Digitálne služby

Či už patríte ku generácii „digitálnych domorodcov“ (digital natives) alebo „digitálnych sťahovavcov“ (digital migrators), naši experti vám dokážu pomôcť pri nastavovaní stratégií a plánovaní cesty k vašej digitálnej budúcnosti.

Jednoduchšia transformácia

Uvažujete o novom koncepte? Hľadáte nové zdroje príjmov? Chcete transformovať existujúci produkt alebo službu? GlobalLogic vám vďaka pohľadu „zvonku“ pomôže s definovaním vašej digitálnej destinácie a želaných výsledkov. Naši odborníci na digitálne služby vám ponúknu východiská, ktoré hľadáte.

Digital-Advisory-min

DIGITÁLNOU RÝCHLOSŤOU ZINTENZÍVŇUJEME SKÚSENOSTI ZÁKAZNÍKOV

Spájame schopnosti, procesy a skúsenosti potrebné na vývoj digitálnych produktov a služieb, o ktoré majú vaši zákazníci záujem.

GL_Icon_Chevron

Digitálne poradenstvo

GL_Icon_Chevron

Stratégia dizajnu

GL_Icon_Chevron

Dizajnové služby

GL_Icon_Chevron

Lean/MVP služby a zrýchlené nasadenie produktov

Case Study - LA Galaxy

Často kladené otázky

Digital Advisory Service (digitálna poradenská služba) je tím odborníkov. Ich úlohou je vyriešiť špecifické problémy vyskytujúce sa počas životného cyklu produktu. Zameriavajú sa na niekoľko oblastí, od procesov, cez infraštruktúru a architektúru, až po dátové problémy.

Digitálna transformácia v poradenskom odvetví je veľmi dôležitá, pretože zaisťuje kontakt firiem s vyvíjajúcimi sa trendmi, technológiami a novými príležitosťami. Môže tiež pomôcť s obchodnými procesmi od front- až po back-office a od marketingu až po finančné výkazníctvo.

Medzi príklady digitálneho poradenstva patrí napr. identifikácia a budovanie technologických základov potrebných na zaistenie efektívnych a účinných produktov vo veľkom meradle. Iným príkladom môže byť skúmanie evidenčných systémov podniku s cieľom zvýšiť informovanosť a zlepšiť podporu v prípade konkrétnych technológií či obchodných cieľov.

Spoznajte našich odborníkov

  • URL copied!