Softvérové inžinierstvo

Náš rozsiahly tím odborníkov a ich odborné znalosti vám pomôžu vytvoriť špičkové digitálne produkty v najkratšom možnom čase.

Dizajnujte. Vyvíjajte. Zrýchľujte.

Vďaka takmer 12 000 softvérovým dizajnérom, architektom a vývojárom pôsobiacim na celom svete dokážeme ponúknuť nielen talent, ale aj pokročilé procesné (Agile, QA) a vývojové nástroje, ktoré vaše softvérové projekty naštartujú presne tak, ako treba. Či váš softvér funguje na čipe, fyzickom zariadení alebo využívate cloudové riešenia, pomôžeme vám s dizajnom, vývojom i akceleráciou jeho životného cyklu.

INOVÁCIE NAPRIEČ ŽIVOTNÝM CYKLOM PRODUKTU

Pri vývoji softvérových riešení či zvyšovaní štandardov našich zákazníkov využívame najmodernejšie nástroje a techniky. Rýchly štart zabezpečíme vďaka tvorbe POC/ Minimum Viable Products (MVP) prototypov, ktoré následne vyvíjame pomocou iterácií vedúcich k žiadaným výsledkom v najkratšom možnom čase.

Poradenstvo v oblasti inovácií a digitálnych služieb

Produktové inovácie a konceptuálny dizajn

Vývoj digitálnych platforiem

Dizajn softvérovej architektúry

Vývoj Agile softvérových riešení

Manažment kvality (QA)

Nasadzovanie a podpora produktov

Spoznajte našich odborníkov