Реферальна програма “Refer a Friend”

I. Визначення термінів
1. Організатор – Товариство з обмеженою відповідальністю «ГлобалЛоджик Україна» що зареєстроване за адресою: Україна, 03038, м. Київ, вул. М.Грінченка, 2/1, код ЄДРПОУ 34423473.
2. Програма – реферальна програма, метою якої є інформування Організатора її учасниками про осіб (консультантів, фахівців-незалежних спеціалістів, які надають послуги у сфері інформаційних технологій), зацікавлених у встановленні співпраці з Організатором. Дія цієї Програми поширюється на територію України, за виключенням тимчасово окупованої території та території проведення операції Об’єднаних сил.
3. Кандидат – особа, що має громадянство України та яка має інтерес та потенційно може стати працівником Організатора або має інтерес надавати послуги як незалежний консультант чи брати участь у співпраці на основі цивільно-правового договору, виконуючи вимоги, встановлені Організатором.
4. Учасник – особа, що має громадянство України, відкритий рахунок в національній валюті (гривні) в банківській установі в Україні та яка у встановленому цією Програмою порядку повідомила Організатора про хоча б одного Кандидата, що має інтерес у встановленні співпраці з Організатором. У разі якщо, місцем реєстрації Учасника є тимчасово окупована територія або територія проведення операції Об’єднаних сил, право на участь в цій Програмі надається виключно у разі надання офіційної Довідки про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України і районів проведення антитерористичної операції/ території проведення операції Об’єднаних сил.
5. Повідомлення про кандидата – інформація про кандидата надана Організатору Учасником у спосіб, визначений цією Програмою.
6. Процес  розгляду Повідомлень – фактична та юридична діяльність, яку здійснює Організатор, з метою укладення трудового договору або вступу до співпраці на основі цивільно-правового договору з Кандидатом.
7. Винагорода – виплата винагороди відповідно до положень розділу V цієї Програми.
8. Платформа – спеціалізована інтернет-платформа Організатора для подання Повідомлень про кандидата.
9. Випробувальний період – випробувальний період за згодою сторін згідно трудового законодавства.
10. Гарантійний період – період протягом, якого Учасник гарантує Організатору, що Кандидат в дійсності відповідає заявленим критеріям навичок та заявленому рівню якості послуг (SLA) протягом перших трьох місяців з моменту початку надання послуг Кандидатом на користь Організатора.

II. Загальні положення
1. Право бути Учасником має будь-яка фізична особа, яка досягла 18-річного віку, відсутні обставини, які обмежують її цивільну дієздатність, яка має громадянство України, індивідуальний податковий номер і у якої на момент повідомлення про Кандидата відсутні будь-які правовідносини з Організатором (договір про надання послуг, цивільно-правовий договір, трудовий договір).

2. Особи, які здійснюють професійну діяльність у сфері пошуку ділових контрагентів або підбору працівників, не можуть брати участь у Програмі як Учасники.

3. Кандидатом може бути будь-яка фізична особа, яка досягла 18-річного віку, відсутні обставини, які обмежують її цивільну дієздатність, яка має громадянство України, індивідуальний податковий номер і у якої на момент повідомлення про Кандидата відсутні будь-які правовідносини з Організатором (трудовий договір, договір про надання послуг чи будь-який інший цивільно-правовий договір), та яка зацікавлена у встановленні співпраці з Організатором.

4. Програма починається з грудня 2020 року до подальшого повідомлення на сайті Організатора за адресою https://www.globallogic.com/ua/about/news/

5. Здійснюючи повідомлення про Кандидата Учасник надає згоду на обов’язковість будь-яких та всіх положень цієї Програми, а також підтверджує, що Учасник та Кандидат відповідають усім вимогам, визначеним в цій Програмі.

6. Участь у Програмі є добровільною, тобто Учасник може в будь-який час відмовитися від участі в Програмі.

III. Правила участі в Програмі
1. Повідомлення про Кандидата має бути здійснено через Платформу (стосується лише обраних пропозицій про співпрацю).

2. Повідомлення про кандидата, має містити наступну інформацію:
а) ім’я та прізвище та контактні дані, тобто адреса електронної пошти та номер телефону Учасника;
б) ім’я та прізвище та контактні дані, тобто поштова адреса та номер телефону кандидата;
в) посаду або вид діяльності (разом із номером IRC, вказаним на https://www.globallogic.com/careers/), де Кандидат може бути залучений;
г) місто, де кандидат може бути залучений;
д) URL-адреса профілю LinkedIn-кандидата (необов’язково);
е) заява Учасника про повідомлення Кандидата про намір подати заявку на програму та отримання чіткої згоди на неї від Кандидата:
«Заявляю та підтверджую, що маю чітку згоду Кандидата на подання його/її профайлу/резюме/відомостей та на обробку і використання персональних даних Кандидата Організатором для цілей та мети, визначених у Реферальній програмі».

3. Щоб запустити Платформу, спочатку виберіть конкретну пропозицію за адресою https://www.globallogic.com/careers/ (натиснувши назву пропозиції про співпрацю), а потім відкрийте вікно Платформи, вибравши (натиснувши) “Порекомендувати друга”.

4. Подаючи Повідомлення про кандидата через Платформу, слід заповнити наступні поля:
а) „Ім’я особи, яка рекомендує” – ім’я, по-батькові та прізвище Учасника
б) „Електронна адреса особи, яка рекомендує ” та „Номер телефону особи, яка рекомендує ” – електронна пошта та номер телефону Учасника;
c) „ Ім’я кандидата” та „Прізвище кандидата” – ім’я, по-батькові та прізвище Кандидата;
г) „Електронна пошта кандидата” та „Номер телефону кандидата” – електронна пошта та номер телефону кандидата;
д) “Резюме” – До Повідомлення про кандидата, що подається через Платформу, додається файл, що містить резюме кандидата у форматі docx, rtf або pdf, розміром не більше 5 Мб.

5. Подання Повідомлення про Кандидата через Платформу дозволяється лише в тому випадку, якщо Учасник зробить заяву, яка буде підтверджувати що:

– Учасник повідомив Кандидата про намір включити його до Програми із потенційною можливістю отримання Учасником винагороди згідно умов та правил цієї Програми та, відповідно, Учасник отримав згоду Кандидата передати його/її (Кандидата) персональні дані Організатору через Платформу та про те, що Учасник отримав підтвердження про потенційний інтерес Кандидата співпрацювати саме із Організатором, а також Учасник отримав згоду від Кандидата на участь у Програмі,

– Учасник  уважно прочитав правила передачі та обробки його/її персональних даних та повністю погоджується з ними та безумовно їх приймає.
Учасник робить вищезазначені твердження, відмітивши спеціальною позначкою

6. Заповнивши всі необхідні поля, для того, щоб завершити процес Повідомлення про кандидата, натисніть «Надіслати».

7. Жодні технічні засоби або методи не використовуються для автоматичної перевірки помилок у даних, заповнених у Повідомленні. Помилки можуть бути виправлені після контакту Учасника / Кандидата з Організатором

8. Учасник повинен надати підтвердження згоди Кандидата на участь у Програмі на вимогу Організатора негайно, але не пізніше ніж протягом 3 днів з моменту отримання запиту від Організатора. Учасник гарантує, що він / вона обробляє персональні дані Кандидата в  порядку, визначеному чинним законодавством України, та що він / вона має право надати їх Організатору на підставі вищезгаданої згоди. У випадку, якщо вищезазначена згода не надавалась, в максимально дозволеному законодавством обсязі, Учасник негайно звільняє Організатора від відповідальності, що може виникнути внаслідок дії чи бездіяльності, що порушує положення чинного законодавства України, а також покриває всі витрати, понесені Організатором стосовно таких дій або бездіяльності, включаючи штрафи, накладені на Організатора (також якщо звільнення від відповідальності не буде юридично допустимим у даному випадку).

9. Інформацію про актуальні пропозиції про співпрацю Організатора можна знайти за посиланням https://www.globallogic.com/careers/.

10. Учасник повідомляється електронною поштою про те, що його Повідомлення про кандидата було подано коректно через Платформу, але в той самий час це саме по собі автоматично не свідчить і не означає, що Організатор зацікавлений у встановленні співпраці з таким кандидатом, оскільки лише носить інформаційний характер технічної коректності подання Повідомлення.

11. Після інформування Учасника про правильність подання Повідомлення про кандидата Організатор приступить до перевірки, чи відповідає Повідомлення про кандидата умовам, викладеним у Програмі та актуальним потребам та можливостям Організатора, необхідних для її прийняття.

12. Учасник через Платформу в рамках цієї Програми не може подавати власну кандидатуру, заявляти як Кандидата особу з якою перебуває в шлюбі або яка є його / її родичем першого ступеня споріднення (тобто батьки, чоловік або дружина, діти) в розумінні чинного законодавства України.

13. Кожен Учасник в рамках цієї Програми може подати через Платформу необмежену кількість Кандидатів.

14. У разі подання Повідомлення про кандидата щодо тієї самої особи, що є кандидатом за іншими Повідомленнями про кандидата інших Учасників, приймається до розгляду лише перше належне повідомлення.

15. Умовою прийняття Повідомлення про кандидата є відсутність будь-яких договірних відносин або будь-якої взаємодії між Організатором та Кандидатом протягом попередніх 6 місяців, що передують Повідомленню про кандидата. Під “Взаємодією” розуміється ініціювання контакту між Організатором і Кандидатом в будь-якій формі, зокрема але не виключно, обговорення можливостей щодо встановлення ділових відносин,  потенційної співпраці, або участь Кандидата в процесі прийняття на роботу до Організатора з метою встановлення трудових відносин.

16. Після подання Повідомлення про кандидата Організатор зв’язується з Кандидатом, щоб підтвердити, що Кандидат дав згоду на подання його/її даних Учасником, та щоб перевірити, чи відповідає Кандидат критеріям участі у Програмі. Розглядаються виключно Повідомлення про кандидата тих Кандидатів, які  підтвердили Учаснику свій інтерес на встановлення співпраці із Організатором та надали свою згоду на участь у Програмі та Процесі  розгляду Повідомлень. Кандидат може в будь-який час відкликати свою згоду на участь у Програмі та на участь у Процесі  розгляду Повідомлень.

17. До Програми приймаються лише Повідомлення про кандидата, які відповідають всім вимогам, викладеним у цих положеннях цієї Програми.

18. Стадії інформування Учасника:

(1) отримання повідомлення про приймання чи не приймання заявки до розгляду – орієнтовно до 10 робочих днів;
(2) інформування про здійснену Організатором пропозицію укласти договір (offer) – орієнтовно до 1 місяця після стадії 1;
(3) інформування про прийняття пропозиції та  про укладення договору із Кандидатом, а також пропозиція  підписати із Учасником договір на виплату Винагороди – орієнтовно до 1 місяця після стадії 2;
(4) виплата Винагороди – протягом 1 (одного) календарного місяця після дати укладення договору на виплату Винагороди між Учасником і Організатором.
Таким чином, загальний орієнтовний строк від подання Повідомлення про Кандидата до отримання Винагороди буде становити приблизно не менше 4 місяців.
Будь-яке інформування на будь-якій стадії здійснюється виключно для зручності Учасника та є одним із етапів відбору Кандидатів, однак таке інформування саме по собі не є підставою для виплати винагороди Учаснику. Підставою для виплати винагороди є підписаний Учасником та Організатором договір із дотриманням вимог розділу V «Винагорода» цієї Програми.

IV. Процес розгляду Повідомлень та укладення договору

1. Кожне Повідомлення про кандидата дійсне протягом 3 місяців після направлення Організатором Учаснику інформації про прийняття Організатором Повідомлення про кандидата.

2. Протягом періоду дії Повідомлення про кандидата Організатор може розпочати процес укладення договору з Кандидатом, поданого за відповідним Повідомлення про кандидата.

3. Будь-які рішення в процесі укладення договору залишається виключно на розсуд Організатора.

V. Винагорода

1. У разі ініціювання, протягом усього періоду дії Повідомлення про кандидата, процесу відбору кандидата, включеного в Програму, і за умови завершення Процесу укладення договору, продовжуючи співпрацю з Кандидатом (тобто, для уникнення непорозумінь, якщо наступний договір між Кандидатом і Організатором укладається на визначений або невизначений термін, або після продовження співпраці з Кандидатом за будь-яким іншим цивільно-правовим договором після спливу терміну трьох місяців від дати укладання короткострокового договору). Учасник, який подав Повідомлення про кандидата, має право на винагороду в орієнтовному розмірі в українській національній валюті (гривні) в еквіваленті від 700 доларів США до 1000 доларів США, в залежності від рівня досвіду та професійних навичок відповідного Кандидата. Розмір винагороди (сума нетто) може зазначатись на інформаційній сторінці Організатора щодо програми, яку можна знайти за посиланням https://www.globallogic.com/ua/referral-program/.

2. Умовою виплати Винагороди є укладення Організатором та Учасником договору, що визначає умови виплати Винагороди та робить можливим ретельний розрахунок виплати відповідно до положень чинного законодавства. Для можливості укладення такого договору на виплату винагороди, Учасник повинен надати копію свого паспорта, індивідуального податкового номера та повідомлення про банківські реквізити рахунку Учасника.  Організатор, діючи як податковий агент, буде здійснювати всі обов’язкові утримання із суми винагороди згідно чинного законодавства України. Виплата здійснюється в гривні шляхом безготівкового переказу, виключно на поточний рахунок Учасника, відкритий в банківській установі України.

3. Для укладення договору, зазначеного в п. 2 вище, після завершення Процедури укладення договору з Кандидатом, Організатор звертається до Учасника, який здійснив Повідомлення про даного кандидата.

4. Винагорода виплачується впродовж 1 (одного) календарного місяця з дати укладення договору, що визначає умови виплати Винагороди, між Учасником і Організатором, в гривні, у розмірі розрахованому відповідно до  офіційного курсу долара США до гривні опублікованого Національним банком України на сайті http://www.bank.gov.ua на дату виплати винагороди.

5. Учасник зобов’язаний надати всі дані та інформацію, необхідну для виплати Винагороди та укладення договору з Учасником, визначеного в п. 2 вище, інакше у виплаті Винагороди може бути відмовлено.

VI. Заключні положення

1. Ця Програма діє з 21 грудня 2020 року.

2. Дія цієї Програми поширюється на територію України, за виключенням тимчасово окупованої території та території проведення операції Об’єднаних сил.

2. Будь-які зауваження, запити чи інші запитання щодо Програми повинні направлятись на електронну адресу: referafriend@globallogic.com .

3. У питаннях, які не передбачені цією Програмою, застосовуються загальні положення чинного Законодавства України.

4. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни та доповнення до цієї Програми, шляхом опублікування оновленої Програми на своєму сайті за адресою https://www.globallogic.com/ua/ .

5. Будь-які зміни до цих Правил набувають чинності з дати опублікування оновленої Програми на сайті Організатора.

6. Якщо Учасник або Кандидат не відмовляються від участі в Програмі після внесення змін до Програми, шляхом передачі Організатору відповідної письмової відмови від участі в Програмі, за підписом Учасника або Кандидата, це вважається прийняттям Програми в новій редакції та всіх її умов.

7. Ця Програма та викладені в ній правила, як в цілому так і в будь-якій її окремій частині, носить виключно інформативний характер та за будь-яких обставин не має розглядатись та не має в будь-який спосіб тлумачитись, а тому, відповідно, не є: публічним договором (в розумінні ст. 633 Цивільного Кодексу України), договором приєднання (в розумінні ст. 634 Цивільного Кодексу України), попереднім договором в розумінні ст. 635 Цивільного Кодексу України), публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу або публічною обіцянкою винагороди із оголошенням конкурсу (в розумінні глави 78 підрозділу 2 Недоговірні зобов’язання Цивільного Кодексу України).

8. Організатор залишає за собою право відмовити будь-якому Кандидату або Учаснику в участі в Програмі без пояснення причин відмови, при умові що Кандидат або Учасник не встигли виконати всі умови цієї Програми. У випадку, якщо всі умови Програми були виконані, але був виявлений факт недостовірності або викривлення будь-яких відомостей раніше заявлених про Кандидата, включаючи але не виключно, факти, що свідчать про недостовірність документів, що підтверджують наявність освіти, про наявність судимості, підтвердження неетичної поведінки та порушення правил ділової етики.

9. З метою участі у Програмі, Учасник надає  свої персональні дані у такому обсязі: паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані (номери телефонів, електронні і-мейл адреси та/або інша необхідна інформація, передбачена законодавством для укладення договору з Учасником). Учасник, беручи участь у Програмі, усвідомлює, що наданням персональних даних – своїх та Кандидата (за попередньою згодою Кандидата) – він / вона надає згоду на обробку таких персональних даних Організатором з метою виконання останнім своїх прав та обов’язків за цією Програмою. Учасник усвідомлює, що з цією метою Організатор може надавати доступ до необхідного обсягу таких персональних даних наступним третім особам:
своїм бізнес-партнерам, клієнтам, постачальникам та підрядникам,
своїм аудиторам, юридичним радникам та іншим професійним консультантам або постачальникам послуг,
іншим особам у випадках для захисту прав, майна, а також безпеки Організатора, його клієнтів, працівників або консультантів. Це включає обмін інформацією з іншими компаніями, організаціями, державними (в тому числі правоохоронними) органами тощо з метою захисту від шахрайства та інших ризиків.

10. Учасник, беручи участь у Програмі, підтверджує, що (і) повідомив Кандидата та отримав від нього/неї чітку згоду подати профайл/резюме/відомості Кандидата до Організатора згідно правил Програми, і що (іі) Кандидат дійсно має інтерес співпраці із Організатором та (ііі) погодився (-лася) взяти участь у Програмі, включаючи згоду на надання Учасником персональних даних Кандидата Організатору та обробку і використання таких персональних даних Організатором для цілей та мети, визначених у Програмі.

Беручи участь у Програмі, Учасник підтверджує, що може за запитом Організатора надати достатні докази надання такої згоди Кандидата на обробку та використання його/ її персональних даних, включаючи, але не обмежуючись, підтвердження у вигляді імейлу або інших електронних засобів комунікації між Кандидатом та Учасником.

  • URL copied!