Agilný prístup

Transformácia odvetví pomocou disruptívnych inovácií

Ak chcete mať náskok pred konkurenciou, musíte bežať digitálnou rýchlosťou. My v GlobalLogic poskytujeme služby agilného vývoja prinášajúce revolúciu v súčasných vývojových operáciách. Agilné princípy (Agile Principles) boli základným prvkom našej ponuky služieb svetovej úrovne. Naše procesy sú spoľahlivé a môžu vám pomôcť udržať sa na čele vášho odvetvia.

Zlyhávajte rýchlo… učte sa ešte rýchlejšie

GlobalLogic poskytuje komplexné služby v oblasti agilného poradenstva a implementácie, vďaka ktorým sa organizácie dokážu učiť rýchlejšie a fungovať efektívnejšie. Pri zavádzaní podnikovej agility využívame prístup založený na dizajne a systémovom myslení vychádzajúci z princípov a zásad Lean. Výsledkom je vyššia produktivita a spokojnejšie tímy.

Vývoj softvéru s využitím agilných princípov a postupov

Agilný koučovací program

Agilné poradenstvo

Agile pre podniky

Agile QE Program

Agilné nástroje hodnotenia a reportovania

Prípadová štúdia - Automobilové odvetvie

Často kladené otázky

Pojem agilný vývoj (agile development) označuje základné metódy a postupy spolupráce multiexpertných tímov prebiehajúci najefektívnejšie prostredníctvom krátkych iterácií.

Agilný prístup sa pri vývoji softvéru používa kvôli znižovaniu rizika a vytváraniu robustných a adaptovateľných projektových plánov. Agilné postupy pomáhajú znižovať nejednoznačnosť projektu a dosiahnuť vysokokvalitné výsledky.

K hlavným prvkom agilného vývoja produktov patrí spolupráca potrebná na vývoj softvéru s cieľom vytvoriť efektívny softvér prostredníctvom zvyšovania kvality a uspokojovania potrieb zákazníkov

Spoznajte našich odborníkov

  • URL copied!