Technologické postupy | GlobalLogic Slovakia

Tvoríme budúcnosť

Spájame UX dizajn a komplexný inžiniering, aby sme pomohli našim partnerom vytvoriť atraktívne produkty pre digitálny svet.

Technologické postupy

Bezpečnosť

Bezpečnosť

V dnešnom digitálne prepojenom svete získava otázka bezpečnosti čoraz väčší význam, pretože sa týka každého z nás. Spolupracujeme s klientmi na zabezpečení ich produktov a služieb a staráme sa o to, aby bezpečnými aj ostali.

Big Data a analytika

Big Data a analytika

Odborné znalosti v oblasti nezávislých distribútorov programov (ISV) a analytických nástrojov pre softvérové spoločnosti a veľké firmy umožňuje spoločnosti GlobalLogic pomáhať svojim zákazníkom (a zákazníkom svojich zákazníkov) pomocou produktov a služieb „šitých na mieru“ premieňať Big Data na využiteľné informácie.

Cloudové riešenia

Cloudové riešenia

Vytvárame bezpečné a inovatívne cloudové technológie.

DevOps

DevOps

Spolu s inovatívnymi technologickými firmami sme sa podieľali na desiatkach tisícov uvedení softvérových produktov na trh, preto vieme, ako najlepšie zosúladiť personál, procesy a technológie a ako posunúť vaše DevOps a SRE procesy na vyššiu úroveň.

Embedded riešenia

Embedded riešenia

Vyvíjame špičkový softvér pre sofistikované technológie

Internet vecí

Internet vecí

Vďaka prepojeniu fyzického a digitálneho sveta vytvára Internet vecí (IoT) priestor pre novú triedu biznis modelov a služieb, technických vymožeností a vzorcov interakcie medzi človekom a strojom. Spájame svoje sily s ďalšími firmami, aby sme prinášali produkty a služby, ktoré tieto príležitosti spájajú so spotrebiteľmi.

Mobilita

Mobilita

Od sociálnych aplikácií po zariadenia nositeľné na tele, mobilné technológie sú tým, čo ľudí spája. Vďaka odborným skúsenostiam z celého spektra ekosystému mobilných technológií ponúkame zákazníkom skvelé mobilné riešenia, ktoré majú užívatelia vždy „po ruke“.