GlobalLogic Vehicle Cockpit

Hybridná architektúra platformy umožňuje vývoj prispôsobiteľných IVI systémov bez ohrozenia funkcionality, bezpečnosti či spoľahlivosti.

O riešení

Vehicle Cockpit Accelerator spoločnosti GlobalLogic je hypervízorový akcelerátor využívajúci pri vývoji riešení pre virtuálny kokpit automobilu naše rozsiahle znalosti v oblasti telekomunikačných jednotiek (TCU), nástrojových klastrov a infotainmentových systémov vo vozidle (IVI). Zahŕňa tiež ukážkový kit, umožňujúci zákazníkom vizualizovať si fungovanie ich riešení v rôznych situáciách, od základných funkcií až po užívateľskú skúsenosť.

Podporované platformy

Odvetvia, pre ktoré je akcelerátor odporúčaný

Automobilový priemysel, priemyselná výroba, telekomunikácie

Odporúčané technológie/Funguje s

Linux, Android, Xen, FreeRTOS

Rieši potrebu:

Rýchleho a nákladovo efektívneho vývoja výkonných infotainmentových systémov pre vozidlá (IVI)

Využitia rôznych operačných systémov, od Androidu po Linux

Vývoja rôznych typov komunikačných jednotiek pre rôzne využitie

Návrhu užívateľských skúseností so zapojením vodiča prostredníctvom inovatívnych UX riešení, ako sú napr. priehľadové displeje (HUD)

Ponúkaná hodnota

Skrátenie času vývoja produktov približne o 20 % (v závislosti od komplexnosti produktu)

Výrazné skrátenie času potrebného na vývoj architektúry budúcich produktov

Naštartovanie kapacít v oblasti produktového a automobilového výskumu v rámci vývojových tímov

Zapojenie inovatívnych UX, TCU a bezpečnostných funkcií

Základné prvky

  • URL copied!