Mobilné technológie

Skúsenosti s mobile-first a rozhrania novej generácie

Mobilné technológie

Mobilná technológia – povestný „posledný úsek“ na ceste ku koncovému užívateľovi a kľúčový aspekt programu digitálnej transformácie. Mobilné technológie predstavujú základ inteligentných rozhraní a sú tým, čo ľudí spája. Vďaka dôkladnému poznaniu celého ekosystému vývoja a implementácie mobilných technológií dokážeme zákazníkom prinášať skvelé mobilné riešenia naprieč viacerými doménami. Na „ceste“ každého zákazníka neustále nachádzame styčné body mobility. Nezáleží na tom, či ide o životne dôležité mobilné aplikácie zachraňujúce životy, nákupné aplikácie meniace správanie sa zákazníkov, alebo aplikácie na príjem či publikovanie mediálneho obsahu „na vyžiadanie“, pomáhame firmám naplno využiť silu mobilnej komunikácie prostredníctvom zmysluplných užívateľských zážitkov a komplexného inžinieringu. Novšie zážitky v podobe rozšírenej/virtuálnej/zmiešanej reality, chatbotov a konverzačných rozhraní užívateľov sa k užívateľovi najľahšie dostanú pomocou mobilných aplikácií. Poradíme vám, nech už ide o vývoj komplexného omnichannel riešenia alebo zmenu staršieho produktu na mobilný.

Mobility

Tvoríme budúcnosť mobilných sietí

Využívame metodológiu vývoja produktov, vďaka ktorej máme technologické zručnosti, poznáme príklady najlepšej praxe, máme urýchľovače riešení aj užívateľskú skúsenosť a dostatočné vedomosti na to, aby sme vyvíjali komplexné mobilné riešenia alebo mobilizovali existujúce produkty. Naše odborné znalosti nám umožňujú prinášať riešenia, ktoré prostredníctvom rôznych mobilných zariadení spájajú jednotlivcov i firmy.

GL_Icon_Chevron

Rámce a príklady najlepšej praxe

GL_Icon_Chevron

Digitálna transformácia zameraná na mobilitu

GL_Icon_Chevron

Inžiniering mobilných riešení

GL_Icon_Chevron

Vývoj aplikácií s viacerými obrazovkami

GL_Icon_Chevron

Rozšírená/virtuálna/zmiešaná realita/chatboty/konverzačné rozhrania

GL_Icon_Chevron

Inteligentné užívateľské rozhrania

GL_Icon_Chevron

Expertíza naprieč doménami

LA Galaxy Mobile App

FAQs

Ide o mobilné technologické riešenia zlepšujúce komunikáciu a možnosti digitálnych zariadení, a okrem toho zároveň pomáhajú efektívne spolupracovať.

V prípade mobility ako služby hovoríme o tom, že firma pracuje na tvorbe riešení pre spoločnosti, aby tieto mohli efektívnejšie pracovať s rôznymi digitálnymi zariadeniami, ktoré im pomáhajú vo vnútropodnikovom prostredí, ale aj v rámci zlepšovania komunikácie so zákazníkmi.

Riešenia v oblasti mobility zahŕňajú rámce, osvedčené postupy, inteligentné užívateľské rozhrania, multi-screen vývoj či vývoj vychádzajúci z dizajnu pre lepšie využívanie digitálnych zariadení.

Spoznajte našich odborníkov

  • URL copied!