Diplomová práca ju dostala na víťazné pódium

Categories: Work-life

Linda je naša kolegyňa, ktorá dokáže skĺbiť prácu a doktorandské štúdium na UNIZA. Ako sama hovorí, častokrát je to výzva, ale s dobrou organizáciou a plánovaním to vie zvládnuť. Jej minuloročná diplomová práca bola nominovaná Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity do súťaže IT Student Project of the Year

Odborná porota ju vybrala medzi 10 najlepších diplomových prác v oblasti IT, ktoré boli obhájené počas minulého akademického roka v celej Českej republike a na Slovensku a posunula jej prácu do finále tejto súťaže. Poďte s nami zistiť, ako súťaž prebiehala a ako sa Linde darilo. 

 

Linda, aká bola téma tvojej diplomovej práce a čo ťa na nej najviac bavilo?

Moja diplomová práca nebola čisto informatická, ale z veľkej časti sa venovala aj biomedicínskej oblasti. Išlo o spracovanie a vyhodnocovanie grafických biomedicínskych údajov. Okrem toho, že som sa zaoberala všeobecným prehľadom medicínskych údajov, venovala som sa aj konkrétnym problémom spojeným s fotomikroskopickými snímkami a ich spracovaním a analýzou. Počas práce som nadobudla veľa teoretických poznatkov, ktoré som neskôr aplikovala. To ma na práci najviac bavilo – stále sa učiť niečo nové a aplikovať tieto znalosti v praxi.

Pre túto tému som sa rozhodla pretože že som videla možnosti zlepšenia v tejto oblasti a všeobecne verím, že spojenie informatiky s medicínou a zjednodušovanie medicínskych procesov má veľký potenciál a môže byť prínosom pre spoločnosť.

 

Akým spôsobom prebiehala nominácia do súťaže IT Student Project of the Year?

Nominácia do súťaže prebiehala v niekoľkých krokoch, pričom sa jej mohli zúčastniť fakulty na území Českej a Slovenskej republiky so zameraním na informatiku a informačné technológie.

Každá zúčastnená fakulta mala možnosť nominovať maximálne 10% diplomových prác, ktoré boli úspešne obhájené v predchádzajúcom akademickom roku. Do semifinále súťaže však postúpila len jedna najlepšia práca z danej fakulty. Zo semifinálových prác porota vybrala 10 najlepších, ktoré postupili do finále súťaže. Finále sa konalo v Prahe.

 

Kedže si bola súčasťou finále, priblíž nám akým spôsobom prebiehal gala večer v Prahe?

Finále súťaže sa uskutočnilo 22. novembra 2023 v priestoroch Karlovej univerzity v Prahe. V priebehu dňa sa konali prezentácie finalistov pred odbornou porotou súťaže.

Po ukončení finálových prezentácií a rokovaniach poroty nasledoval galavečer, ktorý bol vyvrcholením celého ročníka súťaže. Medzi hosťami boli členovia poroty, zástupcovia organizátora súťaže – firmy Profinit, odborníci z praxe, školitelia jednotlivých prác, ako aj rodinní príslušníci finalistov.

Počas galavečera boli stručne predstavené všetky finálové práce. Následne prebehlo slávnostné odovzdávanie spomínaných cien, ocenenie všetkých finalistov a vyhlásenie víťazov prvého, druhého a tretieho miesta v súťaži. Tento večer bol tiež príležitosťou na stretnutie a výmenu skúseností medzi študentmi, akademikmi a profesionálmi z oblasti IT.

 

Aké boli ohlasy na tvoju diplomovú prácu a úspech v blízkom okolí?

Ohlasy na moju diplomovú prácu boli pozitívne a bolo pre mňa prekvapením, koľko známych mi povedalo, že ju aspoň čiastočne prečítali. Najviac ma však prekvapilo, a samozrejme potešilo, koľko ľudí v mojom okolí si všimlo môj postup do finále súťaže a prejavilo mi podporu, a to nielen zo strany rodiny a priateľov, ale aj od rôznych organizácií v mojom meste, škole a dokonca aj od mojich kolegov v práci. Bol to veľmi príjemný zážitok, uvedomiť si, že som obklopená veľkou komunitou ľudí, ktorí si navzájom prajú úspech a tešia sa z neho. 

 

Zaujíma nás či boli v nominácii nejaké ďalšie ženy? Predsa je IT zastúpené prevažne mužmi.

Do finálovej desiatky súťaže sa prebojovali tri ženy, z čoho dve boli reprezentantkami českých univerzít, a ja v zastúpení Žilinskej univerzity v Žiline. Neviem, aký bol presný počet žien nominovaných v súťaži celkovo, ale je povzbudivé vidieť ženskú reprezentáciu vo finále.

Pokiaľ ide o moje skúsenosti s prácou v oblasti informatiky, ktorá zvykla byť tradične viac mužským prostredím, musím povedať, že sa mi v IT pracuje veľmi príjemne v akademickej aj pracovnej sfére. V oboch sa stretávam s prijatím a pozitívnym prístupom, a obzvlášť ma poteší, keď ma kolegovia požiadajú o pomoc alebo radu. Práve to, že som schopná niekomu pomôcť, mi vie dať pocit užitočnosti a spolupatričnosti do kolektívu.

Zdroj IT SPY

 

Tak nám prezraď na záver, či sa ti podarilo získať nejaké ocenenie?

V súťaži bolo možné dosiahnuť umiestnenie na prvých troch miestach a získať cenu verejnosti a ceny od spoločností Telecom a Raiffeisen – tieto ceny boli udelené prácam, ktoré prispeli k rozvoju oblastí, v ktorých tieto spoločnosti pôsobia. O všetky tieto ceny mohli súťažiť len finalisti súťaže, preto je už samotný postup do finále súťaže považovaný a uznávaný za úspech.

Mojej diplomovej práci sa podarilo získať cenu verejnosti. Hlasovanie prebiehalo online na webovej stránke súťaže, kde mala široká odborná aj laická verejnosť možnosť prečítať si diplomové práce a ich informačné plagáty a hlasovať za tú, ktorá bola podľa nich najlepšia. Okrem tohto ocenenia v súťaži IT SPY  moja diplomová práca získala aj cenu rektora Žilinskej univerzity za najlepšiu diplomovú prácu na fakulte.

 

Srdečne ti gratulujeme. Vidieť za tým, množstvo práce a úsilia, ktoré si do toho vložila. Prezraď nám ešte, ako sa dá úspešne skĺbiť práca a štúdium?

Skĺbenie práce v GlobalLogic s doktorandským štúdiom vie byť občas výzvou, ale s dobrou organizáciou a plánovaním sa to dá zvládnuť. Zároveň to zahŕňa zaujímavé spektrum aktivít – od výskumu, cez výučbu až po prácu – čo ma motivuje aplikovať poznatky z jednej oblasti v druhej, a tak sa neustále vzdelávať a rozvíjať v oboch sférach.

 

Author

Autor

Zuzana Tereščáková

Senior Marketing Specialist

Pozrieť všetky články

Top Insights

Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom projekte

Spolupráca GL a SPŠT v Bardejove na ročníkovom...

AgileProjektový manažmentWork-life
Automatizované testovanie mobilných a webových aplikácií

Automatizované testovanie mobilných a webových aplikácií

Technický článokTesting a QATechnology
Bezpečný softvér agilným vývojom

Bezpečný softvér agilným vývojom

AgileArchitektúraTechnický článokNezaradené

Populárni autori

Abhishek Gedam

Abhishek Gedam

Principal Architect,Technology

Denys Balatsko

Denys Balatsko

Senior Vice President, Engineering GlobalLogic

Anna Grominová

Anna Grominová

HR Business Partner

Ďalšie kategórie článkov

  • URL copied!