GlobalLogic Intelli-Insights

Platforma umožňujúca firmám meniť rich dáta na prehľady, predikcie a analýzy koreňových príčin – a to všetko bez špecifických zručností či expertízy v oblasti dátovej vedy

O riešení

Dnešné firmy pracujú s množstvom dát, no dáta samotné, bez kontextu, neprinášajú hodnotu. Intelli-Insights spoločnosti GlobalLogic je platforma na báze UI transformujúca dostupné dáta na prehľady s akciami. Táto platforma firmám umožňuje lepšie spoznať svojich zákazníkov, skúmať nové možnosti a prijímať lepšie informované rozhodnutia – a to všetko bez toho, aby museli mať špecializované zručnosti v oblasti dátovej vedy.

Vďaka Intelli-Insights môžu firmy využívať preddefinované štandardné UI aplikácie alebo si budovať vlastné na mieru šité aplikácie, využívať automatizované strojové učenie (Auto-ML) na dynamickú kalibráciu modelov či automatizovať výber najvhodnejších modelov a algoritmov pre svoje špecifické potreby. Platforma navyše používateľom umožňuje promptne identifikovať potenciálne problémy v ich riešeniach, zistiť, ktoré funkcie ich spôsobujú a následne detailne preskúmať ich koreňové príčiny.

Podporované platformy

Odvetvia, pre ktoré je akcelerátor odporúčaný

Všetky odvetvia

Odporúčané technológie/Funguje s

AWS, Azure, Google Cloud, Tech Stack - Python, H20, Scikitlearn, ASF (Apache Software Foundation) tech stack, Angular, NLP, Docker Containers, Java, Cloud Native Architecture, Microservice, MongoDb

Rieši potrebu

Urýchlenia UI/ML pipeline procesu

Zabezpečenia chýbajúcich zručností vo firme bez toho, aby bolo nutné prijať špecialistov na UI/ML

Hladkého presúvania big data zhromaždených počas určitého časového obdobia do cloudu

Odstránenia závislosti na UI/ML schopnostiach dodávateľov poskytujúcich prehľady vychádzajúce z dát

Ponúkaná hodnota

Skrátenie času uvedenia na trh vďaka urýchleniu vývojových procesov

Zvýšenie produktivity firmy vďaka opakovanému používaniu modelov strojového učenia (ML)

Monetizácia dát vďaka vývoju a publikácii inteligentných aplikácií

Možnosť nasadenia všade tam, kde existujú dáta

Základné prvky

  • URL copied!