Architektúra

Modernizácia technológií zameraná na zlepšovanie systémových funkcií

Spoločnosť GlobalLogic prináša elegantné a prispôsobiteľné riešenie citlivo vyvažujúce obchodné ciele, technické požiadavky a atribúty kvality systému citlivo vyvážené. Naša prax využíva celý inžiniersky cyklus od raných ideových workshopov až po návrh a implementáciu, ale aj podporu architektúry.

Architecture

Začíname so správnou architektúrou

Moderné technológie so sebou prinášajú rýchle tempo zmien, čo sa ukazuje byť pre firmy významnou výzvou. Spoločnosti si musia vytvoriť komplexnú distribuovanú technologickú infraštruktúru zahŕňajúcu množstvo oblastí, ako sú cloud computing, mobilné zariadenia, big data, analytika, sociálne siete, bezpečnosť, internet vecí, a pod. A práve v tomto prostredí sa stáva kľúčovou úloha softvérového architekta

GlobalLogic Architecture Practice podnikom prináša rozsiahle odborné znalosti a pomáha im s transformáciou na digitálne spoločnosti novej generácie.
Máme rozsiahle odborné znalosti v oblasti modernizácie starších systémov, ale aj evolučných a reaktívnych typov architektúry.

Posúdenie súčasného/budúceho stavu architektúry

Stratégia modernizácie

Workshopy dizajnového myslenia

Plán dátovej architektúry

Posúdenie organizácie

Poradenstvo v oblasti digitálnych technológií

Odporúčania týkajúce sa nástrojov, procesov a štandardov

Architektúra platforiem pre MVP

Posudzovanie agilných nástrojov a reportovanie

Prípadová štúdia - Harmonic

Často kladené otázky

Osvedčené postupy v oblasti softvérovej architektúry predstavujú metodiku a expertízu podporujúcu spôsob, akým sa jednotlivé komponenty spájajú do efektívnych technologických infraštruktúr.

IT architektúra zahŕňa pokyny, softvér, nástroje, operačné systémy, úložiská dát a rady týkajúce sa softvérovej architektúry na vytvorenie služieb a riešení v oblasti IT.

Existuje mnoho komplexných architektonických služieb. Patria k nim napr. modernizačné stratégie, návrhy dátovej architektúry, posudzovanie agilných nástrojov a reportovanie.

Spoznajte našich odborníkov

  • URL copied!