GlobalLogic Test Automation Framework

Rámec ponúkajúci komplexné a kontinuálne riešenie automatizovaného testovania na širokej škále aplikácií a zariadení, naprieč rôznymi platformami.

O riešení

Testovací rámec GlobalLogic Test Automation Framework (GTAF) je komplexný rámec na automatizáciu testovania založený na Jave, ktorý automatizuje (a zrýchľuje) funkčné testovanie softvérových aplikácií pre webové a mobilné (iOS, Android) aplikácie, API (Rest Assured), Contract a Desktop aplikácie (Windows). GTAF využíva overené postupy agilného testovania, kontinuálnej integrácie a vývoja vychádzajúceho z testovania na zvýšenie efektívnosti automatizovaného testovania naprieč hodnotovým reťazcom.

Podporované platformy

Odvetvia, pre ktoré je akcelerátor odporúčaný

Všetky odvetvia

Odporúčané technológie/Funguje s

OS: Windows, Linux, macOS
UI-Dashboard Tech: Node, Angular, Microsoft Visual Studio Code
Framework Core: Java SDK, Maven, Selenium, Appium, Rest Assured, Extend Report
API služby: Spring Boot
Databázy: MongoDB, Robo 3T
Iné: IntelliJ IDEA, Git, Jenkins

Rieši potrebu

Urýchlenia automatizácie testovania, skrátenia času uvedenia na trh a zlepšovania kvality produktov

Budovania stabilných, škálovateľných a udržiavateľných automatizovaných testov

Znižovania nákladov na údržbu, zvyšovania presnosti testov a znižovania rizík

Sledovania výsledkov testovania v reálnom čase a zasielanie podrobných reportov relevantným subjektom

Konsolidácie všetkých údajov z testovania do jednotného a prehľadného informačného panela

Ponúkaná hodnota

Možnosť pre testerov vytvoriť jeden automatizovaný test pre viaceré prehliadače, zariadenia či prostredia

Využitie opakovateľne použiteľných komponentov na urýchlenie a uľahčenie vytvárania, údržby a implementácie testovacích skriptov

Urýchlenie testovania/vývoja pomocou paralelných testov na viacerých platformách/prostrediach

Prehľadný informačný panel vychádzajúci zo vzorca Page Object Design Model

Komplexné logy a reportovanie/najpopulárnejšie testy v reálnom čase

Zjednodušenie údržby údajov z testovania pre potreby realizácie testovacích skriptov

Integrácia s existujúcimi nástrojmi riadenia testovania a CI/CD zásobníkov

Podpora multi-tenant prostredí

Podpora open source knižníc, nástrojov a rámcov

Základné prvky

  • URL copied!