Prelomový systém na obnovenie činnosti srdca alebo ako môže spojenie odvetvia medicínskych technológií a vývoja digitálnych riešení zachraňovať životy

Zástava srdca (SCA) si v Spojených štátoch amerických každoročne vyžiada životy 436 000 ľudí, pričom vo viac než 350 000 prípadoch k zástave dochádza mimo nemocnice1. Keď dôjde k mimonemocničnej zástave srdca (OHCA), pacient potrebuje okamžitú pomoc. Ak však nie je nablízku niekto, kto by postihnutému dokázal pomôcť, alebo ak nie je k dispozícii potrebné zdravotnícke vybavenie, pacienti sú ponechaní takpovediac napospas svojmu osudu. Kestra Medical Technologies predstavila svoje riešenie určené ľuďom ohrozeným diagnózou SCA – ASSURE® Wearable Cardioverter Defibrillator (WCD, nositeľný kardioverter-defibrilátor ASSURE®), ktorý dokáže v kritickej situácii zasiahnuť a poskytnúť pacientovi život zachraňujúcu starostlivosť.

Kestra ako medicínsky startup disponovala rozsiahlymi odbornými vedomosťami v oblasti vývoja terapeutických zdravotníckych pomôcok kategórie III, no hľadala partnera, ktorý by jej pomohol s vývojom pokročilých cloudových a mobilných aplikácií na vybudovanie potrebnej medicínskej digitálnej platformy novej generácie. Nadviazala preto spoluprácu s produktovým tímom spoločnosti GlobalLogic, člena skupiny Hitachi, aby jej navrhol jedinečnú dátovú platformu s výbornou konektivitou. Vďaka tejto spolupráci Kestra v roku 2021 predstavila systém ASSURE Cardiac Recovery System, ktorý predstavuje moderný prístup k ochrane pacientov pred rizikom náhlej zástavy srdca. Systém pozostáva zo zariadenia ASSURE WCD, pacientskej aplikácie ASSURE a zo vzdialenej dátovej platformy Kestra CareStation™, ktoré spoločne vytvárajú funkčný digitálny systém zdravotnej starostlivosti na podporu a ochranu rizikových pacientov.

Systém dokázal od svojho uvedenia na trh už pomôcť už tisícom pacientov s kardiovaskulárnymi problémami.

Dizajn prinášajúci komfort, spojenie s pomocou a jasné a bezpečné riešenia

Z údajov Americkej kardiologickej asociácie vyplýva, že k takmer 74 % mimonemocničných zástav srdca (OHCA) dochádza v domácom prostredí2 a podľa registra CARES (Cardiac Arrest Registry to Enhance Survival) pri takmer 50 % všetkých OHCA sú pacienti sami.3

Systém ASSURE funguje samostatne a na život zachraňujúcu intervenciu si nevyžaduje žiaden úkon zo strany pacienta alebo osôb v jeho/jej okolí. Zariadenie nosené na tele nepretržite monitoruje a automaticky detekuje abnormálny srdcový rytmus a v prípade potreby dokáže autonómne iniciovať defibrilačný výboj na obnovenie normálneho srdcového rytmu.

kestra„Systém ASSURE vstupuje do systému zdravotnej starostlivosti v čase, ktorý je pre pacientov kľúčový – keď ich lekár zistí, že je u nich zvýšené riziko zástavy srdca,“ hovorí viceprezidentka pre klinický marketing spoločnosti Kestra Laura Gustavson. „Berúc do úvahy potreby pacientov aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sme navrhli nositeľný defibrilátor WCD, ktorý je dostatočne pohodlný na to, aby ho pacienti nosili nepretržite. Zároveň sme vyvinuli aplikáciu, ktorá pacientom uľahčuje zúčastňovať sa na procese starostlivosti o vlastné srdce, a dátovú platformu, ktorá zdravotníkom poskytuje cenné informácie nevyhnutné, na to, aby mohli prispôsobiť život zachraňujúcu liečbu potrebám svojich pacientov.“

Spájanie síl v prospech dizajnu zameraného na ľudí a inovatívnych medicínskych technológií

Vďaka spolupráci spoločností Kestra a GlobalLogic vznikol systém novej generácie, ktorý sa od iných výrobkov odlišuje komfortom nosenia, algoritmickým výkonom a funkcionalitou digitálnej platformy.

  • Priedušné a ľahké zariadenie s integrovanými EKG snímačmi a penovými elektródami, ktoré nie je problém ukryť pod oblečením. Dodáva sa v dvoch štýloch a v rôznych veľkostiach.
  • Zariadenie bezpečne a efektívne monitoruje výskyt abnormálneho komorového srdcového rytmu a v prípade potreby aktivuje potrebnú defibriláciu. Algoritmus systému ASSURE využíva na detekciu rytmu štyri zvody  EKG a priebežne sa prispôsobuje základnému srdcovému rytmu pacienta, vďaka čomu sa znižuje počet falošných poplachov.
  • Pacientska aplikácia ASSURE automaticky prenáša údaje (v prednastavenom intervale alebo vtedy, keď si to pacient zvolí) na vzdialenú dátovú platformu. Údaje o aktivite a použití zariadenia povzbudzujú pacientov k tomu, aby sa aktívne zapájali do starostlivosti o svoje zdravie a ľahšie sa zaradili do bežného života.
  • Dátová platforma Kestra CareStation™ umožňuje lekárom pristupovať k údajom pacienta a získavať cenné informácie o ich srdcovom rytme, trendoch a o tom, ako pacient dodržiava nastavenú liečbu. Pomocou reportov dokáže systém lekára upozorniť na epizódy komorovej tachykardie, komorovej fibrilácie, bradykardie, asystólie či netrvalej komorovej arytmie, ako aj na trendy používania WCD a fyzickej aktivity na strane pacienta. Informačný panel následne umožňuje generovanie konfigurovateľných oznámení pre lekárov a ošetrovateľské tímy.

partnership

Systém ASSURE bol vyvinutý tak, aby pacientom aj ich ošetrujúcim odborníkom dokázal poskytnúť celú škálu výhod, vrátane:

  • zvýšeného komfortu a lepšieho dodržiavania pravidiel zo strany pacientov,
  • zvýšenej dôvery pacienta vo vlastné zapojenie do procesu zotavovania,
  • kvalitného prepojenia a lepšej prehľadnosti mobilného monitorovania pacienta,
  • zjednodušenej platformy umožňujúcej lekárom a ošetrujúcemu personálu spracúvať údaje o pacientoch na diaľku.

Pri zabezpečovaní súladu s požiadavkami regulátora sa spoločnosť Kestra naplno spoľahla na odborné znalosti tímu GlobalLogic v oblasti navrhovania integrovaných systémov spĺňajúcich softvérové normy pre zdravotnícke zariadenia a požiadavky systému kvality federálneho úradu FDA. Kestra navyše využila aj expertízu  spoločnosti GlobalLogic v oblasti vývoja cloudových a mobilných aplikácií a jej rozsiahle skúsenosti v oblasti dizajnu, aby spolu vytvorili najmodernejší systém, v ktorom je prioritou pacient.

„Vo všetkom, čo robíme, vždy hľadáme spôsob, ako zabezpečiť lepšie výsledky pre pacientov“ hovorí Senior Manager of Software Engineering spoločnosti Kestra Jeff Boschee.

„Tím GlobalLogic zdieľal náš dôraz na dizajn, ktorý voláme Empathy Powered Design™ (Dizajn založený na empatii) a ktorý sa intenzívne zameriava na skúsenosti pacienta a tých, ktorí sa o neho starajú. Keďže pokračujeme vo vývoji nových život zachraňujúcich zariadení, je skvelé vedieť, že tím GlobalLogic je s touto našou misiou naplno zladený.“

Dobrý úmysel poháňaný excelentným dizajnom

Systém ASSURE získal v roku 2022 ocenenie  Medical Design Excellence Award.4 Systém, ktorý je v súčasnosti dostupný pre viac ako 100 miliónov poistencov v USA, je vynikajúcim príkladom prínosu spoločnosti GlobalLogic k zlepšovaniu digitálnej zdravotnej starostlivosti a vízie „Powering Good“ spoločnosti Hitachi.

excellence

„Digitalizácia a technológie posúvajú zdravotníctvo dopredu nevídaným tempom,“ hovorí Software Engineering Director spoločnosti GlobalLogic Štefan Blicha. „Či už ide o diagnostiku, moderné digitálne nástroje alebo interakciu medzi lekárom a pacientom, neustále sa vyvíjajúce technológie umožňujú kontinuálne zlepšovanie v tejto oblasti. Očakávame, že kvalita lekárskej starostlivosti a kvalita života pacientov sa bude neustále zlepšovať, najmä pokiaľ ide o prevenciu chorôb.“

Nitesh Banga, prezident a CEO spoločnosti GlobalLogic, súhlasí s tým, že partnerstvo so spoločnosťou Kestra zohráva je v oblasti vývoja medicínskych technologických riešení kľúčové. „Znalosti spoločnosti GlobalLogic v oblasti vývoja chip-to-cloud produktov sú len jednou z vývojárskych služieb, ktoré tímu Kestra pomohli prinášať inovatívne a vysokokvalitné riešenia pre pacientov aj pre lekárov,“ hovorí Banga. „Ako dlhoročný partner spoločnosti Kestra sme radi, že môžeme aj naďalej podporovať ich snaženie pri vývoji produktov a pri rozširovaní ich produkcie či distribúcie do nových oblastí a prispievať tak k využívaniu moderných technológií na záchranu ľudských životov.“

Rýchlejšie napredovanie vo vývoji riešení pre oblasť zdravotnej starostlivosti

Spoločnosť Kestra rastie, preto je pre ňu dôležité, aby aj naďalej ponúkala tie najlepšie produkty a platformy vo svojej triede. Umožňujú jej to aktivity na poli výskumu a vývoja produktov – bez kompromisov v oblasti bezpečnosti, účinnosti, jednoduchosti používania či posilňovania postavenia pacientov a ošetrujúceho personálu. „Vďaka spolupráci so spoločnosťou GlobalLogic sa nám podarilo realizovať našu víziu vo veľkom“ hovorí Brian Webster, prezident a CEO spoločnosti Kestra. „Naše partnerstvo nám pomáha udržať sa na špičke v tomto rýchlo napredujúcom odvetví mobilných technológií, ktoré sa neustále vyvíja.“

Viac o tom, ako vám GlobalLogic môže pomôcť s nákladovo efektívnym, škálovateľným, vysoko kompetentným a kvalitným vývojom softvérových produktov a riešení, sa dozviete na https://www.globallogic.com/services/industries/healthcare-life-sciences/.

 

1American Heart Association, “CPR Facts & Stats,” https://cpr.heart.org/en/resources/cpr-facts-and-stats
2American Heart Association, “2022 Heart Disease and Stroke Statistics Update Fact Sheet,” https://www.heart.org/-/media/PHD-Files-2/Science-News/2/2022-Heart-and-Stroke-Stat-Update/2022-Stat-Update-At-a-Glance.pdf
3Cardiac Registry to Enhance Survival (CARES), “CARES 2022 Annual Report,” 2022, https://mycares.net/sitepages/uploads/2023/2022_flipbook/index.html?page=1
4MDDI Staff, “2022 Medical Design Excellence Awards Winners,” April 7, 2022, https://www.mddionline.com/design-engineering/2022-medical-design-excellence-awards-winners

  • URL copied!