Platformy low-code w przemyśle 4.0

Categories: Digital TransformationManufacturing and Industrial

Przemysł i produkcja wyróżniają się jako obszar gospodarki o wysokim tempie cyfrowej transformacji. Jak pokazał tegoroczny raport Computerworld TOP 200, branża pod względem dynamiki wzrostu zakupów produktów i usług IT rok do roku jest na drugim miejscu w Polsce, ustępując jedynie sektorowi finansów i ubezpieczeń. Czy na efektywną cyfryzację fabryk i zakładów produkcyjnych wpływają również platformy low-code? Przyjrzyjmy się wspólnie zagadnieniu.

Platformy low-code w przemyśle – naturalny kierunek działania

Znaczna część firm z sektora przemysłu i produkcji znacznie przyspieszyła wdrażanie nowych rozwiązań i technologii na skutek zmian wywołanych pandemią koronawirusa. Cyfrowa transformacja w kierunku przemysłu 4.0 okazuje się jednak dla wielu organizacji większym wyzwaniem niż początkowo zakładano. Wynika to w dużej mierze z braku potrzebnych kompetencji dotyczących cyfrowych rozwiązań, deficytów kadrowych, a także istniejących wewnątrz struktur problemów, które utrudniają wdrażanie systemów. Swój negatywny wpływ mają również utarte schematy działań, które kształtowały do tej pory działalność operacyjną i które dzisiaj spowalniają lub nawet blokują zmiany.

Pokonanie tych trudności wymaga przede wszystkim opracowania strategii i zdefiniowania potrzeb, na które mogłyby odpowiedzieć wdrażane technologie. Kolejnym wyzwaniem okazuje się stworzenie cyfrowych produktów dopasowanych do bardzo konkretnych potrzeb fabryk czy zakładów przemysłowych. W tym właśnie zakresie wiele firm korzysta ze wsparcia zaufanych partnerów biznesowych, takich jak GlobalLogic, które są w stanie cały proces właściwie zaplanować, dokonać niezbędnego audytu, by precyzyjnie zdefiniować potrzeby, a następnie na nie odpowiedzieć.

Część przedsiębiorstw zaczęła także kierować wzrok ku platformom low-code. W jednym z poprzednich wpisów opowiedzieliśmy o głównych przyczynach rosnącej popularności platform low-code (low-code development platform [LCDP]). Cechująca je prostota obsługi sprawia, że organizacje mogą w pewnym stopniu omijać problem niedostępności wykwalifikowanych specjalistów IT, bez których do tej pory nie mogły projektować i wdrażać nowych, dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Co zmieniają platformy low-code w sektorach produkcji i przemysłowym

Każde przedsiębiorstwo ma własne potrzeby i realizuje konkretne procesy w ramach prowadzonej działalności. Standardowe rozwiązania dostępne na rynku rzadko kiedy w takich przypadkach spełniają swoją rolę, bo nie są w stanie odpowiedzieć na wszystkie oczekiwania organizacji i zatrudnionych przez nią specjalistów. W efekcie powstają luki, które później firmy różnymi sposobami próbują wypełniać. Platformy low-code pozwalają odpowiednio wcześniej, już na etapie projektowania narzędzi, brać pod uwagę wszystkie niezbędne czynniki, by końcowy produkt jak najlepiej spełniał swoje zadania.

Zastosowanie takiego indywidualnego podejścia w cyfrowej transformacji umożliwia stworzenie rozwiązań pasujących do wykorzystywanego obecnie systemu ERP, a więc uwzględniających wszystkie istotne elementy funkcjonowania danego zakładu. Wpływa również na łatwiejszą i skuteczniejszą automatyzację procesów, a także sprawne tworzenie rozwiązań w reakcji na zmieniające się potrzeby klientów czy sytuację rynkową. Ważnym elementem jest bez wątpienia perspektywa ograniczania kosztów inwestycji i działalności poprzez tworzenie rozwiązań cyfrowych, które pozwolą nadal wykorzystywać dotychczasowe systemy czy urządzenia przy zachowaniu optymalnego poziomu wydajności.

Część ekspertów wskazuje, że takie podejście jest nieodzownym elementem funkcjonowania smart fabryk. My chcielibyśmy jednak zastosować nieco szersze spojrzenie i uznać ten model działania za niezbędny dla nowoczesnego, komponowalnego biznesu.

Biznes komponowalny i platformy LCDP

Organizacje działające w tym modelu traktują zmiany wokół siebie jako coś nieodzownego, swego rodzaju szansę na udoskonalenie procesów. Cechuje je zwinność i elastyczność w działaniu, której fundamentem w XXI wieku są odpowiednio zaprojektowane systemy i rozwiązania technologiczne. Low-code development platform ułatwiają ich projektowanie, ponieważ umożliwiają tworzenie mniejszych, modułowych części, które są do siebie dobrze dopasowane, nie są od siebie wzajemnie zależne, a przy tym odpowiadają na konkretne, często nowe potrzeby firmy.

W ten sposób fabryki i zakłady przemysłowe realizujące zaawansowane procesy mogą dzięki LCDP udoskonalać i modyfikować procesy, nie zakłócając ich działania. Utrzymują efektywność operacyjną i stabilność, dopasowując się szybciej do nowych potrzeb rynku czy zmiennych sytuacji w łańcuchu dostaw. Platformy low-code zapewniają im możliwość podejmowania inicjatyw nawet pomimo braku niektórych zasobów kadrowych.

Ekspercka wiedza dla przemysłu w cenie

Analitycy szacują, że na koniec dekady w branży produkcyjnej brakować będzie nawet 2,1 miliona specjalistów. W dobie cyfrowej transformacji i tak dynamicznych zmian w przestrzeni biznesowej, tego rodzaju deficyt kadrowy może przekładać się na znaczące spowolnienia w dalszym rozwoju przemysłu. Platformy low-code stanowią pewnego rodzaju rozwiązanie, które nie zastąpi jednak budowanej latami wiedzy i doświadczenia. To właśnie one pozwalają tworzyć rozwiązania, które cechują nie tylko pożądana skuteczność i precyzja, ale również bezpieczeństwo. W dobie ciągle rosnącej liczby ataków cyberprzestępców nie należy o tym aspekcie zapominać.

Ekspercka wiedza dla tej branży jest więc dzisiaj w cenie, czego wyrazem jest coraz bliższa współpraca firm z sektorów IT i przemysłowego. Posiadanie zaufanego partnera biznesowego, który potrafi rozpoznać potrzeby fabryki, zaproponować właściwe rozwiązania i strategię ich wdrożenia, a także ułatwiać szybkie reagowanie na zmiany, wpływa na większą konkurencyjność i skuteczność w działaniu organizacji. W GlobalLogic posiadamy zasoby, wiedzę i doświadczenie potrzebne do szybkiego i precyzyjnego realizowania nawet najbardziej indywidualnych, skomplikowanych projektów. Poznaj zakres naszej działalności w wielu branżach.

Rekrutacja do zespołu GlobalLogic

Szukasz nowych wyzwań? Pracy, w której będziesz mógł nieustannie się rozwijać i nie tylko tworzyć kod, ale wpływać na otaczający cię świat? Poznaj oferty pracy w GlobalLogic i dołącz do naszego zespołu! Szukamy inżynierów, testerów, project managerów i developerów!

Top Insights

Jak żyć? – zapytasz sztucznej inteligencji

Jak żyć? – zapytasz sztucznej inteligencji

AITech TrendsHealthcareTechnology
Dlaczego dzisiaj każdy chce mieć cyfrowego bliźniaka?

Dlaczego dzisiaj każdy chce mieć cyfrowego bliźniaka?

Tech TrendsDigital TransformationManufacturing and Industrial
Praktyczne zastosowania dronów

Praktyczne zastosowania dronów

DronesTech TrendsTechnology
Ewolucja standardu AUTOSAR

Ewolucja standardu AUTOSAR

Tech TrendsAutomotive

Popularni autorzy

Marcin Medyński

Marcin Medyński

Consultant

Piotr Doskocz

Piotr Doskocz

Lead Software Engineer

Piotr Andrusiuk

Piotr Andrusiuk

Senior Project Manager

Monika Malucha

Monika Malucha

Senior Marketing Specialist

Matthieu Le Brun

Matthieu Le Brun

Consultant

Inne kategorie na blogu:

  • URL copied!