Zabezpečenie

Chránime dáta pred potenciálnymi rizikami

Čo ponúkame

Bezpečnostné incidenty každý rok pripravia organizácie o milióny dolárov. Ochrana dobrého mena firmy a predchádzanie vážnym právnym dôsledkom už dnes nie je pre firmy len voľbou, ale priam nevyhnutnosťou. V spoločnosti GlobalLogic sa riadime prístupom „bezpečnosť na prvom mieste“, aby sme našim zákazníkom pomohli zabezpečiť ich produkty a služby na všetkých úrovniach hneď od prvého dňa ich životného cyklu.

Služby počas celého životného cyklu

Hodnotenie bezpečnosti a poradenstvo v tejto oblasti

Bezpečná architektúra a návrh riešení

Bezpečný životný cyklus vývoja softvéru (SDLC)

Bezpečnostné operácie

DevSecOps

Testovanie bezpečnosti

Správa a dôvernosť dát

Kde vám môžeme pomôcť?

Fyzické zabezpečenie

 • Správa fyzickej identity
 • Kontrola fyzického prístupu
 • Inteligentné karty
 • Biometrická kontrola
 • Senzory

Sieťové zabezpečenie

 • Sieťové segmenty
 • Interná DMZ a obvodové firewally
 • Riadenie prístupu do siete (NAC)
 • Zabezpečenie správ a bezdrôtových sietí
 • IDS, IPS A VPN

Zabezpečenie aplikácií

 • Modelovanie hrozieb
 • Bezpečné kódovanie
 • SAST a DAST
 • Analýza kompozície softvéru
 • Manuálne penetračné testovanie
 • Ochrana používaných údajov
 • DevSecOps

Zabezpečenie dát

 • Prevencia strát
 • Ochrana DAR/DIM
 • Správa digitálnych práv (DRM)
 • Zabezpečenie databázy
 • Vymazávanie údajov
 • Integrita a klasifikácia údajov

Monitoring a reakcie

 • Monitorovanie a hodnotenie
 • Riadenie eskalácie
 • Forenzná analýza
 • Modely odhaľovania podvodov
 • NOC / SOC
 • CIRT
 • SEIC

Správa prístupu k identite

 • Riadenie a kontrola prístupu
 • Správa hesiel
 • Správa privilegovaných používateľov
 • Správa a riadenie
 • Správa digitálnych práv (DRM)

Prečo GlobalLogic?

Spoločnosť GlobalLogic má špecializované Centrum excelentnosti pre bezpečnosť. Navyše má aj silný globálny tím bezpečnostných inžinierov so skúsenosťami s vývojom viac než 50 bezpečnostných riešení – od vstavaných produktov až po cloudové služby. Implementáciou osvedčených postupov v odvetví (OWASP, NIST) a využívaním našich certifikovaných technologických partnerstiev, i vlastných digitálnych akcelerátorov zaisťujeme produktom našich zákazníkov vysokú úroveň bezpečnosti a súladu s predpismi.

 

Mohlo by sa vám páčiť

Často kladené otázky

Služby informačnej bezpečnosti (Information Security services, ISS) chránia firmy pred bezpečnostnými hrozbami pomocou metód ako je kľúčový manažment, kontrola prístupu či autentifikácia.

Existuje mnoho typov zabezpečenia IT. K najbežnejším patria:

– fyzické zabezpečenie (správa identít a kontrola fyzického prístupu)
– sieťové zabezpečenie (segmenty a firewally)
– zabezpečenie aplikácií (modelovanie hrozieb a bezpečné kódovanie)
– zabezpečenie údajov (predchádzanie stratám a zabezpečenie databáz)

Technologická bezpečnosť (TECHSEC) označuje techniky overovania a ochrany pred krádežou citlivých údajov a informácií. Zvyčajne sa overujú prihlasovacie údaje užívateľov, čo znamená, že prístup k údajom a aplikáciám majú len overení užívatelia.

Zabezpečenie IT znamená ochranu informácií a zabraňuje najmä neoprávneným tretím stranám v manipulácii a prístupe k súkromným dátovým systémom.

Spoznajte našich odborníkov

 • URL copied!