Hodnotenie digitálnej zrelosti technicky zabezpečenej organizácie (TAO)

Doplnkové hodnotenie digitálnej vyspelosti spojené s cenovo dostupnými službami digitálnej transformácie na podnikovej úrovni

Bezproblémová digitálna transformácia so zárukou kvality GlobalLogic

Organizácie a firmy dnes viac než kedykoľvek predtým potrebujú transformovať svoje podnikanie s využitím digitálnych technológií. Digitálna transformácia im totiž umožňuje lepšie pristupovať k zákazníkom, zapájať ich a poskytovať im svoje služby. Mnohé menšie organizácie si pre vysokú cenu nemohli dovoliť externých dodávateľov disponujúcich odbornými poznakami a rozsiahlymi znalosťami potrebnými na uskutočnenie tejto transformácie.
Systém TAO poskytuje cenovo dostupné a škálovateľné riešenie prinášajúce špičkové digitálne produkty a skúsenosti zamerané na zákazníka, a tým zároveň prináša lepšie výsledky aj do vášho podnikania.

TAO vám prostredníctvom bezplatného hodnotenia digitálnej zrelosti firmy pomôže zistiť, kde na vašej digitálnej ceste sa práve nachádzate, a potom vás spojí so správnym obsahom, nástrojmi a odborníkmi potrebnými na plánovanie a realizáciu vášho programu digitálnej transformácie

Stiahnite si aplikáciu

Zapojte sa online

Vnútri aplikácie

Mobilná aplikácia TAO spoločnosti GlobalLogic prináša firmám akejkoľvek veľkosti cenovo dostupný a jednoducho aplikovateľný prístup k špičkovej expertíze a znalostiam v oblasti digitálnej transformácie.

Hodnoťte

  • Vydajte sa na cestu k digitálnej transformácii s hodnotením digitálnej zrelosti (Digital Maturity Assessment). TAO na základe vašich vstupov zmeria vaše digitálne schopnosti a pošle vám podrobnú správu s výsledným skóre vašej digitálnej vyspelosti.
  • Takto pripravená správa vám poskytne prehľad o vašom relatívnom postavení aj o vašich silných stránkach a príležitostiach. V priebehu niekoľkých minút tak e-mailom získate výsledky hodnotenia pripraveného presne na mieru vašim potrebám.

Plánujte

  • Po vyhodnotení skóre digitálnej vyspelosti a zaslaní podrobnej správy vás TAO môže spojiť s našimi odborníkmi, ktorí vám po
  • Spomínané plány dodávame ako súčasť cenovo dostupných balíkov riešení s fixnou cenou pripravované odborníkmi s bohatými skúsenosťami s týmto typom práce.

Realizujte

  • Na základe vášho skóre digitálnej vyspelosti a plánu transformácie vám TAO pomôže vytvoriť tím prispôsobený vašim potrebám.
  • Riešenie Agile Factory prináša ideálnu kombináciu talentovaných dizajnérov, architektov a softvérových vývojárov schopných zrealizovať naplánovaný návrh a prejsť k vybudovaniu vašej digitálnej vízie v čo najkratšom čase a za cenu, ktorá vás nezruinuje.

Prečo GlobalLogic?

Spoločnosť GlobalLogic, člen skupiny Hitachi, je lídrom vo vývoji digitálnych produktov. Svojim zákazníkom pomáhame navrhovať, vyvíjať a uvádzať na trh inovatívne produkty, platformy a iné digitálne vymoženosti novej generácie. Majstrovské spojenie nášho strategického dizajnu, komplexného vývoja a odborných znalostí s ponukou skupiny Hitachi v oblasti prevádzkových technológií a IT nám umožňuje ukázať zákazníkom najnovšie možnosti a urýchliť ich prerod na digitálnu spoločnosť budúcnosti.

Často kladené otázky

Hodnotenie digitálnej zrelosti (Digital Maturity Assessment, DMA) je online hodnotenie založené na dotazníku. Hodnotí digitálnu vyspelosť podniku a umožňuje tak vedeniu spoločnosti identifikovať nielen silné a slabé stránky, ale aj určovať priority firmy a kroky potrebné na zlepšenie v tejto oblasti.

Hodnotenie digitálnej pripravenosti identifikuje a prioritizuje potenciálne problémy, ktoré môžu vzniknúť pri zavádzaní nových digitálnych postupov, štruktúr a procesov vo firme.

Model pokročilosti digitálnej transformácie hodnotí aktuálnu výkonnosť podniku a následne poskytuje plán ďalšej digitálnej transformácie, aby firma mohla dosiahnuť digitálnu zrelosť, plánovať svoj rast a merať svoju úspešnosť.

Spoznajte našich odborníkov

  • URL copied!