Розвивай ІТ-освіту разом з GlobalLogic | GlobalLogic Ukraine

Розвивай ІТ-освіту разом з GlobalLogic

Конкурс грантових проєктів для представників закладів вищої освіти України

share

GlobalLogic Education запрошує викладачів вищих навчальних закладів України до участі у конкурсі грантових проєктів із загальним призовим фондом у 20 000 доларів США *!

* за офіційним курсом Національного банку України, на дату укладення відповідних договорів про перерахування коштів благодійного гранту.

Хто може взяти участь:

Заявки на участь у конкурсі проєктів можуть подавати команди, що відповідають наступним вимогам:

Engineers

всі члени команди є працівниками та/або слухачами (студентами, аспірантами, докторантами) одного закладу вищої освіти;

Engineers

кількісний склад команди: від 3 до 5 учасників;

Engineers

всі члени команди старші за 18 років на момент подачі заявки;

Engineers

офіційно працевлаштовані (навчаються) у закладі вищої освіти не менш, ніж 1 рік.

Напрями проєктів, які можуть брати участь в конкурсі:

 • створення нового онлайн курсу (або діджиталізація вже існуючого);
 • організація онлайн-конференції або серії вебінарів (можуть бути як технічного спрямування, так і з актуальних проблем вищої освіти)
 • впровадження інноваційних методів навчання;
 • впровадження R&D проєкту, результатом якого буде конкретний продукт, що може бути використаний у навчальному процесі;
 • інший проєкт, що відповідає меті та напрямам конкурсу.

Етапи конкурсу:

Engineers

Прийом заявок на конкурс:

з 22 січня до 14 лютого 2021 р.

Engineers

Відбір фіналістів:

до 28 лютого 2021 р.

Engineers

Пітчинг фіналістів та відбір переможців

до 14 березня 2021 р.

Engineers

Підписання договорів та перерахування коштів:

до 31 березня 2021 р.

Engineers

Реалізація проєкту:

до 15 грудня 2021 р.

Engineers

Звітність за проєктом:

протягом 1 місяця після його завершення.

Порядок та умови надання фінансування

 • Сума фінансової підтримки одного проєкту від GlobalLogic не може перевищувати гривневий еквівалент 4 000 доларів США у національній валюті за офіційним курсом Національного банку України, на дату укладення відповідних договорів із заявником.
 • Фінансова підтримка надається у вигляді цільової допомоги – благодійного гранту, що перераховується на банківський рахунок керівника проєкту, що був визначений переможцем конкурсу, та має бути використаний до 15 грудня 2021 року. Товариство з обмеженою відповідальністю “ГлобалЛоджик Україна” діючи як податковий агент,  при виплаті гранту здійснює всі обов’язкові утримання (податків та зборів)  із суми такого гранту згідно з вимогами чинного законодавства України. 
 • Кошти благодійного гранту, цільове використання яких не відбулося протягом строку, визначеного благодійником, підлягають поверненню GlobalLogic як поворотна фінансова допомога.

Діяльність, що не може бути профінансована за рахунок коштів проєкту:

 • придбання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
 • придбання земельних ділянок і нерухомості;
 • міжнародні відрядження та навчальні візити;
 • надання матеріальної та гуманітарної допомоги;
 • стипендії і подібного роду витрати;
 • комерційна або прибуткова діяльність;
 • покриття боргів або кредиторської заборгованості;
 • передвиборна або політична діяльність;
 • придбання основних засобів (матеріальних активів, вартість яких перевищує 20 000 гривень);
 • заробітна плата співробітникам заявника та/або його партнерів.

Конкурсна комісія та відбір пропозиції

 • для оцінювання та відбору проєктних заявок GlobalLogic створює конкурсну комісію, що складається із залучених експертів (консультантів) компанії;
 • за рішенням Компанії, до оцінювання можуть бути долучені зовнішні експерти, що мають відповідний досвід у соціальному проєктуванні;
 • рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу є рекомендацією для компанії для подальшого укладання відповідних договорів про реалізацію проєктів.
 • конкурсна комісія може рекомендувати внесення правок до проєктних пропозиції, що були визначені переможцями, для приведення до повної відповідності до правил даного конкурсу та компанії;
 • остаточне узгодження умов реалізації проєктів проводиться шляхом проведення додаткових переговорів із заявниками.

Критерії успішності заявки на конкурс проєктів:

 • спрямованість проєкту на слухачів (студентів та аспірантів) та їх залучення до реалізації проєкту; 
 • широке охоплення аудиторії;
 • вільний доступ до створеного продукту (для онлайн-курсів або R&D проєктів);
 • відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу;
 • актуальність та обґрунтованість ідеї проєкту;
 • інноваційність ідеї проєкту;
 • реалістичність та логічна послідовність заходів проєкту;
 • рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) команди проєкту; 
 • сталість проєктної діяльності;
 • довгостроковий вплив на здобувачів освіти та/або заклад вищої освіти;
 • можливість мультиплікувати (скопіювати) підходи та методи, застосовані в проєкті.

Перевагу матимуть:

 • проєкти команди, що мають досвід роботи у тематиці конкурсу та/або мають підтверджений досвід впровадження проєктів із залученням ресурсів вітчизняних або іноземних донорських організацій,
 • проєкти, у яких передбачено співфінансування від ініціатора та/або виконавця, що може бути здійснено у грошовій та негрошовій (час співробітників, використання приміщення, оргтехніки, т.д) формі. 

Усі заявки на участь у конкурсі подаються українською мовою в електронному форматі до 23:59 14 лютого 2021 року. Заявки, отримані після зазначеної дати, розглядатися не будуть.

 • одна команда може подати тільки одну заявку.
 • організатори не матимуть можливості надати індивідуальний зворотний зв’язок стосовно процесу відбору та причин відхилення заявок. Ми просимо утримуватися від будь-яких особистих звернень до оголошення переможців. Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • остаточне рішення щодо проєкту перегляду не підлягає.
 • про результати учасники будуть повідомлені електронною поштою на адресу керівника проєкту.
 • фіналісти, визначені за результатами першого туру, будуть запрошені на пітчинг (публічну презентацію) своїх проєктних ідей.
 • для пітчингу ідей необхідно додатково надіслати на адресу компанії презентації у pdf форматі українською мовою не менше 5 та не більше 10 слайдів на електронну адрес, із зазначенням наступних пунктів: 
 1. представлення команди проєкту;
 2. опис проєкту;
 3. мета та очікувані результати проєкту, як саме позитивно вплине на розвиток вищої IT-освіти ваш проєкт?
 4. хто цільова аудиторія вашого проєкту?
 5. скільки людей отримують доступ до створеного продукту або будуть охоплені даною ініціативою?
 6. як ви бачите участь/партнерство GlobalLogic у вашому проєкті.

Додаткова інформація

Ми просимо звернути увагу на те, що організатори:

 • зберігають за собою право змінювати або скасовувати зазначені вище вимоги у будь-який час без виникнення будь-якої відповідальності перед будь-яким зацікавленим суб’єктом та/або без будь-якого зобов’язання інформувати будь-якого зацікавленого суб’єкта про підстави цих дій;
 • не відшкодовують будь-які витрати, пов’язані з поданням заявок;
 • не рецензують подані заявки;
 • не надають пояснень щодо рішень конкурсної комісії.

Заявники повинні будуть продемонструвати, що вони:

 • надаватимуть достовірні дані у фінансовій звітності та звітах про реалізацію проєкту;
 • мають систему внутрішнього контролю, яка здатна забезпечити використання ресурсів відповідно до вимог законодавства та інших нормативних актів;
 • можуть захистити ресурси від розтрати, втрати або нецільового використання.