Služby digitálneho poradenstva

Promptné a strategické poradenstvo, ktoré vášmu tímu umožní riešiť problémy, objavovať príležitosti či získať konkurenčné výhody

Služby digitálneho poradenstva

Pre podniky s ambíciou rásť, meniť svoje smerovanie či urýchliť vývoj nových produktov a služieb je naše digitálne poradenstvo príležitosťou osvojiť si štruktúrovaný prístup k rýchlemu odstraňovaniu špecifických problémov vyskytujúcich sa počas životného cyklu produktu. Tímy našich odborníkov sú pripravené pomôcť vám prekonať problémy v oblasti procesov, cez infraštruktúru a architektúru, až po údaje.

Služby digitálneho poradenstva

Agilný koučing v oblasti procesov

Dátové poradenstvo

NPS poradenstvo

Optimalizácia vyspelosti dizajnu

Optimalizácia SDL

Jasný smer k naplneniu vašich ambícií

Na rozdiel od tradičných poradenských ponúk, naše metodiky vychádzajú z našej produktovej expertízy a spájajú osvedčené postupy v oblasti obchodného dizajnu s praktickým prístupom k realite budovania a udržiavania produktovej organizácie.

Urýchľovač digitálnej gramotnosti

 • Naša ponuka v oblasti digitálnej gramotnosti, určená pre súkromných investorov a spoločnosti v rastovej fáze, umožňuje posúdenie sily podniku ako digitálnej organizácie.
 • Náš systém rýchleho hodnotenia analyzuje kompetencie ľudských zdrojov organizácie, jej schopnosť efektívne poskytovať technologické riešenia, orientáciu na zákazníka a nálady zákazníkov/značky a na základe tejto analýzy následne ponúka jasný prehľad o tom, čo by mali lídri v organizácii na svojej ceste k digitálnej transformácii prioritizovať.

Dáta ako generatívny nástroj umožňujúci prijímanie informovaných rozhodnutí do budúcnosti

 • Ponúkame celý rad programov na využívanie a získavanie zmysluplných informácií z dát.
 • Ponúkame segmentáciu vychádzajúcu z údajov, ktorá vám umožní lepšie a precíznejšie spoznať a pochopiť vašich užívateľov a zákazníkov (vrátane najhodnotnejších zákazníkov), a zároveň prinášame na mieru vytvorené metodiky spájajúce vzorce správania priamo s produktovým backlogom.
 • Pre marketingové tímy a tímy značiek sa naša ponuka služieb NPS zameriava na asistenciu pri hodnotení, analýze a opatreniach v oblasti NPS.
 • Pomôžeme vám rozvíjať vaše podnikanie prostredníctvom analýzy trhu a reportovania trendov odhaľujúcich nové príležitosti na trhu, inovatívnych spôsobov využitia vašich produktov a/alebo služieb a simuláciou a modelovaním možných nových výsledkov a spôsobov ich dosiahnutia.

Praktické stratégie na prekonanie technického dlhu

 • Naše poradenské služby v oblasti architektúry sú navrhnuté na identifikáciu a vytváranie základov technológií potrebných na poskytovanie efektívnych a účinných produktov vo veľkom rozsahu.
 • Pri skúmaní sa využíva znalosť záznamových systémov spoločnosti a ich schopnosť podporovať konkrétne technológie a obchodné ciele.
 • Našimi typickými partnermi sú firmy modernizujúce svoju činnosť prechádzajúce na cloudové biznis modely alebo model SaaS, prípadne zefektívňujú technológie s cieľom znížiť svoje prevádzkové náklady a zmierniť nedostatky vo svojej výkonnosti.

Podpora nastavovania procesov a organizácie práce v spolupráci s odborníkmi z praxe

 • Ponúkame širokú škálu služieb zameraných na ľudí a procesy.
 • Naše programy šité na mieru môžu byť zamerané na konkrétne aspekty výkonnosti podniku, no zvyčajne zahŕňajú aj ostatné segmenty firmy prispievajúce k optimalizácii efektívnosti jej prevádzky ako celku.
 • Špecializujeme sa na zvyšovanie kvalifikácie dizajnérskych tímov, budovanie prozákaznícky orientovaného myslenia v rámci celej organizácie produktov a na optimalizáciu životného cyklu vývoja softvéru od tvorby koncepcie a stratégie až po zavedenie agilných procesov.

Prečo GlobalLogic?

GlobalLogic pomáha zvyšovať relevantnosť starších verzií vyspelých produktov pre digitálne orientovaných spotrebiteľov a tým umožňuje firmám vytvárať hodnotu počas celého životného cyklu produktov. V čoraz digitalizovanejšom svete staviame spotrebiteľa do centra každej interakcie. Ukazujeme podnikom, ako môžu lepšie zapojiť svojich spotrebiteľov, inovovať v rámci predvídateľných rozpočtov či uvádzať na trh nové generácie digitálnych produktov a služieb v čo najkratšom čase. Využívaním dizajnérskych postupov zameraných na ľudí pomáhame zákazníkom nanovo si zadefinovať svoje podnikanie, interakcie so spotrebiteľmi a vyvíjať inovatívne produkty a služby schopné rýchlejšieho uvedenia na trh.

Často kladené otázky

Digital Advisory Service (digitálna poradenská služba) je tím odborníkov. Ich úlohou je vyriešiť špecifické problémy vyskytujúce sa počas životného cyklu produktu. Zameriavajú sa na niekoľko oblastí, od procesov, cez infraštruktúru a architektúru, až po dátové problémy.

Digitálna transformácia v poradenskom odvetví je veľmi dôležitá, pretože zaisťuje kontakt firiem s vyvíjajúcimi sa trendmi, technológiami a novými príležitosťami. Môže tiež pomôcť s obchodnými procesmi od front- až po back-office a od marketingu až po finančné výkazníctvo.

Medzi príklady digitálneho poradenstva patrí napr. identifikácia a budovanie technologických základov potrebných na zaistenie efektívnych a účinných produktov vo veľkom meradle. Iným príkladom môže byť skúmanie evidenčných systémov podniku s cieľom zvýšiť informovanosť a zlepšiť podporu v prípade konkrétnych technológií či obchodných cieľov.

Spoznajte našich odborníkov

 • URL copied!