GlobalLogic Microservices Accelerator

Akcelerátor ponúka vývojové prostredie (sandbox) voliteľných modulov implementujúcich najbežnejšie nefunkčné požiadavky (požiadavky, ktoré nepopisujú funkcionalitu) a prierezové oblasti typických riešenie na báze mikroslužieb

O riešení

Akcelerátor mikroslužieb z dielne GlobalLogic ponúka komplexnú kostru mikroslužieb vrátane konfigurátora projektu a súboru voliteľných modulov implementujúcich najbežnejšie nefunkčné požiadavky typických riešenie na báze mikroslužieb.

Podporované platformy

Odvetvia, pre ktoré je akcelerátor odporúčaný

Všetky odvetvia

Odporúčané technológie/Funguje s

Spring Framework, Docker, Kubernetes, Azure Functions, AWS Lambda, Redis, Couchbase, MongoDB

Rieši potrebu:

Redukcie času a energie potrebnej na implementáciu základných nefunkčných požiadaviek (NFRs) pre všetky mikroslužby v projekte

Tvorby mikroslužieb bez znalosti ich nasadenia, čím sa znižuje energia potrebná na prechod z jedného prístupu k druhému (napr. na báze kontajnerov alebo Function-as-a-Service)

Zjednodušenia preberania reaktívnych programovacích techník

Zjednodušenia mnohojazyčných projektov využívajúcich spoločnú/kompatibilnú realizáciu NFRs, spoločných postupov a techník; ponúka podobnú vývojovú skúsenosť všetkým zapojeným tímom

Skrátenia času potrebného na integráciu s riešeniami v Azure / AWS / GCP pre zapisovanie do denníkov (logging), distribuované sledovanie, výmenu správ a služby bez servera

Skrátenia času potrebného na prototypovanie projektov na báze mikroslužieb pomocou príkladov a referenčnej implementácie bežných scenárov inovatívnym spôsobom

Ponúkaná hodnota

Úspora až 75 osobomesiacov projektovej práce v závislosti na miere prispôsobenia projektu

Zlepšenie konzistentnosti a mobility medzi tímami

Zachovanie zamerania tímu na riešenie funkčných požiadaviek

Postup v súlade s overenými praktikami a zabezpečenie vysokých štandardov kvality

Základné prvky

  • URL copied!