Umelá inteligencia a strojové učenie

Zlepšovanie technológií pomocou vylepšených digitálnych stratégií

Čo ponúkame:

S čoraz väčším prenikaním inteligentných systémov do všetkých oblastí podnikania a verejného života sa rozširuje aj využívanie umelej inteligencie (AI) a strojového učenia (ML). Inteligentné systémy dokážu rýchlo „myslieť“, samostatne „vnímať“ svoje okolie a fungovať v dynamicky sa meniacich podmienkach. Spoločnosť GlobalLogic využíva svoje odborné znalosti (a špecializované Centrum excelentnosti) v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia, aby podnikom prostredníctvom analýzy údajov pomohla získať cenné poznatky, zvyšovať efektívnosť a kvalitu ich obchodných operácií a lepšie zapojiť koncových užívateľov.

Machine-Learning

Meníme svet k lepšiemu

Umelá inteligencia a strojové učenie sú obzvlášť dôležité pre analýzu veľkých dát aj pre prijímanie inteligentnejších obchodných rozhodnutí a pútavejších užívateľských skúseností. V snahe pracovať v prospech našich zákazníkov využívame najnovšie nástroje a techniky AI/ML, aby sme z dát vyťažili čo najväčšiu hodnotu.

GL_Icon_Chevron

Poradenské služby

GL_Icon_Chevron

Dátová veda

GL_Icon_Chevron

Data mining a analýza údajov

GL_Icon_Chevron

Doménovo orientovaný data mining

GL_Icon_Chevron

Predbežné spracovanie dát

GL_Icon_Chevron

Automatizácia procesov

GL_Icon_Chevron

Integrácia komerčných systémov

GL_Icon_Chevron

Údržba a podpora

Prípadová štúdia - Prediktívny model batérie využívajúci AI/ML

Často kladené otázky

Umelá inteligencia (AI) a strojové učenie predstavujú „inteligentné systémy“ využívané vo všetkých oblastiach podnikateľského a verejného života. Inteligentné systémy dokážu rýchlo „myslieť“, autonómne „vnímať“ okolité prostredie a „učiť sa“ fungovať v rôznych podmienkach.

AI sa v strojovom učení využíva na extrahovanie a analýzu veľkých dát, vďaka čomu môžu firmy robiť inteligentné rozhodnutia založené na dátach. Zároveň sa môžu zameriavať na poskytnutie lepšieho a intenzívnejšieho zážitku užívateľom svojich produktov a služieb.

Jedným z príkladov AI a strojového učenia je napr. Battery Predictive Model (prediktívny model batérií) navrhnutý na predpovedanie životnosti batérií zdravotníckych zariadení použitý na defibrilátory. AI a strojové učenie sa používajú v rôznych algoritmoch a ďalších typoch technológií na analýzu údajov a automatizáciu činností vykonávaných s využitím týchto údajov.

Spoznajte našich odborníkov

  • URL copied!