Riešenia GenAI na podnikovej úrovni

Využite transformačnú silu generatívnej umelej inteligencie na odblokovanie bezprecedentnej efektivity, vytváranie hyperpersonalizovaných skúseností a podporu kreativity, čím posuniete svoj inteligentný podnik do budúcnosti plnej možností.

Využite transformačnú silu generatívnej umelej inteligencie (GenAI) a otvorte si dvere k nevídanej efektívnosti, ponúknite hyperpersonalizovanú skúsenosť a rozvíjajte svoju kreativitu. Posuňte svoju inteligentnú firmu do budúcnosti plnej možností. 

Umelá inteligencia (AI) a generatívna umelá inteligencia (GenAI) sú základným kameňom inovácií v najrôznejších odvetviach, od optimalizácie prevádzky podnikov až po generovanie nových zdrojov príjmov a transformáciu zákazníckej skúsenosti. Veľký potenciál však prináša aj veľké výzvy. Mnohé podniky sa usilujú pochopiť tento hype a prejsť od pilotných projektov k škálovateľnému nasadeniu takýchto riešení. 

Zápasia pritom s výzvami, ako je zaistenie bezpečnosti a ochrana osobných údajov, prekonávanie prekážok pri integrácii a škálovaní v rámci zložitých IT ekosystémov či riešenie etických problémov a predsudkov často spájaných s používaním technológií GenAI.

A práve tu Vám pomôže GlobalLogic.

Spoločnosť GlobalLogic má viac než desaťročné skúsenosti s dodávaním AI riešení. Viac ako tri roky sa zanietene venujeme generatívnej umelej inteligencii, vďaka čomu sme lídrami v tejto oblasti transformácie. Našim cieľom je umožniť firmám nielen prispôsobiť sa novým požiadavkám sveta AI, ale v nich aj excelovať. 

Od konkurencie nás odlišuje jedinečná kombinácia stratégie, dát a inžinierskych schopností. Svoje zručnosti sme zdokonaľovali rokmi poskytovania efektívnych AI riešení, čo vyvrcholilo našou historicky prvou platformou na zjednotenie a industrializáciu AI/GenAI riešení pre podnikovú úroveň.

GlobalLogic offers a first-of-its-kind Platform-of-Platforms architecture to support enterprise-grade GenAI. It addresses the critical challenges every enterprise must overcome when operationalizing AI and GenAI at scale.

Architektúra našej AI/GenAI platformy platforiem je navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám každého inteligentného podniku. Jej základná vrstva umožní každému podniku nasadiť a udržiavať zodpovedné a spoľahlivé modely AI.

Naša platforma sa tiež bezproblémovo integruje s poprednými hyperscaler platformami a lokálne nainštalovanými (on-premise) riešeniami, čím ponúka flexibilitu potrebnú na prispôsobenie sa vyvíjajúcim sa potrebám a novým technológiám.

My v spoločnosti GlobalLogic nie sme len pasažiermi vezúcimi sa na vlne AI, my formujeme jej smer. Pridajte sa k nám a odomknite plný potenciál AI pre svoju firmu. Spoločne nanovo zadefinujme možnosti GenAI éry.

Zodpovedné, spoľahlivé a opakovane použiteľné riešenia GenAI

Generatívna umelá inteligencia prináša revolúciu v podnikaní a vývoji produktov v celej škále odvetví, od zdravotníctva či prírodných vied cez bankovníctvo a finančné služby až po maloobchod, energetiku, priemysel a iné. 

Práca s generatívnou AI si vyžaduje kreativitu, inovatívne myslenie a rozsiahle technické zručnosti. Ako člen skupiny Hitachi ponúkame klientom silu hneď troch značiek – expertízu vo vývoji digitálnych produktov spoločnosti GlobalLogic, skúsenosti so strategickým dizajnom spoločnosti Method a vedomosti o digitálnej infraštruktúre a správe dát spoločnosti Hitachi. Dokážeme tak ponúkať prvotriedne produkty postavené na využití najnovších technológií.

Existuje mnoho spôsobov, ako môže GenAI zmeniť vaše podnikanie k lepšiemu. Môže to byť napríklad použitie generatívnych modelov ako zabudovaných rozhraní API ISV (ChatGPT prostredníctvom O365) či zabudovanie modelových rozhraní API do existujúcich aplikácií a pracovných postupov. Ako by mohla vaša firma profitovať z vlastného hlasového asistenta, personalizovaného vyhľadávača alebo automatizácie DevOps?

GlobalLogic a Hitachi na konferencii Google Cloud Next o inteligentnom navrhovaní platformy AI novej generácie

Využite výhody GenAI riešení pre vašu firmu

Rýchlosť a efektivita

Analyzujte veľké datasety efektívne a generujte poznatky a predpovede skracujúce čas potrebný na uvedenie produktov a riešení na trh.

Inovácie

Zmeňte úplne pohľad na to, čo je možné. Objavte nové riešenia a nápady podporujúce inovácie a vznik nových obchodných príležitostí.

Personalizácia

Vytvárajte personalizované riešenia vychádzajúce z individuálnych preferencií a správania vašich zákazníkov.

Šetrenie nákladov

Automatizujte namáhavé úlohy, znížte počet chýb a uvoľnite si ľudský potenciál a kreativitu na činnosti s vyššou pridanou hodnotou.

Rýchlejšie uvedenie produktov a riešení na trh

Generujte promptne prototypy pre rýchlejšie iterácie, testovanie a zvládnite celý životný cyklus vývoja produktu rýchlejšie.

Presnosť a konzistentnosť

Automatizujte procesy kontroly kvality, identifikujte chyby v údajoch alebo výrobných procesoch a znížte ľudskú predpojatosť pri rozhodovaní.

Rozhodovanie na základe dát

Prijímajte rozhodnutia na základe lepších informácií vďaka poznatkom a odporúčaniam generovaným z veľkých datasetov.

Konkurenčná výhoda

Udržujte si náskok pred konkurenciou vďaka schopnosti rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam na trhu a preferenciám spotrebiteľov.

Prečo sa firmy pri riešeniach GenAI spoliehajú na GlobalLogic?

20+ rokov

Máme skúsenosti s vývojom digitálnych produktov a viac než 10 rokov pôsobíme priamo v oblasti klasických AI/ML riešení.

75+

AI/ML projektov zrealizovaných alebo v súčasnosti realizovaných v rôznych odvetviach

350+

vývojárov a dizajnérov špecializovaných na GenAI

2021

spustenie prvého LLM projektu spoločnosti GlobalLogic

GlobalLogic vyniká v príprave štruktúrovaných aj neštruktúrovaných dát pre aplikácie AI a GenAI. Dokážeme hladko skombinovať automatizované hodnotenie modelov s ľudským dohľadom a zaistiť najvyššiu presnosť. Naše nástroje podporujú najväčšie jazykové modely (LLM) na svete, čo zvyšuje efektívnosť a kvalitu pri ich vyhodnocovaní a overovaní. V partnerstve s GlobalLogic získate bezkonkurenčné odborné znalosti pre odomknutie plného potenciálu umelej inteligencie.

Často kladené otázky

Použitie AI/ML a súvisiacich technológií (ako sú NLP, deep learning, automatizácia robotických procesov či analýza textu) vo vašej organizácii si vyžaduje dobre navrhnutý business case. Klientom pomáhame preskúmať možnosti a obchodné prípady využitia generatívnej AI v oblasti automatizácie zákazníckych služieb, návrhu produktov, automatizácie marketingu a personalizácie, generovania obsahu, zákazníckej skúsenosti v oblasti maloobchodu s využitím VR, plánovania dopytu a predikcie zásob, optimalizácie cien a ďalších.

Vôbec nie. Spoločnosti z najrôznejších odvetví úspešne využívajú generatívnu umelú inteligenciu na zlepšenie spokojnosti a skúseností svojich zákazníkov, zvýšenie produktivity zamestnancov, zníženie prevádzkových nákladov, urýchlenie vývoja produktov a služieb či na rýchlejšie uvedenie špičkových produktov na trh.

Existujú rôzne riziká generatívnej umelej inteligencie a je dôležité posúdiť ich pred každou novou implementáciou osobitne. Vo všeobecnosti platí, že firmy by si mali byť vedomé rizík v oblasti regulácie, najmä tých, ktoré sa týkajú zhromažďovania údajov používateľov a ochrany súkromia, a mali by do procesu včas zapojiť tímy právnikov, tímy zodpovedné za riadenie rizík a za dodržiavanie predpisov. Generatívna umelá inteligencia môže byť spojená aj s reputačným rizikom, preto je nevyhnutné, aby súčasťou procesu bol aj ľudský dohľad a spätná väzba. Situáciu môžu komplikovať aj kompetenčné riziká súvisiace s technickým dlhom, riadením talentov či interným odporom. Spoločnosť GlobalLogic pomáha podnikom rozvíjať technickú infraštruktúru, ľudské zdroje, pracovné postupy a dátové vstupy na zabezpečenie úspešnej implementácie generatívnej AI.

Spoznajte našich odborníkov

  • URL copied!