Pomáhame svetovej vede pri výskume a vývoji protilátok

Categories: Technický článokHealthcare

Jednou z najznámejších spoločností v oblasti výskumu a vývoja protilátok je špičková americká spoločnosť založená vedcami, Cell Signal Technology (ďalej CST). Svoje produkty ponúka do celého sveta. Sme hrdí, že jej partnerom sme aj my, GlobalLogic Slovakia. Svojimi IT riešeniami a nápadmi výraznou mierou participujeme na zlepšovaní a napĺňaní vízie CST, a to prostredníctvom siedmich vývojárskych a testovacích tímov.

Spoločnosť patrí medzi najdôveryhodnejších výrobcov protilátok pre výskum. Vyvíjajú tu všetky primárne protilátky, takzvané „in house“, a sústreďujú sa na produkciu protilátok pre výskum rakoviny, epigenetiky, imunológie, metabolizmu, cytoskeletu a kmeňových buniek. 

Víziu spoločnosti CST predstavujú štyri základné piliere: 

  1. inovatívna veda, ktorá má prispievať k rozvoju prírodných vied, 
  2. byť najlepší vo svojom odbore, čím pomôže urýchliť nové objavy, ktoré povedú k lepšiemu porozumeniu, diagnostike a liečbe chorôb, 
  3. angažovaní zamestnanci pracujúci v prostredí, ktoré podnecuje k inováciám a v neposlednom rade, sociálna zodpovednosť s minimalizáciou negatívnych dopadov na životné prostredie.

 

Obr. 1. Zdroj: Shutterstock, ilustračný obrázok

 

Ako prebieha spolupráca GlobalLogic s CST?

V prvotnej fáze vývoja nového produktu je v popredí motivácia vedcov vyvinúť a úspešne otestovať novú protilátku, ktorá bude neskôr použitá pre ďalší výskum liečby konkrétneho ochorenia. Tím Lab Systems úzko spolupracuje na vývoji sady aplikácií Lab Informatics System. Používajú sa na plánovanie, inicializáciu, riadenie, sledovanie údajov, schvaľovací proces pre výskum a validáciu nových produktov. Prostredníctvom PLM aplikácie sa vyberajú nové proteíny, na ktoré sa sústredia nové výskumné projekty. Výskumným projektom je priradený jeden zo 106 rôznych pracovných postupov definovaných v JIRA, kde organizujú všetky experimenty potrebné pre overenie platnosti nového produktu. JIRA zároveň zabezpečuje integráciu s komerčným nástrojom na správu laboratórnych experimentov Core LIMS. Posledný z Lab Informatics Systems modulov PDP uchováva informácie o každom produkte a tvorí tak základ pre katalóg produktov. 

Po úspešnej validácii nového produktu sa môže začať ďalšia fáza, a to jeho samotná výroba. Tá prebieha priamo v laboratóriách spoločnosti. O design a vývoj aplikácií zodpovedných za výrobu, balenie, etiketovanie, skladovanie, inventarizáciu, logistiku a distribúciu do celého sveta zodpovedá tím ePortal. Ten úspešne automatizoval všetky spomínané procesy a neustále pracuje na ich zlepšovaní. Je nutné pripomenúť, že tento tím patrí medzi priekopníkov v spolupráci s CST a vďaka nemu narástla spolupráca medzi oboma spoločnosťami až do súčasných rozmerov. 

V tejto fáze je všetko úspešne pripravené na predaj konečnému spotrebiteľovi, avšak bez webovej stránky a e-shopu by to bolo v súčasnom digitálnom svete veľmi náročné. eCommerce tím preto neustále pracuje na tom, aby dizajn, obsah, štruktúra a forma webovej stránky odzrkadľovali súčasné moderné trendy a aby stránka slúžila užívateľom nepretržite a spoľahlivo. Spoločnosť CST je na svoju webstránku hrdá. Neslúži iba ako e-shop, ale užívatelia majú možnosť registrovať sa, prihlásiť sa, vybrať a nakúpiť produkty, uplatniť si rôzne kupóny a akcie, ponúka aj možnosť vzdelávania sa v oblasti vývoja a výskumu. Stránka plní aj funkciu „wikipédie“, v ktorej nájdu vedci inšpiratívne návody k svojim výskumom, recenzie na vybrané produkty, ale aj množstvo informácií o produktoch, ktoré môžu medzi sebou porovnávať.

Za obsah stránky je zodpovedný Web Admin tím, ktorý ju pravidelne aktualizuje podľa potrieb marketingového oddelenia, pridáva rôzne vedecké články, videá s experimentmi, webinármi a konferenciami. Webová stránka je dostupná v anglickej, japonskej a čínskej verzii.

 

 

Obr. 2. Zdroj: REPRODUCED COURTESY OF CELL SIGNALING TECHNOLOGY, INC. (https://www.cellsignal.com/)

 

Objem získaných dát exponenciálne narastá, a to vo všetkých procesoch od vývoja produktov až po predaj. Preto je dôležité, aby spoločnosť „nezaspala na vavrínoch“ a všetky dáta spracovala a využila vo svoj prospech. Úlohou Data Engineering tímu je využiť dáta získané počas výskumu produktov, údaje o správaní sa používateľov na web stránke, ako aj informácie o konkurencii s cieľom zlepšiť ponúkané služby pre návštevníkov web stránky, ale aj pre distribútorov a predajcov. Pomáha lepšie vytvárať personalizovaný marketing pomocou spracovania veľkých dát (BigData) a strojového učenia. 

Najmladší tím, PIM team, pomáha pri implementácii komerčného nástroja na správu kľúčových dát o produktoch. Zahŕňa v sebe integráciu s nástrojmi kontroly výskumu, implementáciu rôznych pracovných postupov vrátane cien pre všetky regióny, informácie o nebezpečných produktoch a procese schvaľovania produktov.

Posledný, ale nemenej dôležitý tím, je Salesforce tím, ktorý sa podieľa na konfigurácii Salesforce platformy podla potrieb CST. 

 

Inovácie vo výskume a vývoji protilátok prispievajú k skvalitneniu a záchrane ľudského života

Bez bunky by nebol život a len veľmi ťažko si vieme predstaviť, ako niečo také malé, čo je možné zhliadnuť iba pod mikroskopom, funguje. Veda po stáročia pokročila natoľko, že dnes bunky nielen poznáme, ale aj skúmame, meníme či testujeme. Tvorba protilátok je dôležitou súčasťou skúmania buniek a ich vývoj je mimoriadne dôležitý pri výskume a liečbe rôznych chorôb. 

V GlobalLogic Slovakia sme hrdí na to, že sme partnerom Cell Signal Technology. Súčasnosť nám ukazuje dôležitosť inovácií v oblasti výskumu a vývoja protilátok, ktoré v konečnom dôsledku prispievajú k skvalitneniu a záchrane ľudského života. Preto je nevyhnutné poskytovať spoločnostiam, ktoré ľudstvu pomáhajú prekonať ťažké obdobia, kvalitné IT služby. 

  • URL copied!