Cloudové riešenia

Vytvárame bezpečné a inovatívne cloudové technológie.

Odborníci GlobalLogic na cloudové riešenia prinášajú odborné znalosti v oblasti verejných/súkromných/hybridných cloudov, PaaS, DevOps orchestrácie, kontajnerovej architektúry, softvérovo definovaných sietí, virtualizácie sieťových funkcií, bezpečnosti cloudových riešení, mikroslužieb či dizajnu cloudových aplikácií. My v GlobalLogic vyvíjame cloudové aplikácie novej generácie s dôvtipom a eleganciou. Pomôžeme vám úspešne prejsť celým procesom, či chcete modernizovať svoje aplikácie pomocou mikroslužieb a kontajnerových technológií alebo presunúť svoje staršie aplikácie (či rovno celé dátové centrum) na cloud. Náš špecializovaný Cloud Practice vám ponúka odborné znalosti, príklady najlepšej praxe i akcelerátory riešení potrebné na riadenie dizajnu cloudových aplikácií a na spravovanie príslušných inžinieringových, migračných a DevOps implementačných požiadaviek, od pokročilej stratégie po základné technické riešenia.

OD PORADENSTVA K IMPLEMENTÁCII

Naši klienti dostávajú na trh rýchlejšie vďaka našej certifikácii naprieč všetkými cloudovými technológiami (vrátane hybridných a multi-cloudových prostredí) a nášmu partnerstvu s poprednými svetovými poskytovateľmi cloudových, PaaS a SDN riešení.

Strategické poradenstvo

Architektúra a implementácia cloudových riešení

Vývoj a prevádzka cloudových aplikácií

Implementácia cloudov

Spoznajte našich odborníkov