Súkromný kapitál

Súkromným investičným spoločnostiam pomáhame prostredníctvom správne nastavenej kombinácie digitálneho dizajnu, inžinieringu a technologických zručností rýchlo vytvárať hodnoty naprieč ich portfóliom.

Čo ponúkame

Viac než desaťročné skúsenosti, ktoré v oblasti spolupráce so súkromnými investičnými a portfóliovými spoločnosťami máme, svedčia o našich úspechoch v budovaní hodnôt, znižovaní prevádzkových nákladov a pôsobení vo všetkých fázach rastu portfóliových spoločností. Ako partner vám pomôžeme identifikovať kritické výzvy pre vaše portfóliové spoločnosti a ponúkneme programy a laboratóriá, ktoré vám otvoria dvere k novým možnostiam a rýchlym úspešným výsledkom.

Due Diligence – hodnotenie a poradenstvo

Plánovanie portfóliových operácií v oblasti súkromných investícií

Prehľad situácie v odvetví

Prehľad a hodnotenie situácie na trhu portfóliových spoločností a technológií

Stratégia a plán tvorby hodnôt

Architektúra platforiem

Mapy angažovanosti a skúseností zákazníkov

Inovatívny produktový dizajn

Tímy a operatíva „na mieru“

Nasadenie Digital Playbook (koncepty a vzory)

Navrhovanie platforiem

Optimalizácia produktových tímov

Optimalizácia DevOps na rýchle vydania produktov

Skupinový panel a angažovanosť naprieč portfóliom

Jednotné riadenie celého súkromného investičného portfólia

Štandardné KPI

Skupinová rámcová zmluva (GL & investičná spoločnosť)

Zdieľanie príkladov dobrej praxe

Súkromné laboratóriá

Globálna pôsobnosť

Čo robíme

Firmy potrebujú dizajnovo orientované myslenie a inžiniering, aby sa na trh dostali čo najrýchlejšie a s čo najvyšším možným ziskom. Strategické partnerstvo so spoločnosťou GlobalLogic prináša vašim portfóliovým spoločnostiam prístup ku globálnemu tímu softvérových dizajnérov, aj k našim profesionálom v Silicon Valley. V našom tíme nájdete expertov s rozsiahlymi znalosťami a bohatými skúsenosťami, ktorí dokážu podporiť vaše personálne kapacity, zvýšiť efektívnosť vašej spoločnosti i rýchlejšie inovovať a digitalizovať vaše podnikanie.

Rýchlo znížte náklady

Prevádzková transformácia

Agilita

Produktová organizačná štruktúra

Reťazec DevOps/CICD

Automatizujte, industrializujte, zrýchľujte

Produktová transformácia

SaaS model

Referenčná architektúra: API/mikroslužby

Natívne cloudové služby

Data/UI

Rýchle vydania

Pretransformujte svoj podnik

Transformácia podniku

Partnerský ekosystém

Monetizácia dát

Užívateľská skúsenosť

PaaS model

Zvýšenie efektivity

Rýchlejší rast

Zameriavame sa na zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) i hrubé zisky a výnosy, no nezabúdame inovovať

Optimalizujeme s cieľom zabezpečiť bezproblémové prijímanie riešení, vytváranie hodnôt a ich vyraďovanie

  • URL copied!