GlobalLogic Data Platform

Urýchlite svoj prechod od dátových síl ku generovaniu a praktickému využitiu informácií vďaka akcelerátoru Inhouse Data Platform spoločnosti GlobalLogic.

O riešení

Hoci vyťažovanie dát zo všetkých oblastí podnikania je dnes pre firmy doslova nevyhnutnosťou, mnoho podnikov sa trápi so zvládaním výziev architektúry veľkých dát, technologických zásobníkov či s hosťovacími možnosťami potrebnými pre nárast množstva dát. GlobalLogic Data Platform Accelerator umožňuje firmám implementovať v rádoch dní (namiesto mesiacov) plne funkčné end-to-end dátové platformy v cieľových alebo nových, od základov budovaných cloudových účtoch. Naša platforma využíva natívne cloudové PaaS technológie, pomáha firmám zbierať údaje zo všetkých oblastí ich činnosti, transformovať ich, obohacovať a poskytovať analytikom, ktorí z nich dokážu vyťažiť hodnotné informácie.

Podporované platformy

Odvetvia, pre ktoré je akcelerátor odporúčaný

Všetky odvetvia

Odporúčané technológie/Funguje s

Azure: DataBricks, Data Lake, Blob Storage, Data Factory, Spark, Hive
AWS: S3, Glue, Managed Airflow

Rieši potrebu:

Eliminácie dátových síl vytvárajúcich prekážky v generovaní informácií a hodnôt

Zabezpečenia konzistencie infraštruktúr, technológií, zásobníkov a procesov používaných pri práci na dátových projektoch

Zaistenia transparentnosti v oblasti dostupných dát/adaptérov/zásobníkov na elimináciu nekonzistencií a duplikácií

Kontrolujte úmorný, zdĺhavý a netriviálny proces zabezpečenia, konfigurácie, integrácie, nastavenia zabezpečenia a kontroly prístupu

Umožnenia riadenia prístupu na základe rolí naprieč dátami, spracovaním dát, konfiguráciami platforiem a API

Zrýchlenia spracovania dát a ich zosúladenia s potrebami podniku

Naštartovania schopnosti dátového tímu vytvárať a experimentovať s modelmi umelej inteligencie/strojového učenia

Vytvorenia najmodernejšej dátovej platformy a stratégie ďalšieho fungovania pri obmedzenej expertíze

Ponúkaná hodnota

Centralizovaná a jednotná dátová infraštruktúra v cloude. Jednotný zdroj faktických údajov pre rôzne zainteresované osoby a tímy

Štandardná architektúra využívajúca osvedčené postupy v odvetví založené na natívnych cloudových technológiách PAAS

Modulárny, flexibilný a rozšíriteľný šablónový rámec umožňujúci využívať prispôsobenie pri spustení a jednoduché, na mieru šité riešenia

Efektívne objavovanie zdrojov dát a dátových komponentov, dátová konzistentnosť, štandardizácia, opätovné využívanie a eliminácia nekonzistentoností a duplikácií

Centralizované riadenie prístupu na základe rolí naprieč dátami, komponentmi a užívateľskými prostrediami vrátane CLI a API

Naštartovanie schopnosti dátového tímu vytvárať modely umelej inteligencie/strojového učenia

Získajte náskok vďaka OOB rámcu, jeho funkciám a ich opakovanému využívaniu, ktoré vedú k

  • úspore práce i nákladov a.
  • urýchleniu uvádzania riešení na trh a vytvárania hodnôt

Spracovanie veľkých dát pomocou standardného rámca na báze technológie Spark

Základné prvky

  • URL copied!