GlobalLogic ScaleQA

Infraštruktúrne moduly na efektívne nastavovanie, realizáciu, škálovanie a monitoring kvalitného vývoja riešení pre váš projekt.

O riešení

Vývoj moderného podnikového softvéru je najmä o agilite a rýchlosti a vyžaduje si účinné mechanizmy na testovanie, monitoring a neustále zlepšovanie kvality produktu. Problémy v oblasti kvality znamenajú, že väčšina projektových tímov musí vtesnať kvalitu a testovanie do neskorších fáz vývoja produktu, alebo použiť drahú (a potenciálne suboptimálnu) vývojovú infraštruktúru.

scaleQA poskytuje C20Je to akási „platforma pre kontrolu kvality“. Otestuje vlastný balík testov pomocou originálnej infraštruktúry. Využite 360° pohľad na kvalitu softvéru ponúkajúci dokonalý prehľad jednotlivých aspektov od pripravenosti funkčných prvkov až po statickú analýzu kódu, zraniteľné miesta a iné.

Podporované platformy

Odvetvia, pre ktoré je akcelerátor odporúčaný

Všetky odvetvia

Odporúčané technológie/Funguje s

Ansible, K8S, Kubespray, Selenoid, InfluxDB, postgreSQL, elastic search, Grafana, JMeter, Jenkins a automatizované testovacie rámce s paralelným výkonom testov

Rieši potrebu

Rýchlej inštalácie so škálovateľnými natívnymi cloudovými QA platformami.

Zobrazenie vykonaných testov.

Prem a Multi cloudové riešenie fungujúce v produktoch všetkých troch hlavných poskytovateľov cloudu.

Hotové nastavenie Sonar pripravené na produkciu s preddefinovanými pravidlami pre rôzne platformy.

Platforma pripravená na spustenie výkonnostných testov JMeter natívnym a škálovateľným spôsobom v cloude.

Ponúkaná hodnota

Skrátenie celkového času regresného testovania až o 50 %.

Skrátenie celkového času testovania základnej funkčnosti/verifikačného testovania nasadených funkcionalít (BVT) až o 40 %.

Komplexná originálna infraštruktúra pre testovanie a kontrolu kvality.

Automatické škálovanie testovacej infraštruktúry (zväčšovanie i zmenšovanie) podľa potrieb a spustení (capex to opex).

Prehľad viacerých životných cyklov produktu z perspektívy kontroly kvality (QA).

Základné prvky

  • URL copied!