Sme hrdí na to, čo robíme

Spájame sa s poprednými svetovými firmami.

share
Stellar je startup v Silicon Valley, ktorý pôsobí v leteckom priemysle a poskytuje prvé end-to-end digitálne trhovisko pre súkromnú leteckú prepravu. Zatiaľ čo spoločnosti podnikajúce v oblasti cestovných technológií využívajú možnosti internetu naplno, rezervácia súkromných letov si ešte stále vyžaduje množstvo telefonátov a e-mailov so sprostredkovateľmi, ktorí následne komunikujú s prepravcami. Celý proces je neuveriteľne zdĺhavý a značne frustrujúci najmä pre manažérov, ktorí si potrebujú objednať súkromný let dosť často. Stellar oslovil spoločnosti Method a GlobalLogic s požiadavkou, aby navrhli a vyvinuli ambiciózne riešenie: prvé kompletné digitálne trhovisko a sieť pre obchodné letectvo. Schopnosti a skúsenosti firiem Method a GlobalLogic v oblasti UX, produktového inžinierstva a Agile projektového manažmentu umožnili firme Stellar transformovať jednu z posledných oblastí dopravných služieb, ktorá svojim zákazníkom ešte neponúkala digitálne riešenia.

Spolupráca

Partnerstvo medzi spoločnosťou Stellar a firmami Method a GlobalLogic malo podobu ročného projektu, v rámci ktorého vzniklo dvojstranné riešenie: MVP aplikácia, ktorá klientom umožňuje rýchlo vyhľadať a rezervovať súkromný let, a systém, prostredníctvom ktorého môžu poskytovatelia leteckých služieb a sprostredkovatelia prijímať žiadosti zákazníkov, automaticky generovať rôzne možnosti a ponuky letov či sledovať pohyb lietadiel. GlobalLogic v spolupráci s firmou Stellar vyvinul MVP aplikáciu pre iOS a desktop systém a platobnú bránu pre prevádzkovateľov leteckých služieb. GlobalLogic poskytol technického konzultanta pre každý segment projektu, vďaka čomu umožnil spoločnosti Stellar hladký prechod k využívaniu postupov a najlepších praktík metodológie Agile. Na to, aby spoločnosť Method vytvorila wireframes a vizuálny a interakčný dizajn projektu, musela pripraviť pre navrhované riešenie informačnú architektúru, tzv. zákaznícke cesty (customer journeys) a modely interakcie. Tímy spoločností Method a GlobalLogic spolupracovali aj na aktivitách týkajúcich sa systému zabezpečenia kvality (QA).

Proces

Hoci sa potreby a očakávania spoločnosti Stellar v priebehu projektu vyvíjali, úzka spolupráca spoločných tímov GlobalLogic a Method nám umožnila pružne sa prispôsobiť novým pracovným tokom firmy Stellar a rýchlo reagovať na meniace sa potreby klienta či trhu.

Tím spoločnosti Stellar spolupracoval istý čas s našim tímom priamo v sídle spoločnosti Method v San Franciscu a tím developerov GlobalLogic z Buenos Aires sa na prvý mesiac implementácie projektu presťahoval k tímu Method, aby sa medzi nimi vytvorili dobré pracovné vzťahy a zosúladili sa jednotlivé pracovné toky.

„Tímy spoločností GlobalLogic a Method sa pridali k našim interným pracovníkom a vytvorili sme spolu naozaj kompaktný tím,“ hovorí Paul Touw, CEO spoločnosti Stellar.

Vďaka tomuto úzkemu prepojeniu klienta a tímov Method a GlobalLogic sme mohli navrhovať a vyvíjať rôzne zložky projektu zároveň, budujúc na dôkladnom poznaní súkromného leteckého odvetvia a potrieb jeho užívateľov.

Výsledky

Spoločnosti GlobalLogic a Method potrebovali na vývoj MVP iOS aplikácie len deväť mesiacov od začiatku projektu a čoskoro nato dokončili aj systém pre prevádzkovateľov leteckých služieb. Do troch mesiacov od spustenia MVP aplikácie sa ako investori prihlásili traja operátori.

Stellar and GlobalLogic