GlobalLogic Cloudwave®

Riešenie rozširujúce databázu správy konfigurácie (CMDB) podniku o jedinečný proces na báze prieskumu a o inteligentný kategorizačný mechanizmus umožňujúci rýchle posúdenie portfólií aplikácií na migráciu.

O riešení

Posúdenie portfólia aplikácií z pohľadu zmeny IT programu, ako je napríklad migrácia do cloudu, môže predstavovať logistickú nočnú moru. Tradičné databázy správy konfigurácií (CMDB) nemajú dostatok kontextových informácií potrebných na prijímanie informovaných rozhodnutí, pričom vlastníci aplikácií či odborníci na danú problematiku sú často príliš zaneprázdnení, aby poradili… Výsledkom je oneskorenie projektu a prekračovanie rozpočtu.

Digitálny akcelerátor Cloudwave® spoločnosti GlobalLogic rozširuje podnikovú databázu CMDB o jedinečný proces na báze prieskumu o inteligentný kategorizačný nástroj umožňujúci vyhodnocovanie portfólií aplikácií v priebehu dní namiesto mesiacov. Cloudwave® dáva firmám prehľad o tom, ktoré aplikácie im prinášajú najväčšiu obchodnú hodnotu, a tým im pomáha určovať aplikácie vhodné na prioritizáciu, migráciu či vyradenie. Firmy si vďaka tomu môžu s minimálnymi nákladmi stanovovať základnú úroveň, identifikovať rýchle úspechy a získavať praktické poznatky o programe celkovej zmeny.

Podporované platformy

Odvetvia, pre ktoré je akcelerátor odporúčaný

Všetky odvetvia

Odporúčané technológie/Funguje s

Databázy správy konfigurácií

Začnite svoj program zmeny IT systému s Cloudwave už dnes

Rieši potrebu

Automatizácie veľkých programov technologickej transformácie

Optimalizácie zložitých, regulovaných a starších prostredí

Znižovania nákladov a zvyšovania efektívnosti posudzovania

Konsolidácie IT aktív a údajov o závislostiach

Ponúkaná hodnota

Urýchlenie a optimalizácia hodnotiacej fázy pred programom rozsiahlej zmeny IT systému

Zaistenie kompletného prehľadu o portfóliu aplikácií v centralizovanom, ľahko ovládateľnom ovládacom paneli

Poskytnutie informácií o portfóliu aplikácií a príslušných odporúčaní v reálnom čase

Zabezpečenie ochrany a bezpečnosti údajov na úrovni firmy

Základné prvky

  • URL copied!