GlobalLogic Mobile App Accelerator

Opakovane použiteľný akcelerátor na vývoj mobilných aplikácií využívajúci najbežnejšie typy architektúry a osvedčené postupy.

O riešení

Mobile App Accelerator pomáha naštartovať nové mobilné projekty využívajúce najbežnejšie architektonické postupy a osvedčené odporúčania pre dôležité základné moduly ako sú Networking, Onboarding, Login, vlastné riešenie chýb, Glide, Retrofit a ďalšie.

Podporované platformy

Ionic Capacitor

Odvetvia, pre ktoré je akcelerátor odporúčaný

Všetky odvetvia

Odporúčané technológie/Funguje s

Kotlin, Redux, ReactJS, ReactNative, Swift, Flutter, Dart, Ionic, Capacitor

Rieši potrebu:

Skrátenia času potrebného na uvedenia riešení pre mobilné kanály na trh.

Tvorby a spravovania škálovateľných a modulárnych mobilných aplikácií.

Podpory rôznych platforiem pre mobilné aplikácie.

Podpory bežných NFR požiadaviek ako je Networking, Caching a lokálna databáza v mobilnej aplikácii.

Ponúkaná hodnota:

Ušetrite až 25 osôbo mesačne na vývoj mobilných aplikácií.

Aplikujte pri vývoji mobilných aplikácií osvedčené architektonické postupy hneď od začiatku.

Skráťte čas vývoja kódu bez kompromitovania jeho kvality.

Rôzne rámce, spomedzi ktorých je možné vybrať ten najvhodnejší.

Základné prvky

  • URL copied!