agilných metodík a metodík CI/CD. Naše rozsiahle znalosti v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia v kombinácii s našimi odvetvovými centrami excelentnosti sú zárukou, že vaše dátové a analytické riešenie bude pripravené na mieru jedinečnému podnikateľskému prostrediu, v ktorom pôsobíte.

Často kladené otázky

Dátová analytika pomáha vytvoriť firemný systém poskytujúci rýchlo dostupné a ľahko uchopiteľné informácie o danej organizácii a jej zákazníkoch. Náš tím dátových analytikov, inžinierov a architektov dokáže každé riešenie prispôsobiť jedinečnému podnikateľskému prostrediu.

Riešenia z oblasti dátovej analytiky môžu zahŕňať modernizáciu dátových platforiem, MLOps, AIOps, odhaľovanie podvodov či digitálne služby pre zákazníkov. Každý z týchto typov dátovej analytiky umožňuje zákazníkom urýchliť inovácie a skrátiť čas realizácie tvorby hodnôt.

Riešenia v oblasti dátovej analytiky môžu organizáciám pomôcť pri zavádzaní cloudových služieb s cieľom vytvoriť agilné, responzívne a ľahko využiteľné služby. Takéto riešenia môžu podporiť napr. vývoj modelov na odhaľovanie podvodov pomocou AI/strojového učenia schopných rýchlo sa učiť a prispôsobovať komplexným modelom správania.

Spoznajte našich odborníkov

 • URL copied!