DevOps

Automatizujeme proces vývoja softvéru:

Spolu s inovatívnymi technologickými firmami sme sa podieľali na desiatkach tisícov uvedení softvérových produktov na trh, preto vieme, ako najlepšie zosúladiť personál, procesy a technológie a ako posunúť vaše DevOps a SRE procesy na vyššiu úroveň. Cykly uvádzania softvéru na trh sa v súčasnosti skracujú, nesmie to však ovplyvniť jeho kvalitu. Firmy preto čoraz častejšie využívajú na vývoj, testovanie a prevádzku produktov len jeden tím. DevOps a SRE tímy spoločnosti GlobalLogic zabezpečujú komunikáciu a integráciu medzi viacerými tímami, vďaka čomu dokážu firmám pomôcť nájsť tú správnu mieru spoľahlivosti a agility. Sme odborníkmi na Agile Software Development metodiku a DevOps a SRE riešenia a služby. Už dlho pristupujeme k procesu vývoja produktov ako k celku. Naše poradenské služby v oblasti DevOps nám umožňujú skrátiť time-to-market produktov našich zákazníkov a súčasne zaistiť vysokú úroveň ich kvality a spoľahlivosti.

Devops

PRISPÔSOBOVANIE SA DIGITÁLNEMU PROSTREDIU

Vďaka našim technickým nástrojom na akceleráciu SDLC a našim špecializovaným DevOps a SRE tímom ponúkame konzultačné služby, prostredníctvom ktorých dokážeme zákazníkom pomôcť nielen prispôsobiť sa, ale i vyniknúť v prostredí, v ktorom je softvér poskytovaný ako neustále sa vyvíjajúca digitálna služba.

GL_Icon_Chevron

Vývoj produktu vo všetkých fázach jeho životného cyklu na základe metodológií Scrum a Kanban

GL_Icon_Chevron

Automatizované nasadzovanie softvéru a infraštruktúry

GL_Icon_Chevron

Nasadzovanie a realizácia DevOps/SRE procesov a rámcov

GL_Icon_Chevron

Optimalizácia procesov projektového a produktového manažmentu

GL_Icon_Chevron

Presadzovanie bezpečnosti a súladu s relevantnými pravidlami

FAQs

Poradenstvo v oblasti DevOps je prístup k vývoju produktov určených na integráciu softvéru a služieb vo veľkej mierke. Naše konzultantské služby pomáhajú klientom prispôsobovať a vylepšovať svoj softvér v podobe neustále sa vyvíjajúcej digitálnej služby.

DevOps možno využiť v rámci viacerých služieb, ako napr.:
– vývoj produktov vo všetkých fázach životného cyklu založený na technikách Scrum a Kanban
– zabezpečenie bezpečnosti a dodržiavania predpisov
– modernizácia a nasadzovanie aplikácií na Kubernetes
– automatizácia nasadzovania softvéru a infraštruktúry
– optimalizácia postupov riadenia produktov a procesov – procesy DevOps/SRE
– realizácia nasadenia rámca

K DevOps nástrojom patria napr. technické rámce ako SDLC využívané vyškolenými odborníkmi na DevOps či SRE. Tieto nástroje sa používajú na zabezpečenie vysokej úrovne kvality a spoľahlivosti a úspechu na trhu.

Spoznajte našich odborníkov

  • URL copied!