Sme hrdí na to, čo robíme

Spájame sa s poprednými svetovými firmami.

Bezpečnosť – a najmä bezpečnosť mobilných zariadení – sa v dnešnom svete technologického pokroku stáva čoraz dôležitejšou oblasťou. Firmy sa preto spoliehajú na inovačné spoločnosti ako Qualcomm a na ich bezpečné riešenia pre telekomunikačné produkty a služby. Na základe úspešných projektov z minulosti oslovila spoločnosť Qualcomm firmu GlobalLogic, aby spolu vytvorili prototyp aplikácie pre ich nový systém ultrazvukového rozoznávania odtlačkov prstov nazvaný Snapdragon Sense ID.

Produkt

Systém Snapdragon Sense ID spoločnosti Qualcomm využíva technológiu na báze ultrazvuku, ktorý preniká cez vrchné vrstvy kože prsta a mapuje jedinečné charakteristické znaky ako sú papilárne línie alebo póry. Vďaka 3D mape odtlačku (v porovnaní s dvojrozmerným obrazom, ktorý zaznamenávajú v súčasnosti bežne používané kapacitné snímače) je pri využití systému Snapdragon Sense ID nesmierne náročné skopírovať odtlačok prsta niekoho iného a neoprávnene sa tak dostať do systému nejakého zariadenia. GlobalLogic využil svoje skúsenosti v oblasti promptného vývoja riešení na mobilných platformách a vytvoril aplikáciu pre zariadenia so systémom Android, ktorá ilustruje, ako sa systém Snapdragon Sense ID dá využiť v zdravotníctve. Aplikácia sa spojí so systémom rozoznávania odtlačkov prstov, overí identitu užívateľa mobilného zariadenia a bezdrôtovým prenosom zašle klinike alebo nemocnici informáciu o jeho/jej poistení.

Technologické riešenie

Vďaka FIDO Alliance UAF integrácii systém Snapdragon Sense ID umožňuje bezpečné online transakcie i prístup k aplikáciám a dátam bez nutnosti použiť heslo. Android aplikácia spoločnosti GlobalLogic využíva na zabezpečený prenos dôverných informácií na terminál ošetrujúceho lekára či asistenta kódovanú NFC technológiu.

Proces

Špecialisti z GlobalLogic mali na navrhnutie, vývoj a implementáciu prototypu aplikácie len krátke dva týždne, aby produkt mohol byť predstavený na podujatí Mobile World Congress. Keďže inžinieri spoločnosti Qualcomm vyvíjali SDK pre systém Snapdragon Sense ID paralelne s aktivitami GlobalLogic, náš tím najprv počas prvého týždňa na diaľku vybudoval kostru aplikácie a následne vycestoval k zákazníkovi, aby aplikáciu prepojil s SDK a dotiahol end-to-end interakcie.

Výsledky

Spoločnosť GlobalLogic dodala požadovanú zdravotnícku aplikáciu v dohodnutom časovom rámci, vďaka čomu mohol Qualcomm predstaviť systém Snapdragon Sense ID počas podujatia Mobile World Congress.

Spojenie snímača odtlačkov prstov firmy Qualcomm a aplikácie spoločnosti GlobalLogic úspešne ilustruje nové možnosti otvárajúce sa v odvetví zdravotníctva. Mobilné zariadenia vybavené vyspelými autentifikačnými systémami ako Snapdragon Sense ID už onedlho umožnia pacientom bezpečne posielať alebo prijímať dôverné informácie o ich zdravotnom stave (napr. výsledky klinických vyšetrení či informácie o nemocenských dávkach) a pacienti budú môcť konzultovať svoj zdravotný stav s odborníkmi. Navyše, takéto zariadenia umožnia aj monitoring pacienta na diaľku.

  • URL copied!