Súkromný kapitál

Súkromným investičným spoločnostiam pomáhame prostredníctvom správne nastavenej kombinácie digitálneho dizajnu, inžinieringu a technologických zručností rýchlo vytvárať hodnoty naprieč ich portfóliom.

Čo ponúkame

Viac než desaťročné skúsenosti, ktoré v oblasti spolupráce so súkromnými investičnými a portfóliovými spoločnosťami máme, svedčia o našich úspechoch v budovaní hodnôt, znižovaní prevádzkových nákladov a pôsobení vo všetkých fázach rastu portfóliových spoločností. Ako partner vám pomôžeme identifikovať kritické výzvy pre vaše portfóliové spoločnosti a ponúkneme programy a laboratóriá, ktoré vám otvoria dvere k novým možnostiam a rýchlym úspešným výsledkom.

Due Diligence – hodnotenie a poradenstvo

GL_Icon_Chevron

Plánovanie portfóliových operácií v oblasti súkromných investícií

GL_Icon_Chevron

Prehľad situácie v odvetví

GL_Icon_Chevron

Prehľad a hodnotenie situácie na trhu portfóliových spoločností a technológií

Stratégia a plán tvorby hodnôt

GL_Icon_Chevron

Architektúra platforiem

GL_Icon_Chevron

Mapy angažovanosti a skúseností zákazníkov

GL_Icon_Chevron

Inovatívny produktový dizajn

Tímy a operatíva „na mieru“

GL_Icon_Chevron

Nasadenie Digital Playbook (koncepty a vzory)

GL_Icon_Chevron

Navrhovanie platforiem

GL_Icon_Chevron

Optimalizácia produktových tímov

GL_Icon_Chevron

Optimalizácia DevOps na rýchle vydania produktov

Skupinový panel a angažovanosť naprieč portfóliom

GL_Icon_Chevron

Jednotné riadenie celého súkromného investičného portfólia

GL_Icon_Chevron

Štandardné KPI

GL_Icon_Chevron

Skupinová rámcová zmluva (GL & investičná spoločnosť)

GL_Icon_Chevron

Zdieľanie príkladov dobrej praxe

GL_Icon_Chevron

Súkromné laboratóriá

GL_Icon_Chevron

Globálna pôsobnosť

Čo robíme

Firmy potrebujú dizajnovo orientované myslenie a inžiniering, aby sa na trh dostali čo najrýchlejšie a s čo najvyšším možným ziskom. Strategické partnerstvo so spoločnosťou GlobalLogic prináša vašim portfóliovým spoločnostiam prístup ku globálnemu tímu softvérových dizajnérov, aj k našim profesionálom v Silicon Valley. V našom tíme nájdete expertov s rozsiahlymi znalosťami a bohatými skúsenosťami, ktorí dokážu podporiť vaše personálne kapacity, zvýšiť efektívnosť vašej spoločnosti i rýchlejšie inovovať a digitalizovať vaše podnikanie.

Rýchlo znížte náklady

Prevádzková transformácia

GL_Icon_Chevron

Agilita

GL_Icon_Chevron

Produktová organizačná štruktúra

GL_Icon_Chevron

Reťazec DevOps/CICD

Automatizujte, industrializujte, zrýchľujte

Produktová transformácia

GL_Icon_Chevron

SaaS model

GL_Icon_Chevron

Referenčná architektúra: API/mikroslužby

GL_Icon_Chevron

Natívne cloudové služby

GL_Icon_Chevron

Data/UI

GL_Icon_Chevron

Rýchle vydania

Pretransformujte svoj podnik

Transformácia podniku

GL_Icon_Chevron

Partnerský ekosystém

GL_Icon_Chevron

Monetizácia dát

GL_Icon_Chevron

Užívateľská skúsenosť

GL_Icon_Chevron

PaaS model

Horizontal Arrows

Zvýšenie efektivity

Rýchlejší rast

Zameriavame sa na zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) i hrubé zisky a výnosy, no nezabúdame inovovať

Optimalizujeme s cieľom zabezpečiť bezproblémové prijímanie riešení, vytváranie hodnôt a ich vyraďovanie

  • URL copied!