OTT TestLab

OTT TestLab umožňuje developerom plánovať automatizované testovanie OTT kanálov a aplikácií na viac než 3 000 zariadeniach na diaľku bez toho, aby si museli kupovať, duplikovať alebo spravovať hardvérové zariadenia

O riešení

Akcelerátor OTT TestLab spoločnosti GlobalLogic prináša developerom možnosť plánovať automatizované testovanie OTT kanálov a aplikácií na akomkoľvek zariadení, kdekoľvek a kedykoľvek. Toto bezpečné a ľahko implementovateľné riešenie so zabudovaným zásobníkom viac než 3 000 zariadení eliminuje nutnosť nákupu resp. duplikácie zariadení, či potrebu vyvažovania komplikovaného kombinovania zariadení a plánov testovania. Klienti môžu TestLab využívať aj na hostovanie vlastných existujúcich zariadení či dokonca na zriadenie lokálneho testovacieho labu.

Podporované platformy

Odvetvia, pre ktoré je akcelerátor odporúčaný

Médiá a zábavný priemysel

Odporúčané technológie/Funguje s

Roku, Xfinity, tvOS, Amazon Fire TV, Android TV, Tizen, webOS, Xbox, Playstation, Nintendo DS, Android, iOS

Rieši potrebu

Spustenia testovania hneď od začiatku projektu

Automatizácie testovania OTT kanálov a aplikácií s cieľom skrátiť čas uvedenia na trh

Znižovania nákladov pomocou „prenájmu“ zásobníka zariadení namiesto nákupu či duplikácie zariadení

Zjednodušenia správy zásobníka a plánov testovania zariadení

Zberu KPI a metriky týkajúcej sa činnosti aplikácie

Ponúkaná hodnota

Implementácia našej ľahko inštalovateľnej platformy s existujúcou infraštruktúrou alebo jej rozšírenie o ďalšie zariadenia

Eliminácia potreby nákupu resp. duplikácie zariadení, zabránenie ich nečinnosti a neefektívnemu využívaniu

Rýchle vyhľadávanie dostupných zariadení, plánovanie denných/týždenných testov a monitorovanie stavu zariadení v reálnom čase

Návrh a implementácia na mieru navrhnutého prostredia na prístup k vášmu vlastnému jedinečnému testovaciemu labu, k jeho podpore a údržbe

Jednoduchý prehľad KPI a ich zmena za pochodu podľa toho, ako sa kanál/aplikácia na konkrétnom zariadení správa

Využitie riešenia na kľúč alebo jeho integrácia ako súčasti nového/existujúceho testovacieho labu

Základné prvky

  • URL copied!